Ads Top

Eneco bepleit bij politiek drie punten voor schone energie

Eneco heeft de politieke partijen drie punten voorgelegd die de energievoorziening in Nederland schoon, betrouwbaar en betaalbaar moeten maken. De drie punten zijn: zorgen voor sterke Nederlandse energiebedrijven die investeren in klanten door samen energie op te wekken en te besparen; de vervuiler moet betalen, stimuleer schone energie uit eigen land; laat burgers, boeren en bedrijven zelf energie opwekken.
Jeroen de Haas, voorzitter Raad van Bestuur: “Het is echt tijd voor Nederland om nieuwe bronnen voor energie en export te ontwikkelen zoals zon, wind en bio-energie. Deze innovaties zijn van belang voor ons land en de regiefunctie van de overheid daarbij is essentieel. Nederland kan hiermee voorop lopen in een nieuwe internationale groeisector om onze economie, werkgelegenheid en onafhankelijkheid te versterken. Het omgekeerde dreigt te gebeuren. De opwekking van elektriciteit uit vervuilende kolen verdubbelt en de eigen opwek van schone energie door consumenten wordt niet gestimuleerd doordat saldering vóór de meter niet mogelijk is en de klant belastingvoordeel mist. Er is nog steeds geen goed werkende CO2 markt. Het is tijd om het tij te keren. Duurzame energie is de oplossing voor een toekomstvaste energievoorziening.
Eneco is sterk verbonden met haar klanten en met de samenleving en investeerde de afgelopen tijd veel in duurzame energie. Wij willen ervoor blijven zorgen dat onze klanten vandaag en in de toekomst kunnen rekenen op betaalbare, betrouwbare en schone energie. Energie zal in de toekomst niet alleen duurzaam zijn, maar ook grotendeels decentraal worden opgewekt. Klanten gaan zelf energie opwekken, voor zichzelf en voor anderen.”
In de eerste helft van 2012 investeert Eneco voor € 309 miljoen, voornamelijk in nieuw duurzaam productievermogen en in vernieuwing en onderhoud van de netten. Eneco verwacht ook de rest van het jaar het investeringsniveau op een hoog niveau te handhaven om haar missie ‘Duurzame energie voor iedereen’ waar te kunnen maken.
De wereld van energie verschuift naar decentrale en duurzame opwekking en daarop speelt Eneco in door samen te werken met haar klanten en partners. Eneco helpt energie te besparen, zelf energie duurzaam op te wekken en op zo efficiënt mogelijke wijze af te nemen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.