Ads Top

Grote interesse in zonnepanelen onder huurders

Ongeveer 86 procent van de huurders wil graag zonnepanelen op het dak. Dat blijkt uit een onderzoek van de Woonbond onder ruim 500 huurders. Besparen op de energierekening is de belangrijkste reden voor hun interesse. Minder belasten van het milieu geldt als andere belangrijke reden. Ruim een kwart van de huurders noemt zonnepanelen 'de toekomst'.
Zonnepanelen kunnen nu al rendabel worden toegepast op zowel eengezinswoningen als flatgebouwen. Toch stuit het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen op lastige wet- en regelgeving: een mooie taak voor het nieuwe kabinet om deze belemmeringen weg te nemen, zodat de toepassing van zonnepanelen kan worden versneld.
Vrijwel alle politieke partijen willen meer aandacht voor het opwekken van eigen energie. Met het nieuwe kabinet in aantocht is het tijd om aan de slag te gaan en stappen vooruit te maken. Een alliantie van maatschappelijke organisaties, waaronder de Woonbond, liet de politiek onlangs weten daarbij te willen helpen. De alliantie pleit ervoor bewoners (kleinverbruikers) in staat te stellen zelf hun energie duurzaam in de buurt op te wekken, zonder dat daar belasting over wordt geheven. Huurders die onder een gedeeld dak wonen (bijvoorbeeld in een flatgebouw) moeten zelf opgewekte energie kunnen verrekenen met hun eigen verbruik. Ook andere belemmeringen in de huidige wet- en regelgeving moeten worden aangepakt. Daardoor wordt het voor nog meer mensen aantrekkelijk om te investeren in de opwekking van eigen duurzame energie.
Huurders met zonnepanelen kunnen direct flink besparen op hun stroomrekening. Ook voor verhuurders kan het financieel aantrekkelijk zijn om panelen te plaatsen. Toch is slechts 1% van de deelnemers aan het onderzoek van de Woonbond door de verhuurder benaderd over zonnepanelen. De helft van de huurders heeft aangegeven dat wel te willen. Ook is in het onderzoek bekeken hoeveel zij van zonnepanelen weten. Ruim driekwart van de huurders weet dat zonnepanelen een rendabele investering zijn. Zij zijn goed op de hoogte van de werking van zonnepanelen. Ze begrijpen dat de panelen ook energie opwekken op minder zonnige dagen en dat overtollige energie aan het net terug wordt geleverd en later weer te gebruiken is. Huurders hebben echter weinig kennis over het onderhoud. 46% van de huurders denkt ten onrechte dat zonnepanelen (veel) onderhoud vragen.
Bijna de helft van de geïnteresseerden geeft in het onderzoek aan zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak te willen. Daar hebben zij een hogere eigen bijdrage voor over omdat er ook een hogere opbrengst tegenover staat. Ruim de helft van de huurders wil de zonnepanelen echter niet zelf aanschaffen. Dat willen zij alleen als er met de verhuurder vooraf goede afspraken worden gemaakt over een restwaardevergoeding voor de panelen. De betaling (van de investering) van de zonnepanelen moet volgens de helft van de huurders lopen via een apart huurcontract. Bijna 60% van de huurders geeft de voorkeur aan maandelijkse controle van het verbruik en de werking van de zonnepanelen op afstand, waarbij gebruik wordt gemaakt van de internetverbinding van de huurder.
Ga voor meer informatie en het onderzoeksrapport naar http://www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/nieuws/1015/Grote_interesse_in_zonnepanelen_onder_huurders/

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.