Ads Top

Utrechtse wetenschappers op de bres voor mondiaal meetnetwerk broeikasgassen

Op initiatief van de Universiteit Utrecht en SRON Netherlands Space Research doet een internationale groep wetenschappers deze week in Science een beroep op welvarende landen om ondanks de financiële crisis bij te (blijven) dragen aan het monitoren van broeikasgassen. Door bezuinigingen bij het Amerikaanse instituut voor aardgericht onderzoek ESRL dreigt het internationale meetnetwerk voor broeikasgassen gedeeltelijk te worden ontmanteld.
Sinds het begin van de jaren tachtig wordt de wereldwijde toename van broeikasgassen in de atmosfeer op de voet gevolgd door middel van een mondiaal meetnetwerk. Dit netwerk, bestaande uit ongeveer 100 meetstations, wordt voor een groot deel gecoördineerd door het Amerikaanse Earth System Research Laboratory van de National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA-ESRL).
Door bezuinigingen van de Amerikaanse regering als gevolg van de financiële crisis is dit instituut nu in zwaar weer beland. Een gedeeltelijke ontmanteling van het meetnetwerk dreigt. Op initiatief van prof. dr. Thomas Röckmann van het Instituut voor Marine en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU) van de Universiteit Utrecht en dr. Sander Houweling van SRON heeft een internationale groep van vijftig wetenschappers een oproep gedaan om het tij te keren. Het vooraanstaande wetenschappelijk tijdschrift Science besloot de oproep te publiceren.
Het mondiale meetnetwerk wordt in toenemende mate gebruikt voor het afschatten van regionale broeikasgasemissies. Deze metingen zijn onder meer belangrijk voor de controle van politieke verdragen ter vermindering van broeikasgasemissies. Het succes hiervan hangt direct samen met de dichtheid van het meetnetwerk. Die moet omhoog, wat kan worden gerealiseerd met hoogfrequente metingen vanaf hoge meetmasten en het gebruik van satellieten. Dit gebruik van satellieten voor atmosfeeronderzoek is het thema van de samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en SRON.
"Op beide fronten zijn de ontwikkelingen, ook in Nederland,  in volle gang", zegt Sander Houweling, eerste auteur van de oproep in Science. "Het onderzoek naar het gebruik van satellieten bevindt zich in een stadium waarin intensief vergeleken wordt met broeikasgasmetingen aan de grond. Drastische bezuinigingen op het mondiale meetnetwerk slaan daarom, ook voor wat betreft het gebruik van satellieten, de basis weg onder onafhankelijke emissieverificatie."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.