Ads Top

'Innovatieve hoofdrol kan Eindhoven duurzame koppositie in Europa opleveren'

De huidige hoofdrol die Eindhoven inneemt op het gebied van innovatie en technologische vernieuwing kan de regio helpen bij het verwerven van een koppositie als het om de meest duurzame steden in Europa gaat. Dat betekent dat de regio haar innovatieve vermogen veel beter moet gaan inzetten bij het tot stand brengen van een duurzame samenleving en het oplossen van klimaatgerelateerde problemen in de regio.
Hoewel de regio beschikt over relatief veel hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van technologie, mobiliteit en energie en de ambities op het gebied van duurzaamheid in Eindhoven stevig zijn, slaagt de regio er vooralsnog niet in om deze kennis optimaal in te zetten op weg naar een duurzamere samenleving.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de mogelijkheden die er voor de regio Eindhoven zijn om het proces van verduurzaming op een hoger niveau te krijgen. De uitdaging voor de regio ligt dan ook in het samenbrengen van de initiatieven die er op dit moment op het gebied van duurzaamheid zijn in de regio en te komen tot een gezamenlijke, regionale agenda voor innovatie en duurzaamheid, waarin vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappij participeren.
"Steden vervullen een sleutelrol in de overgang naar een duurzame economie", zegt Bernd Hendriksen, partner bij KPMG Advisory. Hendriksen: "Niet alleen omdat zij zo’n 70 tot 80 procent van het mondiale energieverbruik voor hun rekening nemen, maar ook omdat zij met ambitieuze doelen en oplossingen voor de gebouwde omgeving water, energie en afval het verschil kunnen maken. Andere hightech regio’s, zoals Kopenhagen en Helsinki, profileren zich op dit moment veel nadrukkelijker met innovatie in combinatie met duurzaamheid en blijken daar erg succesvol in.

Hoewel de regio hiervan veel kan leren, is het van groot belang dat Eindhoven zich van deze regio’s onderscheidt en zich met name richt op de thema’s energie, mobiliteit en de bebouwde omgeving. Daar ligt met name de kracht van Eindhoven. Door het gebrek aan samenhang tussen innovatie en duurzaamheid loopt het regionale bedrijfsleven bovendien duidelijke kansen mis. Innovatie gericht op duurzaamheid kan immers voor het regionale bedrijfsleven nieuwe markten en kansen genereren."
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat er op het gebied van innovatie en verduurzaming weliswaar veel gebeurt in de regio Eindhoven. Hendriksen: “Bovendien onderscheidt de regio zich zowel nationaal als internationaal met de aanwezigheid van toptechnologie bedrijven en topkennis instellingen. Veel hightech bedrijven zijn volop met innovatie en duurzaamheid bezig en zitten in diverse regionale en internationale samenwerkingsverbanden. De vraag is echter hoe deze initiatieven en activiteiten optimaal benut kunnen worden om het proces van verduurzaming op een hoger plan te trekken.

Van belang hierbij is met name de mate van samenwerking die hierbij actief zijn. Vooral kleine partijen zoeken in het algemeen actief naar partijen in de regio waarmee zij kunnen samenwerken. Voor grote partijen blijkt dit minder vanzelfsprekend. Zij werken vaak samen met partijen uit andere landen en slaan hierbij de mogelijkheden van de regio, de eigen achtertuin, over. Ook zij zullen zich bewust moeten worden van het belang van regionale samenwerking en van het feit dat duurzame technologieën en doorbraken zonder innovaties ondenkbaar zijn. "

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.