Ads Top

Energiesafari: waar krijgt u energie van

In Den Haag zijn veel mensen actief om hun huis, bedrijf, wijk of buurt te verduurzamen. Wilt u weten hoe zij dit doen? Ga dan op de Energiesafari. Op zaterdag 10 februari van 12.00 tot 17.00 uur kunt u een aantal bijzondere locaties in de stad bezoeken waar duurzame energie wordt opgewekt. Toegang is gratis.

Bij de stadsdeelkantoren kunt u een programmaboekje  ‘Energiesafari: waar krijgt u energie van?’ ophalen. Hierin staan alle locaties die u kunt bezoeken met een korte beschrijving en plattegrond. Bekijk alle locaties Energiesafari die u kunt bezoeken.

De gemeente organiseert de Energiesafari vanwege het Haags Nieuwe Energieakkoord dat op 2 februari is ondertekend. Doel van het akkoord in om de stad klimaatneutraal te maken. Een van de belangrijkste punten is de afspraak om per wijk gezamenlijk een aanpak uit te werken voor het verduurzamen van de energievoorziening.

Gelukkig zijn veel  Hagenaars al actief. Ze isoleren bijvoorbeeld hun huis, kopen groene stroom of leggen zonnepanelen op het dak van hun huis of kantoor. Zulke initiatieven zijn goed, maar om de hele stad van duurzame energie te voorzien moet het tempo omhoog. Daarom heeft de gemeente met partners de Haagse Energiealliantie opgericht. De energieproducenten, netbeheerders, woningcorporaties en bewonersorganisaties in de Haagse Energiealliantie werken samen om Den Haag sneller klimaatneutraal te maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.