Ads Top

Nieuwe warmtecentrale maakt reductie CO2-uitstoot 50.000 ton mogelijk

Stadsverwarming Purmerend (SVP) start begin 2013 met de bouw van een biowarmtecentrale (BWC). Met deze centrale gaat SVP haar 25.000 klanten voor 80% van duurzame warmte voorzien. De resterende 20 procent van de warmtebehoefte komt van gasgestookte hulpwarmteketels. SVP is bezig om samen met Staatsbosbeheer te onderzoeken hoe ook deze opwek verder verduurzaamd kan worden. De totale investering van het project, BWC en hulpwarmteketels, bedraagt 46,6 miljoen euro en wordt 50/50 gefinancierd door BNG Bank en Triodos Bank.

SVP gaat medio 2014 zelf haar warmte produceren met behulp van de BWC (44 megawatt) en diverse hulpwarmteketels. Door het gebruik van 100.000 ton biomassa spaart SVP op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 16.000 auto's. De biomassa wordt geleverd door Staatsbosbeheer, dat hiervoor gesnipperd hout uit zijn natuurgebieden gebruikt. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof. Bij verbranding van hout neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.