Ads Top

Mel Kroon treedt na 16 jaar af als CEO van TenneT

Mel Kroon (60) zal in de tweede helft van 2018 aftreden als voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van TenneT. De Raad van Commissarissen is begonnen met de zoektocht naar een opvolger voor de heer Kroon, die zijn functie zal blijven vervullen totdat dit proces is afgerond.

Mel Kroon werd in 2002 benoemd als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van TenneT, de netbeheerder die in 1998 werd opgericht als rechtsopvolger van SEP (Samenwerkende Elektriciteits-Productiebedrijven).

Belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van TenneT waren onder meer de verwerving van de 110 kV- en 150 kV-netten van de Nederlandse regionale netbeheerders in 2007 en de overname van de Duitse netbeheerder transpower in 2010. Sindsdien heeft TenneT een positie verworven als belangrijke facilitator van de overgang naar een duurzame elektriciteitsvoorziening in Duitsland (Energiewende) door het mogelijk te maken dat de sterk toegenomen groene elektriciteitsproductie, zowel aan land als op zee, kan worden ingevoed in het elektriciteitsnet.

In 2008 werd de NorNed-kabel, TenneTs eerste onderzeese elektriciteitsverbinding, in bedrijf genomen. Deze zogeheten interconnector verbindt het Nederlandse elektriciteitsnet met dat van Noorwegen. Intussen heeft TenneT meer dan tien interconnectoren aan land en op zee in bedrijf die allemaal bijdragen aan de integratie van de Noordwest-Europese energiemarkt en zorgen voor extra leveringszekerheid. In 2016 is TenneT officieel aangewezen als offshore-netbeheerder in Nederland met de taak om een hoogspanningsnet langs de Noordzeekust te ontwikkelen met een beoogde capaciteit van 3,5 GW in 2023.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.