Ads Top

Energiearme wegdekken grote milieuwinst

Het brandstofverbruik van een gemiddeld voertuig op een theoretisch ideale weg is ruwweg 10% lager dan op een wegdek met een matige prestatie op het gebied van rolweerstand. Textuur, vlakheid en stijfheid van de weg zijn de belangrijkste factoren. Een brandstof besparend wegdek zal de grootste absolute reductie in brandstofverbruik opleveren voor wegen met veel (vracht)verkeer. Een lagere rolweerstand betekent niet perse een minder stroef wegdek; het is dus mogelijk om veilige brandstof besparende wegdekken te realiseren.
Dat blijkt uit een inventarisatie van de factoren die van invloed zijn op de rolweerstand van wegdekken die TNO in samenwerking met het Cement&BetonCentrum, CROW en de Betonvereniging heeft uitgevoerd. Wegbeheerders richten zich met name op de aanlegfase en op de onderhoudsmaatregelen bij het zoeken naar energiebesparing (CO2-reductie). Nu komt ook het meewegen van de gebruiksfase in zicht voor optimale besparingen.
Het wegdek heeft een significante invloed op de rolweerstand en daarmee op het brandstofverbruik van voertuigen. De textuur van het wegdek heeft de grootste invloed, maar met name de langsvlakheid van de weg en ook de stijfheid van de wegconstructie zijn belangrijke factoren. Op basis van de gegevens wordt duidelijk dat voor Nederlandse wegdekken significante besparingen van het brandstofverbruik mogelijk zijn en daarmee het milieu is gebaat.
De factoren zijn nu bekend, maar het is nog niet eenduidig en betrouwbaar vast te stellen welke mate van brandstofbesparing door een wegdek gerealiseerd kan worden. Het ontbreekt op het moment aan eenduidige meetmethoden waarmee alle aspecten die relevant zijn voor de rolweerstand kunnen worden vastgelegd. Dit maakt het moeilijk om de kosten van een brandstof-besparend wegdek af te wegen tegen de baten. Toekomstig onderzoek zal zich dan ook richten op meetmethoden en modelontwikkeling, waardoor betere prestaties van de weg ook kunnen worden uitgedrukt in kostenbesparingen en milieuwinst.Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.