Ads Top

Liander tekent bezwaar aan tegen ACM-besluit in geschil Fastned

Liander heeft bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bezwaar aangetekend tegen het besluit om een boete op te leggen voor het overschrijden van de wettelijke termijn waarbinnen de netbeheerder klanten moet aansluiten. Liander is van mening dat het voeren van rechtszaken en geschillen en het opleggen van boetes op geen enkele manier een oplossing biedt voor het maatschappelijke vraagstuk van het zeer grote tekort aan technici in Nederland.

Net als de rest van Nederland kampt Liander met een groot tekort aan technici. Tegelijkertijd  groeit het werkpakket van de netbeheerder zeer snel door de energietransitie en groeiende economie. De netbeheerder breidt overal in haar verzorgingsgebied het elektriciteitsnet uit, leidt al lange tijd zeer veel extra monteurs op en zet al jaren in op innovaties om het net beter te benutten. Desondanks loopt de wachttijd voor klanten op. Liander betreurt dat de ACM in haar uitspraak voorbijgaat aan het maatschappelijk vraagstuk van het enorme tekort aan technici in Nederland.

Laadpalenbedrijf Fastned diende een klacht in bij de ACM omdat Liander niet kon voldoen aan de wettelijk gestelde termijn van 18 weken voor een nieuwe aansluiting. Hiervoor legde de toezichthouder Liander in juli een boete op van €50.000, te betalen aan de Nederlandse Staat. De ACM heeft de boete gematigd, omdat het hier gaat om één overtreding van de wettelijke aansluittermijn. Daarbij komt dat de gevraagde aansluiting inmiddels is gerealiseerd en dat niet is gebleken dat Fastned schade heeft geleden als gevolg van de vertraagde aansluiting.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.