Ads Top

Liander: Congestie in Zuidplaspolder

In de provincie Zuid-Holland, in de Zuidplaspolder, is er in het net van Liander, achter het onderstation Zevenhuizen sprake van congestie. Dat betekent dat er een situatie is ontstaan waarin de maximale transportcapaciteit van het netgedeelte onvoldoende is om te voorzien in alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit, meldt Netbeheerder Liander.

Sinds 2017 heeft Liander in de regio Zuidplaspolder te maken met een onverwacht sterke groei van de vraag naar transportcapaciteit voor elektriciteit. Effecten van economische opleving, energietransitie en reguliere groei vallen hier samen.

Liander hanteert in dit gebied vrijwillig de norm dat de gevraagde transportcapaciteit ook geleverd kan worden als er sprake is van een enkelvoudige storing. Uitgaande van deze norm is de totaal beschikbare capaciteit van 60 MVA inmiddels volledig gecontracteerd.
Liander overweegt nu om deze norm gedeeltelijk los te laten mede afhankelijk van alternatieve mogelijkheden voor de invulling van deze reservestelling. Het gaat om alternatieven voor een beperkt aantal situaties dat een storing kan samenvallen met een hoge vraag naar transportcapaciteit. Zonder alternatieven zal deze situatie van congestie ertoe leiden dat de komende jaren geen verzoeken om uitbreiding van transportcapaciteit door Liander gehonoreerd kunnen worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.