Ads Top

Gemeente Breda sluit overeenkomsten samenwerking levering restwarmte uit biogas

De Gemeente Breda heeft op donderdag 29 november samen met waterschap Brabantse Delta en energiemaatschappij Essent drie overeenkomsten ondertekend voor de levering van restwarmte die opgewekt wordt uit biogas.  Het tekenen van deze overeenkomsten brengt de realisatie van het eerste Groene Warmtestation aan de Westerhagelaan in de Haagse Beemden een stap dichterbij.
Waterschap Brabantse Delta werkt aan plannen uit om één van de twee Groene Warmtestations die op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer staan te verplaatsen naar de Westerhagelaan. Daarmee wordt ook duidelijk wat het tracé wordt van de gas- en elektriciteitsleidingen die nodig zijn om het biogas aan te voeren en de groene stroom terug te voeren naar de rioolwaterzuivering Nieuwveer. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt in de zomer 2013 plaats. De oplevering van het Groene Warmtestation in de Westerhagelaan staat uiterlijk gepland voor 1 januari 2014.
Energiemaatschappij Essent bereidt de aansluiting voor op het bestaande warmtenet en tevens de verbinding naar de nieuwbouwwijk Bouverijen. De realisatie hiervan vindt in het eerste kwartaal van 2013 plaats. De eerste woningen in de Bouverijen en de Mandt worden dan van groene warmte voorzien. “Zowel de Gemeente als Essent hecht waarde aan investeringen in duurzame initiatieven. De groene ambities van Essent sluiten naadloos aan op de groene ambities van Breda”, aldus Eric Langedijk, directeur Essent Local Energy Solutions.
Wethouder Selçuk Akinci: “Met het ondertekenen van de intentieovereenkomsten zetten we de volgende stap in de verduurzaming van het Bredase warmtenetwerk. Daarmee is flink wat CO2 te besparen. Het is belangrijk dat er nu overeenkomsten onder de samenwerking met het Waterschap en ELES liggen, zodat we samen tot realisatie kunnen overgegaan.
Begin dit jaar stelde de Bredase gemeenteraad een krediet ter beschikking voor de uitwerking van dit project. Ook Waterschap Brabantse Delta en Essent hebben kredieten ter beschikking gesteld. Hierdoor kan nu verder gewerkt worden aan de realisatie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.