Ads Top

Multifunctionele platforms op zee: goed voor economie en ecologie

Multifunctionele platforms op zee vormen een nieuw relatief nieuw fenomeen, waarbij op één locatie meerdere economische activiteiten worden samengevoegd. Denk aan gaswinning, windenergie, zandwinning e.d., maar ook aan natuurbescherming, visserij of ‘zeelandbouw’. Op dit moment bestaan zulke platforms nog niet, maar de eerste schetsen en ideeën staan al op papier. Alterra Wageningen UR brengt de kansen in kaart.

Op het land is er relatief weinig ruimte voor nieuwe functies, waardoor steeds meer gezocht wordt naar ruimte op zee voor allerlei economische activiteiten. Activiteiten die qua ruimtebeslag met elkaar concurreren, maar ook met de belangen van de natuur en biodiversiteit, zoals zeereservaten. Multifunctionele platforms (oftewel MUPS, Multi Use Platforms on Sea) kunnen een deel van een oplossing zijn. Daar kunnen de omstandigheden voor zowel mens als ecosysteem worden geoptimaliseerd in plaats van dat ze belemmerend zijn voor elkaar.

Een voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling die alleen nog op papier bestaat is de aanleg van kunstmatige haveneilanden in zee. Die zouden bijvoorbeeld vlakbij een windmolenpark op zee kunnen worden aangelegd. De installatie van turbines, het onderhoud en reparaties kunnen zo aanzienlijk worden vereenvoudigd en goedkoper uitgevoerd. Zo’n eiland zou ook kunnen worden gecombineerd met diverse andere economische of ecologische  activiteiten.

Alterra heeft nu een ‘state of the art’ overzicht gemaakt van de mogelijkheden die deze ontwikkeling biedt en de wet- en regelgeving die van belang is. Aan de hand van twee casestudies (Maasvlakte 2 en  Windpark Q10) is gekeken naar lessen die geleerd kunnen worden bij projecten op zee. Zo zijn in eerste instantie 88 vergunningaanvragen voor windparken op zee gedaan, die allemaal de procedure ingingen. Hiervan zijn er uiteindelijk  iets van 12 vergund, en daarvan hebben weer 3 of 4 subsidie gekregen. Als ze  zouden zijn begonnen met de subsidieverlening, dan hadden ze maar 3 of 4 vergunningen in procedure hoeven te nemen.

De onderzoekers concluderen dan ook dat de procedure voor de aanbesteding van windmolenpark Q10 veel onnodige weerstand heeft opgeroepen bij gebruikers van de Noordzee. Naast een veelheid aan andere aanbevelingen pleiten zij voor een doordacht, integraal en transparant vergunningenstelsel en het in een vroegtijdig stadium betrekken van diverse belanghebbenden bij het realiseren van projecten op zee.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.