Ads Top

Eerste intentieovereenkomst van Nederland tussen EnexisNetbeheer, TenneT en een gemeente

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst voor het Energielandgoed Wells Meer spreken Enexis Netbeheer, TenneT en Gemeente Bergen de intentie uit om de benodigde energie-infrastructuur voor Energielandgoed Wells Meer tijdig aan te leggen en in bedrijf te nemen.

Dit betekent dat de partijen zich inspannen om, zodra het eerste initiatief in Energielandgoed Wells Meer elektriciteit gaat opwekken, dit direct op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten. Het project heeft een capaciteit van 250-300 MW zon en wind.

Nog niet eerder hebben Enexis Netbeheer en TenneT met een gemeente een intentieovereenkomst ondertekend om een gebied aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De betrokken partijen zien het ondertekenen van deze overeenkomst dan ook als een mijlpaal in de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer. De partners vinden het belangrijk om snel de benodigde stappen te zetten voor het realiseren van een duurzame energie-infrastructuur. Deze intentieovereenkomst ondersteunt het tijdig in gang zetten van de noodzakelijke maatregelen, waardoor aansluitingen eerder gerealiseerd kunnen worden en de productie van duurzame energie zo snel mogelijk op gang kan komen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.