Ads Top

Elektrische auto delen past goed bij Groningse dorpen

​Uit het onderzoek Solar Miles van de Hanzehogeschool Groningen blijkt dat elektrisch autodelen goed zou passen bij de inwoners van de provincie Groningen. Vijfentwintig procent van de 160 respondenten in de gemeente Loppersum is zelfs geïnteresseerd in een vast abonnement op een deelauto. De onderzoekers keken ook naar de rol van energiecoöperaties als aanbieder van de deelauto’s.

Quintin Martinus, student aan de masteropleiding International Business and Management vergeleek voor het onderzoek het mobiliteitsgebruik van de respondenten met klanten van een bestaande aanbieder in Spanje (Zipcar). Hij concludeerde dat de mobiliteit in een dorp als Loppersum precies lijkt op dat van de Spaanse aanbieder: ze hebben een auto nodig en gebruiken die regelmatig, maar het gaat om relatief korte ritten. Ook zijn beide groepen eraan gewend meerdere voorzieningen als winkels en openbaar vervoer in hun omgeving te hebben. Onder de respondenten worden naast de auto ook de trein en de fiets veel gebruikt.

Autodelen en elektrisch rijden zijn nieuwe ontwikkelingen. Zo reserveer, open en betaal je de auto via een app. Ook oudere respondenten zien geen problemen om deze technologie toe te passen. Het gebruiken of overwegen tot het delen van een elektrische auto scoort verrassend hoog. Bijna de helft overwoog een elektrische auto als volgende auto. Ze willen graag een deelauto uitproberen als die er zou zijn in hun dorp. Meest opvallend is dat 25% aangaf een vast abonnement te overwegen of hun bestaande auto te willen vervangen.

et onderzoek is gedaan met en voor energiecoöperatie Lopec uit Loppersum. Hun vraag was onder meer of het aanbieden van auto's wel bij hen past. Met een voorkeur voor non-profit (67%) en een regionale aanbieder (53%) is het antwoord van de respondenten positief. Quintin Martinus vat het als volgt samen; "Energiecoöperaties bieden duurzame, collectieve oplossingen voor hun dorp. Particulieren kunnen zelf zonnepanelen aanschaffen, maar een windmolen- of deelautoproject is echt iets voor een collectief. "  Elektrisch autodelen biedt bovendien naast de ecologisch waarde ook economisch en sociaal voordeel. De autokosten zijn lager en het bevordert de samenwerking in een gemeenschap.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.