Ads Top

Essent en HarvestaGG: groen gras wordt groen gas

Essent en agrarisch initiatief HarvestaGG hebben belangrijke stappen gezet voor het realiseren van een productie-installatie waar gras wordt verwerkt tot uiteenlopende producten die passen binnen de biobased. Beide partijen hebben hierover een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Uit de Levenscyclus Analyse (LCA) van het proces blijkt dat het verbouwen en verwerken van gras een positieve bijdrage levert aan het milieu. Zo neemt gras CO2 op uit de lucht, zijn er geen bestrijdingsmiddelen nodig voor het verbouwen ervan en komt grasland ten goede aan biodiversiteit, bijvoorbeeld door het aantrekken van weidevogels.
Onderzoeker Emiel Elferink van CLM: "De positieve uitkomst voor het milieu komt vooral door het opnemen van gras in een bestaande akkerbouwrotatie (wisselende gewassen op de akkers), en door de innovatieve manier waarop gras stapsgewijs wordt verwerkt tot de producten eiwit, biogas, compost en vloeibare CO2".
De hoogwaardige producten die in de toekomst geproduceerd zullen worden in de productie-installatie dragen bij aan een duurzame economie, omdat ze bestaande conventionele brandstoffen vervangen. Laagwaardige restanten die overblijven bij de productie kunnen worden ingezet voor de productie van duurzame energie.
Bij het initiatief is sprake van zogenoemde cascadering, waarbij grondstoffen optimaal worden benut en daarmee CO2-uitstoot wordt vermeden en de milieu-impact zo laag mogelijk gehouden. Binnen de samenwerking gaat Essent zich vooral richten op het certificeren van biobrandstoffen (vloeibaar biogas) die worden geproduceerd en het creëren van een afzetmarkt hiervoor.
De eerste geplande locatie in Swifterbant zal onder andere 6.000.000 kg bio-LNG produceren. Na een pilot kan het project in een periode van 8 jaar worden toegepast op ca. 20 locaties in Nederland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.