Ads Top

Nieuwe subsidie om collectieve zonprojecten te stimuleren

Utrecht stelt opnieuw 250.000 euro beschikbaar om collectieve projecten met zonne-energie te stimuleren. Met de regeling kan voor 3 MWp aan projecten worden gerealiseerd, goed voor stroom voor zo'n duizend huishoudens. Verenigingen, stichtingen en coöperaties kunnen een aanvraag doen voor een collectief zonne-energie project dat minimaal 15 kWp groot is (minimaal 60 zonnepanelen) en minimaal 10 deelnemers heeft. Het budget is verdeeld over 2018 en 2019. Per jaar is 125.000 euro beschikbaar.

De regeling draagt bij aan de Utrechtse doelstelling om in 2020 op 10 procent van de Utrechtse daken zonnepanelen te hebben liggen. De gemeente stimuleert collectieve zonne-energieprojecten door de aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers financieel te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren ruimte beschikbaar te stellen. Dat draagt ook bij aan de bewustwording.
"We zien veel onbenutte én geschikte daken bij bedrijven, instellingen en andere eigenaren", zegt wethouder Lot van Hooijdonk. "Met collectieve zonne-energieprojecten kunnen we het aantal benodigde zonnepanelen verhogen, wat nodig is om de doelstelling te halen. Bij collectieve zonne-energieprojecten worden immers meer zonnepanelen geplaatst dan bij particuliere eigenaren."

Om de slagingskans pers project te verhogen, zijn strikte criteria ingebouwd. Zo is de hoogte van de subsidie afhankelijk gesteld van de hoeveelheid opgewekte zonne-energie en bedraagt € 0,08 per Wp gerealiseerd vermogen. Aanvragers krijgen de helft van de gehonoreerde subsidie uitbetaald nadat het collectieve zonne-energie project is gerealiseerd. Ook is de doorlooptijd verhoogd naar een jaar, omdat uit de evaluatie blijkt dat collectieve zonne-energie projecten meer tijd in beslag nemen. Het accent verschuift van proces en onderzoek naar het realiseren.

De eerste regeling heeft veel kennis opgeleverd plus standaarddocumenten voor de realisatie van zonnepanelen bij verschillende doelgroepen: VvE’s, sportverenigingen, collectieve aankopen bewoners, postcoderoosprojecten en collectieve zonnevelden. Deze kennis wordt online beschikbaar gesteld, om te voorkomen dat ieder nieuw project steeds opnieuw het wiel moet uitvinden. Subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2019 worden ingediend, of tot het budget is uitgeput.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.