Ads Top

LTO start duurzaam energie-initiatief: LTO Energie

Land- en tuinbouwkoepel LTO richt - in antwoord op de wens van haar leden - een eigen duurzaam agrarisch energielabel op: LTO Energie. Hiervoor gaven de gezamenlijke regio-organisaties vandaag het startsein in Wageningen. Doel van LTO Energie is een hoger en duurzamer bedrijfsrendement voor alle aangesloten boerenbedrijven. Gezamenlijke inkoop van energie en installaties gebeurt al langer centraal. Het nieuwe LTO Energie heeft als kerntaak ook verbinding te leggen tussen besparing, opwekking én verkoop van energie door agrarische ondernemers. Later komt daar het bundelen van CO2- en groenrechten bij. LTO-leden bleken sterke behoefte te hebben aan één centraal aanspreekpunt voor alle energiezaken. Aan die wens komt LTO tegemoet met het nieuwe LTO Energie.
LTO-leden gaven aan op alle aspecten van hun energiehuishouding advies van 'hun LTO' te willen krijgen. Uit onderzoek onder hen blijkt dat slechts 15% van de boerenbedrijven actief zelf energie opwekt, vooral via zonnepanelen. Zo'n 40% heeft wel plannen voor energieproductie. Grootste drempel hierbij is het bepalen van het rendement op duurzame investeringen. Van de boerenbedrijven nam 30% tot nu toe nog geen energiebesparende maatregelen. 50% oriënteert zich weliswaar op nieuwe besparingsinvesteringen maar geeft aan meer informatie nodig te hebben. Op al die vlakken gaat LTO Energie de leden helpen. LTO Energie is volledig in eigendom van de regionale LTO-organisaties.
Karst Breeuwsma, directeur LTO Bedrijven: 'Wij verbinden de belangenbehartiging en de concrete marktbehoefte van onze leden. Wij helpen onze leden hun energiezaken makkelijk te maken door alles te regelen rond reductie, opwekking en energie-inkoop en verkoop. Hier betrekken we het hele LTO-netwerk bij. Ook werken we samen met krachtige partijen op het gebied van duurzame energie, voor onder meer rechtenverhandeling, financiering en het bundelen van collectieve en lokale krachten. Samen zorgen we ervoor dat de agrarische sector duurzaam met energie omgaat en dat onze leden hier op alle vlakken beter van worden.'
De agrosector is in potentie ook de grootste duurzame energieleverancier. Dat potentieel wil LTO Energie ontsluiten. Door krachten te bundelen krijgen kleine producenten een sterke plek in de energiemarkt. LTO Energie wil op termijn deze waarde ook borgen door de opbouw van collectieve groenrechten die gekoppeld zijn aan duurzame productie.
Breeuwsma: 'De vraag naar duurzame energie stijgt en de agro-sector wil meer zelf opwekken terwijl intussen subsidiestromen opdrogen. Het convenant 'Schoon & Zuinige agrosector' bevat harde energiedoelstellingen voor de sector. Ook het interne 'Tienpuntenplan Energie' van LTO stelt besparing, zelfopwekking en verduurzaming centraal. Tegelijkertijd verdwalen veel boerenondernemers in het doolhof van regels rond energie. Daarin brengen wij nu snel verandering. Wij regelden voor 15.000 boerenbedrijven al de energielevering. Meer dan 700 leden schreven zich al in voor zonnepanelen via ons. Ook verzorgden we de installatie van LED-verlichting bij 250 leden. LTO Energie ontwikkelt daarnaast nu een totaalpakket van kennis op energiegebied, op weg naar duurzaam rendement voor alle leden.'
Half oktober verwacht LTO Energie het totale aanbod van diensten te lanceren, via een eigen website. Geïnteresseerden kunnen nu alvast hun gegevens achterlaten op www.lto-energie.nl.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.