Ads Top

Besluitvorming over locaties windenergie Hellevoetsluis in september

De gemeente Hellevoetsluis krijgt meer tijd om de haalbaarheid van 12 MW windenergie op de Haringvlietdam te onderzoeken. Als dan blijkt dat dit niet haalbaar is, gaat de provincie locatie N57 Entree Zuid vaststellen.

Dat hebben Gedeputeerde Staten na overleg met de gemeente besloten. De gemeente zou voor de zomer met een alternatieve locatie voor N57 Entree Zuid komen. De gemeente is niet met een alternatief gekomen, maar heeft aangegeven de totale opgave voor windenergie op de Haringvlietdam te willen realiseren. Er is echter meer tijd nodig om de haalbaarheid daarvan te onderzoeken.

De provincie geeft de gemeente tot september ruimte om dit onderzoek uit te voeren, maar wil geen tijd verliezen. Met het Rijk is afgesproken dat er in 2020 in Zuid-Holland 735,5 MW gerealiseerd moet worden. Om dat te halen, moeten nu snel keuzes worden gemaakt. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten ook vast de procedure voor N57 Entree Zuid te starten. Dat betekent dat zij Provinciale Staten voorstellen de N57 Entree Zuid aan te wijzen als locatie windenergie. Hierbij is opgenomen dat Gedeputeerde Staten het voorstel terugtrekken als in september uit het onderzoek van de gemeente blijkt dat 12 MW haalbaar is op locatie voor windenergie Haringvlietdam.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.