Ads Top

‘CO2-prijs niet nationaal invoeren’

Een minimum CO2-prijs voor de opwekking van elektriciteit moet niet nationaal maar idealiter Europees worden ingevoerd. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het ontwerpwetsvoorstel van het kabinet. Een nationale invoering komt zowel het klimaat als de Nederlandse economie niet ten goede, aldus de ondernemersorganisaties.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn voorstander van CO2-beprijzing om de uitstoot te verminderen, maar vinden wel dat die ‘doordacht’ moet zijn. In een open economie als Nederland zal nationale beprijzing ertoe leiden stroom geproduceerd door Nederlandse kolen- en gascentrales zal worden vervangen door import van stroom uit landen met een hogere CO2-uitstoot, stellen zij.

De import kan tijdens piekuren fors oplopen, wat risico’s met zich meebrengt voor de leveringszekerheid van stroom. Als er problemen ontstaan, kunnen die afbreuk doen aan het benodigde draagvlak onder burgers en bedrijven voor de energietransitie, aldus de ondernemersorganisaties.

Een hogere stroomprijs als gevolg van nationale beprijzing zal de concurrentiepositie van energie-intensieve bedrijven verslechteren. Daarom zijn MKB-Nederland en VNO-NCW voor wat betreft de elektriciteitsproductie voorstander van een bij voorkeur Europese aanpak, en minstens een regionale aanpak. Daarbij gaat het dan om omringende landen waarmee Nederland elektriciteit uitwisselt. In afwachting daarvan moet het Nederlandse wetsvoorstel worden aangehouden, vinden de ondernemersorganisaties.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.