Ads Top

Nuon dient adviesaanvraag in voor sluiting centrale Buggenum

Nuon, onderdeel van Vattenfall, heeft vandaag bij de Centrale Ondernemingsraad een adviesaanvraag ingediend over het voornemen om de Willem-Alexander Centrale (WAC) in Buggenum te sluiten. Ook de vakorganisaties zijn over dit voornemen geïnformeerd. Bij de WAC werken 140 medewerkers. Nuon betreurt de noodzaak van het voornemen voor de sluiting.
De WAC is een 253 MW elektriciteitscentrale, die in 1993 in bedrijf is genomen als demonstratie centrale voor kolenvergassing. De WAC is door het gebruik van deze technologie op basis van kolen een relatief complexe centrale met een hoog kostenniveau. Vanwege de sterk verslechterde marktomstandigheden is de centrale niet rendabel. Ook plannen met biomassa bijstook op grote schaal (met toerekening van subsidies) blijken hier geen verandering in te kunnen brengen.
Huib Morelisse, voorzitter van de Raad van Bestuur van Nuon, in een reactie: “Wij hebben er alles aan gedaan om dit besluit te vermijden en betreuren het dat we dit voornemen aan de Centrale Ondernemingsraad moeten voorleggen. De marktomstandigheden zijn erg moeilijk; daarom moeten we om de organisatie financieel gezond te houden, ook moeilijke besluiten nemen. Dit ondanks al het werk van de betrokken medewerkers en hun jarenlange inzet. Als na consultatie van alle besluitvormingorganen blijkt dat tot sluiting wordt overgegaan, is er een sociaal plan voor de betrokken medewerkers. Dan zullen wij er alles aan doen om onze medewerkers aan nieuw werk te helpen.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.