Ads Top

Nog 3,5 jaar om 30 miljoen m2 kantoor te verduurzamen

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland energielabel C of beter hebben. Op dit moment voldoet 60 procent (oftewel 41 miljoen m2) van het kantooroppervlak nog niet aan deze eis. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de meerderheid van deze kantoren (83 procent) überhaupt nog geen energielabel heeft. Het tempo van de verduurzaming moet dus fors omhoog om binnen 3,5 jaar de doelstelling te kunnen halen.

Een deel van de kantoren zonder label is relatief recent gebouwd of al verduurzaamd en zal in de praktijk al voldoen aan de eisen voor een label C of beter. Indien een conservatieve schatting van de ontbrekende labels wordt gemaakt, dan moet in totaal 29,7 miljoen m2 worden verduurzaamd. Dat is 5 tot 8,5 miljoen m2 per jaar. Ter vergelijking: in de afgelopen drie jaar is de kantooroppervlakte met energielabel C of beter jaarlijks gemiddeld met 4,2 miljoen m2 toegenomen.

Voor dit onderzoek is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) als uitgangspunt genomen. Indien een verblijfsobject naast een kantoorfunctie ook een andere functie heeft, is 50 procent van het oppervlak als kantoorfunctie gekwalificeerd. Daarna zijn per pand de volgende eisen toegepast: minimaal 50 procent kantooroppervlak en een minimaal totaal oppervlakte van 100 m2, geen monumentale status en geen bedrijfsmatige/opslag functie.

De onderzoeksmethodiek is in grote lijnen vergelijkbaar met het onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) uit november 2016. Echter, Calcasa heeft t.o.v. het EIB/ECN onderzoek aanvullende databronnen gebruikt, waardoor de selectie van monumenten en de selectie van gebouwen met een bedrijfsmatige/opslag functie is verbeterd. Daardoor wordt het totaal aantal kantoren dat aan het Bouwbesluit moet voldoen zuiverder én lager ingeschat en komt dus ook de totale verduurzamingsopgave lager uit.

Na het toepassen van de filters resulteren 42.640 panden met een totale oppervlakte van 67,4 miljoen m2. Van deze panden heeft 40 procent (26,6 miljoen m2) een energielabel van A-C, 10 procent (7,0 miljoen m2) heeft een energielabel D-G en 50 procent (33,8 miljoen m2) heeft geen energielabel.

In de laatste jaren is een duidelijke versnelling van het aantal kantoren met een energielabel (C of beter) waarneembaar. In 2011 had 0,8 procent van de kantoren een energielabel C of beter, dit steeg naar 4,2 procent per eind 2015 en nam verder toe naar 17,1 procent halverwege 2019. Wat verder opvalt is dat vooral grotere kantoren een energielabel hebben. De verduurzamingsopgave ligt de komende jaren dus met name bij de kleinere kantoren.

Verder valt op dat van de kantoren met een energielabel, het aandeel van kantoren met een label C of beter relatief stabiel blijf. Dit is te verklaren doordat de groep kantoren met een D-G label in deze periode ook is gegroeid – meestal doordat een D-G label is toegekend aan kantoren die nog geen label hadden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.