Ads Top

Groene Mineralen Centrale officieel geopend

Koningin Máxima heeft de eerste Groene Mineralen Centrale van Nederland geopend bij Groot Zevert Vergisting in het Achterhoekse Beltrum. De centrale wint mineralen terug uit dierlijke mest en restproducten van de voedselverwerkende industrie in de regio.

Op de Groene Mineralen Centrales werken bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van nieuwe concepten voor de verwerking van mest tot waardevolle mineralen meststoffen en herwonnen grondstoffen. Het sluiten van kringlopen en het bieden van een duurzame oplossing voor het mineralenoverschot in de landbouw staan hierbij centraal.

De agrarische sector produceert 25 procent meer fosfaat in de vorm van dierlijke mest dan op landbouwgronden gebruikt mag worden. Het teveel aan dierlijke mest wordt nu over grote afstanden geëxporteerd naar Duitsland waar wel een vraag is naar fosfaat. Deze transporten gaan gepaard met hoge kosten en een hoge CO2 uitstoot. Verder verdwijnt met de mest ook de organische stof en stikstof die dan op andere wijze weer aangevuld of gekocht moet worden. Door de mest te verwerken tot waardevolle minerale meststoffen en grondstoffen, wordt een duurzame oplossing geboden voor het geproduceerde overschot aan nutriënten.

De eerste Groene Minerale Centrale is gebouwd bij Groot Zevert Vergisting in de Achterhoek. Op deze locatie wordt jaarlijks 100 kton varkensmest vergist waarbij biogas wordt gewonnen. De vergister wordt in de komende twee jaar omgebouwd tot een Groene Mineralen Centrale. De te bouwen installaties gaan varkensmest verwerken tot hoogwaardige minerale meststoffen. De samenstelling en kwaliteit van de herwonnen producten worden afgestemd op de vraag van de regionale dan wel internationale markt. Hierdoor ontstaat een duurzame en economisch haalbare oplossing voor de verwerking en afzet van mest en andere organische afvalstromen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.