Ads Top

De Economic Board Den Haag nodigt het Haagse bedrijfsleven en kennisinstellingen uit tot sluiten convenant ‘Werkgelegenheid en Energietransitie’

De Economic Board Den Haag heeft de energietransitie voor Den Haag aangemerkt als een groeisector met grote kansen op het gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid in de gehele Haagse regio. Het betreft de enorme uitdaging om de kloof te dichten tussen de vraag naar goed opgeleide werknemers en werkzoekenden en het huidige aanbod van arbeid. De Board maakt zich sterk om het huidige hoge tekort aan passende werknemers om laag te brengen. 

Gezien de maatschappelijke opgave om de doelstellingen van het Klimaatakkoord 2015 te behalen, ligt er een grote taak de bestaande en nieuw te bouwen Haagse woningvoorraad te verduurzamen.
In de nieuwbouw gaat energiebewust bouwen, door de hoge eisen en innovaties, voortvarend. De transitie van de al gebouwde woningvoorraad gaat echter te langzaam. Slechts 0.5% wordt jaarlijks nieuw gebouwd en is zeer arbeidsintensief. Op deze wijze zal de transitie nog 200 jaar duren…
Dit betekent een stijgende vraag naar werkgelegenheid vanuit technische (installatie)sector naar vaardigheden rond techniek, duurzaamheid en schone energie. Een substantieel aantal mensen uit de regio Den Haag moet worden opgeleid om in de komende jaren aan deze werkgelegenheidsvraag te kunnen voldoen. Willen wij in 2040 klimaatneutraal zijn, dan vergt de transitie van de bestaande woningvoorraad een enorme inspanning. Omdat mogelijk te maken is er grote behoefte aan studenten uit het onderwijs, aan om- en bijscholing van bestaande werknemers en het opleiden van mensen die nu aan de kant staan.

De Economic Board Den Haag, onder leiding van voorzitter Henk Jagersma, pakt de handschoen op en ging in gesprek met het bedrijfsleven, woningbouwcorporaties en kennisinstellingen. ‘Ik wil partijen namens de Board uitnodigen (bijv. BAM, Uneto-VNI, Eneco, Alliander, ROC Mondriaan & HHS, en Bouwend Nederland) om een convenant te sluiten. Een convenant dat voorziet in een goede aansluiting van het aanbod van het Haagse onderwijs op de vraag naar werkgelegenheid rondom de energietransitie, aldus Jagersma.’ Als Den Haag in 2040 een klimaat neutrale stad wil zijn, moeten er jaarlijks 10 – 15.000 woningen worden getransformeerd. Alleen al in Den Haag zijn daar 3.000 mensen voor nodig.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.