Ads Top

Stap voorwaarts in verduurzaming Warmteregio Amer

De provincie Noord-Brabant, de gemeentes Breda, Tilburg, Drimmelen en Oosterhout, Ennatuurlijk en Enexis Groep zetten een stap voorwaarts in het verduurzamen van warmteregio Amer. Samen met tien andere partijen als woningbouwcorporaties en bewonersvertegenwoordigers tekenden zij een dezer dagen de samenwerkingsovereenkomst: de warmte van het Amerwarmtenet wordt nóg duurzamer. Dat werd gevierd met een bijzonder programma voor genodigden, onder wie klanten van het warmtenet.

Deze grootschalige samenwerking voor de verduurzaming van een regio is volgens de betrokken partijen uniek in Nederland. Het afgelopen jaar werd door de partijen een werkplan opgesteld dat is gekoppeld aan de samenwerkingsovereenkomst.

Het Amerwarmtenet werd al gevoed met warmte die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie op de Amercentrale. De omgeving, onder andere de wijken Haagse Beemden, Hoge Vucht (Breda) en Reeshof (Tilburg), gebruikt deze restwarmte dus al nuttig. Vanaf nu wordt de restwarmte die Ennatuurlijk gebruikt voor de verwarming en warm kraanwater van 40.000 woningen en 550 bedrijven steeds duurzamer. Energiebedrijf RWE vervangt namelijk vanaf begin 2018 50 procent van de kolen door duurzame biomassa. In 2019 moet de Amer op 80 procent biomassa draaien. Dat bespaart ruim 50 procent CO2 ten opzichte van individuele cv-ketels op aardgas.

Daarnaast biedt het contract tussen RWE en Ennatuurlijk ruimte om lokale, duurzame bronnen aan te sluiten op het warmtenet. Het  Amerwarmtenet is daarmee het eerste groot, open warmtenet van Nederland. Dit biedt ondernemers in de regio de mogelijkheid om hun restwarmte te benutten en onderdeel uit te maken van de energietransitie. Daarnaast biedt het kansen voor onderzoek naar andere duurzame bronnen, zoals geothermie. Er is een zogenoemd rulebook ontwikkeld met regels om warmte te mogen leveren aan het net. Verduurzaming staat daarbij centraal. Ook de betaalbaarheid van de warmte speelt een belangrijke rol. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.