Ads Top

Meer windenergie in Flevoland

Provinciale Staten van Flevoland hebben ingestemd met het ontwikkelen van een Regioplan voor Windenergie. Belangrijk doel daarbij is het saneren van bestaande windmolens in zuidelijk en oostelijk Flevoland en deze te vervangen door windparken met grotere en efficiëntere windmolens. Gedeputeerde Anne Bliek: “Hierdoor wordt het aantal windmolens gehalveerd en het oorspronkelijke open landschap hersteld en neemt de duurzame energieproductie toe. In de praktijk zal het betekenen dat de huidige 600 windmolens vervangen zullen worden door 300 windmolens die samen meer energie opleveren dan de huidige.”
Het Regioplan wordt samen met de gemeenten Zeewolde, Dronten, Almere en Lelystad opgesteld. Ook de college's en gemeenteraden worden gevraagd zich uit te spreken over het opstellen van het Regioplan. Deze consultatie wordt in oktober afgerond. Daarna start de uitvoering van de opdracht. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de bewoners, de grondeigenaren de huidige windmoleneigenaren.
De windparken Zuidlob, Noordoostpolder en Sternweg sorteren al voor op het nieuwe principe van opschalen en saneren. Deze windparken zijn in 2015 operationeel. Op dat moment wordt negentig procent van de Flevolandse energiebehoefte (exclusief mobiliteit) wordt dan duurzaam opgewekt. Door het Regioplan wordt Flevoland de eerste energieneutrale provincie, dit is uiteraard nog steeds exclusief mobiliteit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.