Ads Top

Subsidieregeling hernieuwbare energie en besparing uitgebreid

Lokale projecten voor hernieuwbare energie waarin burgers zelf deelnemen kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de provincie. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) besloten. Daarnaast wordt de succesvolle isolatieregeling voor woningen voortgezet tot 2015. De regelingen maken deel uit van een breder pakket aan maatregelen gericht op energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie. De subsidieregeling geldt vanaf 1 januari 2013.
Doel van de isolatieregeling is het stimuleren van eigenaren hun woning te isoleren en zo het energiegebruik omlaag te brengen. In de huidige regeling krijgen particuliere woningbezitters maximaal 500 euro per woning voor de isolatie van de vloer, gevel en dak. De regeling wordt nu uitgebreid met glasisolatie (HR++ of beter). Nieuw is dat ook woningen met een WOZ-waarde van meer dan 350.000 euro in aanmerking komen voor subsidie. Alleen woningen gebouwd vóór 1980 komen voor een bijdrage in aanmerking.
De ervaring leert dat huiseigenaren eerder tot isolatie van hun woning overgaan als ze met meerderen tegelijk een subsidie aanvragen. Om dit te stimuleren krijgen gemeenten de mogelijkheid om bij aanvragen voor ten minste zes woningen in één straat, buurt of appartementengebouw de bijdrage te verhogen tot 750 euro per woning. Eigenaren-bewoners die een subsidie willen aanvragen, moeten dat doen bij hun gemeente. De provincie verstrekt hiervoor subsidie aan gemeenten die de regeling voor subsidieaanvragen uitvoert.
Nieuw in de subsidieregeling voor hernieuwbare energie is dat ook business cases, burgerparticipatie en gemeentelijke masterplannen voor koude- en warmteopslag voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie voor burgerparticipatie in lokale hernieuwbare energieprojecten is bedoeld om financiële deelname door burgers in projecten voor hernieuwbare energie te stimuleren.
Het aantal initiatieven waarbij burgers, bedrijven en/of overheden de handen ineen slaan om zelf op grotere schaal zonne-energie, bio-energie of windenergie te realiseren neemt snel toe. Steeds vaker wordt hiervoor een lokaal energiebedrijf opgericht waarbij deelnemers de eigen energie kunnen inkopen. Van de opbrengsten worden nieuwe projecten gerealiseerd, zodat geld niet via de energierekening de regio uitstroomt. Dat is niet alleen goed voor de energierekening van de deelnemers, maar ook voor de werkgelegenheid.
De subsidie wordt verstrekt aan lokale energiebedrijven als tenminste honderd burgers gezamenlijk ten minste 25 procent van de projectkosten dragen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.