Ads Top

Gemeente Den Haag en rijksoverheid slaan handen ineen voor duurzame energievoorziening

Minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en wethouder Baldewsingh van de gemeente Den Haag (Duurzaamheid en Milieu) hebben een verklaring ondertekend om samen EnergieRijk Den Haag te ontwikkelen. EnergieRijk Den Haag is een goedkope, betrouwbare en schone energievoorziening voor gebouwen van gemeente en rijksoverheid in het centrum, van Den Haag.
Den Haag en het Rijk gaan samen onderzoeken hoe met een gebiedsgerichte aanpak een duurzame energievoorziening kan worden gerealiseerd. Denk aan integratie van de bestaande warmte-koudeopslag systemen, het gebruik van het stadsverwarmingsnet voor energie-uitwisseling tussen gebouwen en de inzet van decentrale technieken, zoals energieopwekking met aardwarmte en zonnepanelen. Dit zal niet alleen meer groene energie, maar ook een besparing opleveren voor de energierekening van de overheid.
Den Haag en het Rijk gebruiken in het centrum bijna één miljoen vierkante meter kantoorruimte en verbruiken hierbij samen bijna evenveel elektriciteit als 30.000 huishoudens. Als blijkt dat met EnergieRijk Den Haag ook echt geld wordt bespaard, willen de gemeente Den Haag en het Rijk de markt vragen invulling te geven aan EnergieRijk Den Haag.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.