Ads Top

Hoe sturen we de zelfrijdende auto de juiste richting op?

Er is een ommezwaai nodig in de mobiliteits wereld. De komst van de elektrische, autonome auto wordt geprezen als dé oplossing. Maar de verwachte lagere kosten per rit, het vermogen om de auto te gebruiken voor werk of vrijetijdsbesteding en het creëren van nieuwe mobiliteitsvraag bij jongeren, ouderen en mensen met een beperking zal alleen maar leiden tot hoger autogebruik. De Universiteit van Amsterdam en shareNL hebben samen een literatuurstudie gedaan naar gangbare theorieën rondom autonome voertuigen. Zij concluderen dat tenzij de ontwikkeling naar volledig autonome voertuigen slim wordt ingericht, onder andere door ritten delen te stimuleren, de ontwikkeling naar volledig autonome voertuigen niet tot de broodnodige duurzame mobiliteitsrevolutie zal leiden.

Huidige prognoses voorspellen dat de uitstoot en congestie alleen maar groter zal worden naarmate de verstedelijking en de wereldwijde vraag naar transport toenemen. Er is een grote verandering nodig om de manier waarop we ons verplaatsen te transformeren. Deze mobiliteitsrevolutie leunt op drie cruciale trends: transitie naar elektrisch vervoer, ontwikkeling van autonome voertuigen en afname privébezit auto en toename ritten delen. Oftewel een wereldwijde verspreiding van elektrisch, gedeeld autonoom vervoer. Zal dit onze toekomst zijn? Het biedt een win-win-win-oplossing voor alle stakeholders: emissies zullen dalen, de luchtkwaliteit en publieke ruimte in steden zal verbeteren en we zullen allemaal minder tijd in files doorbrengen.

Is deze visie op de toekomst haalbaar? Nicole Stofberg (Universiteit van Amsterdam) en Ananda Groag (Mobility Expert van shareNL) vrezen dat dit niet vanzelf zal gaan. “De transitie naar elektrisch vervoer zal is een goede stap vooruit, maar de druk op de openbare ruimte zal gelijk blijven, tenzij we de manier waarop wij auto’s consumeren veranderen.” Met de komst van de volledig autonome auto wordt verwacht dat het aantal gereden kilometers alleen maar zal stijgen en dat men niet zomaar bereid is om ritten te gaan delen. Arcadis en TNO onderzochten ook recent de gevolgen van de komst van de zelfrijdende voertuigen: “Het algemeen beeld is dat zelfrijdende voertuigen, in alle scenario’s, leiden tot een hogere druk op het wegennetwerk en daarmee (in de meeste gevallen) ook tot meer voertuigverliesuren voor weggebruikers. Zelfrijdende voertuigen maken mobiliteit toegankelijker voor een groter publiek als gevolg van lagere kosten, waarbij langere afstanden worden afgelegd.”

De toename van afgelegde kilometers in personenauto’s door komst van autonome voertuigen brengt de toekomst van onze steden in gevaar. Er is een gedragsverandering nodig in hoe wij onze voertuigen ‘consumeren’. Allereerst moeten we autoritten inruilen voor duurzame vervoersmodi zoals openbaar vervoer, wandelen, fietsen of zelfs kiezen om helemaal niet te reizen. Daarnaast is de lage bezettingsgraad van auto’s (gemiddeld 1,2) de grootste veroorzaker van files op onze straten. Studies tonen aan dat het aantal auto’s op de weg met 1/3 (of zelfs meer) zal dalen en emissies drastisch omlaag zouden gaan als we massaal beginnen met ritten delen. Dit zelfs zonder de beschikbaarheid van autonoom of elektrisch vervoer. Toch zal het lastig zijn om de bezettingsgraad per auto te verbeteren. Mensen vinden het simpelweg niet leuk om ritten te delen, zelfs als dit weinig effect heeft op de reistijd en een deur-tot-deur service bevat. Vandaag de dag zijn er al bestaande technologieën die efficiënte ritdeling mogelijk maken (zoals BlaBlaCar, UberPool en Lyft), maar het gebruik van deze services blijft beperkt. Daarbij zijn er weinig tekenen dat dit opeens significant zal gaan groeien in de nabije toekomst. Ananda Groag: “De transitie naar de gedeelde, elektrische, autonome auto is haalbaar, mits het in goede banen wordt geleid. Gezamenlijk realistische verwachtingen stellen, een open dialoog houden en de juist kaders moeten worden vormgegeven.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.