Ads Top

Samenwerking TenneT met Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu

Een programma opbouwen waarbij natuur en windparken samengaan en waar natuur kan bloeien. Dat is het streven van TenneT samen met Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu. Om dit kracht bij te zetten, tekenden de directeuren van deze drie organisaties voor het vijfde opeenvolgende jaar de samenwerking.

In de eerste jaren toen de drie organisaties samen optrokken, lag de focus op het neerzetten en uitvoeren van nieuwe wind op zee projecten met TenneT als netbeheerder op zee.

Nu gaat de samenwerking verder naar meer beleidsmatige trajecten zoals het Klimaatakkoord,  de North Sea Wind Power Hub (internationale samenwerking) en ook onderlinge afstemming over inbreng  in de Noordzeestrategie 2030 van de overheid. Die gaat bijvoorbeeld over grootschalige groei van wind op zee en de balans die we in Nederland willen vinden met ecologie en visserij. Meervoudig ruimtegebruik is daarom het uitgangspunt: hoe kunnen die verschillende activiteiten naast elkaar bestaan in hetzelfde gebied?

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.