Ads Top

Microsensoren banen zich met succes een weg door oliereservoir Canada

Wat tot voor kort voor onmogelijk werd gehouden is nu werkelijkheid: met succes zijn microsensoren via een injectieput ingebracht in een Canadees oliereservoir en door een extractieput weer aan de oppervlakte gekomen.
Dit is het uitzonderlijke resultaat van een experiment uitgevoerd door het PI Innovation Centre, een joint venture van het Canadese Petroleum Technology Research Centre (PTRC) en INCAS3, in een oliereservoir dat Canadian Natural Resources Limited (CNRL) beschikbaar heeft gesteld. Met deze geslaagde test is de eerste stap gezet om de structuur van oliereservoirs in kaart te brengen met behulp van microsensortechnologie.
Met de huidige winningsmethoden zoals CHOPS (Cold Heavy Oil Production with Sand) zijn de Canadese oliemaatschappijen slechts in staat om vijf tot acht procent zware aardolie te winnen uit de olievelden in de grensregio van Alberta en Saskatchewan. Tijdens de CHOPS productie wordt een mengsel van olie en zand gewonnen waardoor in het reservoir lege ruimtes ontstaan, zogeheten 'wormholes'. Het vermoeden bestaat dat deze 'wormholes' een netwerk van vertakkingen vormen in het poreuze zandsteen waardoor het onmogelijk is het oliereservoir op druk te houden en de productie efficiency sterk afneemt. Als de Canadese olie-industrie beter weet hoe de structuur van deze oliereservoirs eruit ziet, kunnen de winningsmethoden verbeterd worden wat leidt tot een hogere opbrengst van de velden tot wel 20% en tegelijkertijd een vermindering van de impact op het milieu door een afname van het watergebruik.
De uitdaging ligt in het beter begrijpen van de structuur van de oliereservoirs. Indien het netwerk van 'wormholes' bestaat, dan kunnen de microsensoren de benodigde gegevens van deze 'wormholes' meten, zoals: aantal, diameter, richting en locatie. Met dit doel ontwikkelt INCAS3 sensorsystemen die in de oliereservoirs kunnen worden ingebracht, relevante gegevens verzamelen en weer aan de oppervlakte komen. De belangrijkste uitdagingen daarbij zijn de afmetingen van de sensorsystemen, de extreme omstandigheden waaronder ze moeten functioneren, communicatie met de sensoren vanuit de oppervlakte en het terughalen van de sensoren.
Van 12 tot 16 november heeft een experiment plaatsgevonden om het 'proof of principle' aan te tonen. De eerste resultaten laten zien dat 10% tot 20% van de ingebrachte sensoren van 7 mm of kleiner met succes door het reservoir zijn gegaan. Dr. ir. John van Pol, algemeen directeur van INCAS3, is verheugd over de resultaten. "Het feit dat de sensoren zich een weg hebben gebaand door het oliereservoir is een veelbelovend begin voor dit innovatieve onderzoek", aldus Van Pol.
Het PI-Innovation Centre is opgericht in 2012 door PTRC en INCAS3 om Nederlandse micro sensortechnologie naar de Canadese olie- en gasindustrie te brengen. Sensortechnologie kan de olie en gasindustrie een oplossing bieden voor de unieke uitdagingen op economisch en milieuvlak als het gaat om grondstoffenverbruik. PI wordt gezamenlijk uitgevoerd door de beide founding organisaties.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.