Reserveer nu de nieuwe Sony eReader

dinsdag 6 oktober 2015

Milieu Centraal zet klimaatklappers op een rij

Woningisolatie, vaker met de fiets, korter douchen of minder vlees eten: met al deze maatregelen verminder je de uitstoot van het broeikasgas CO2. Wil je weten wat de grootste klimaatklappers zijn? Met de VN Klimaattop in zicht zet voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal feiten en cijfers op een rij. Wat blijkt: iedereen kan bijdragen aan het omlaag brengen van CO2-uitstoot.

Klimaatverandering: een begrip dat veel mensen zorgen baart. Tegelijkertijd is het zo'n groot en abstract probleem dat je al snel kunt denken: maar wat kan ik daar nu aan doen? Met de klimaatklapper- campagne laat Milieu Centraal zien dat je meer kunt doen tegen klimaatverandering dan je misschien denkt.

De meeste impact maak je door dichter bij huis je vakantie te vieren, met het OV naar je werk te reizen, je spouwmuur te isoleren en zonnepanelen te nemen, zuinig te stoken en groenten en fruit van het seizoen te eten. Milieu Centraal rekende ruim 30 maatregelen door op hun CO2-uitstoot. Ruim de helft daarvan zijn verwerkt in een interactieve infographic die op een speelse manier inzichtelijk maakt wat de grootste klimaatklappers zijn: www.klimaatklappers.nl. De klimaatklappers zijn verdeeld over vier thema's: je huis, makkelijke tips, bewuste voeding en goed op weg.

Een gemiddeld huishouden stoot 23 ton CO2 uit per jaar. De meeste CO2 komt vrij bij gebruik van vervoermiddelen, je eten en het energiegebruik in huis. Ook komt er CO2 vrij door woninginrichting, kleding, vrije tijd en studie. Je kunt niet overal CO2 op besparen: zo kun je moeilijk stoppen met eten of alles op de fiets vervoeren; de klimaatklappers laten zien waar je wel CO2 mee kunt besparen.

Met de klimaatklapper campagne roept Milieu Centraal iedereen op om het verschil te maken. Laat je inspireren en kies de klimaatklapper die jou aanspreekt. Hoeveel CO2 bespaar jij? Kijk op www.klimaatklappers.nl voor meer informatie over de campagne.

TU/e-studententeam presenteert eerste elektrische toermotor

Het studententeam STORM Eindhoven van de TU/e heeft haar elektrische toermotorfiets gepresenteerd. ‘STORM Pulse’ is de eerste elektrische motor ter wereld die lange afstanden kan afleggen, tot 380 kilometer zonder opladen. Met deze motor gaat het team in 2016 tijdens hun ‘STORM World Tour’ in 80 dagen de wereld rond om de potentie van duurzaam vervoer te laten zien. Televisiepresentator en motorrijder Rick Nieman heeft zich als ambassadeur aan het project verbonden.

De missie van studententeam STORM Eindhoven is wereldwijd het imago van duurzaam vervoer verbeteren. Hun elektrische toermotor, genaamd ‘STORM Pulse’, is het toonbeeld van hoe elektrisch vervoer in hun ogen zou moeten zijn: stil, efficiënt en met een actieradius van 380 kilometer een ongekend gevoel van vrijheid. Dat alles combineert STORM met de stoere look die je van een motorfiets verwacht.

In het oog springt het door het studententeam zelf ontwikkelde batterijpakket. Met dit pakket, bestaande uit 24 losse cartridges en goed voor maximaal 28,5 kWh aan energie, kan de motor 380 kilometer rijden zonder opladen. Daarbij is het mogelijk om het aantal cartridges aan te passen, zodat een lichter gewicht, en daarmee een sportievere rijstijl, tot de mogelijkheden behoort.

Tijdens de zogenoemde STORM World Tour in 2016 gaat het studententeam in 80 dagen de wereld rond. De reis zal over het noordelijk halfrond gaan, door Europa, Azië en Noord-Amerika, en in totaal 26.000 wegkilometers bedragen. De sleutel tot het overtuigen van de wereld ligt volgens STORM Eindhoven in het delen van de beleving. Mensen, maar ook universiteiten en bedrijven, van over de hele wereld kunnen deel uit maken van het ‘STORM Grid’ en elektriciteit of andere faciliteiten aanbieden.

De komende weken maakt STORM Pulse een ronde door Europa. Zo zal de motor begin oktober te bezichtigen zijn op de Intelligent Tranportation Systems World Congress in Bordeaux. Op 9 oktober zal Pulse aanwezig zijn op de Dag van de Duurzaamheid in Pakhuis de Zwijger, te Amsterdam. Vervolgens krijgt het Engelse publiek de kans om kennis te maken tijdens de Greenpower Final, op 10 en 11 oktober bij Rockingham Motor Speedway. Tenslotte zal de Duitse primeur plaatsvinden tijdens de World of Energy Solutions in Stuttgart van 10 tot en met 12 oktober.

Foto: Bart van Overbeeke

Alternatieve locaties wind regio Rotterdam

Gemeenten in de regio Rotterdam hebben de mogelijkheid om ook nog zelf locaties aan te dragen die de provincie kan meenemen in het geplande milieueffectonderzoek naar alternatieve locaties voor windenergie. Gedeputeerde Staten hebben een brief gestuurd waarin zij de betrokken gemeenten wijzen op deze mogelijkheid.

De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek (MER) voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. De alternatieve locaties zijn nodig om de eerder met gemeenten overeengekomen opgave van 150 MW in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen. Als blijkt dat deze locaties geschikt zijn – rekening houdend met milieuaspecten als geluid, slagschaduw, natuur, landschap – kunnen Provinciale Staten deze locaties opnemen in een herziene Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM).

Om de wijziging van de VRM mogelijk te maken doorloopt de provincie de wettelijk formele m.e.r.-procedure, inclusief vaste inspraakmomenten. Vanaf 1 november tot en met 15 december 2015 kunnen zienswijzen ingediend worden op het Startdocument planMER (inclusief de lijst met de te onderzoeken alternatieve locaties). Ook gemeenten kunnen in deze periode kansrijke locaties aandragen om te onderzoeken.

maandag 5 oktober 2015

Westland, Delft en Utrecht meest duurzame 100.000+ gemeenten

Westland, Delft en Utrecht zijn de meest duurzame gemeenten in de categorie met meer dan 100.000 inwoners. Dat blijkt uit het Duurzaamheidsraamwerk 2015 van Telos, het centrum voor duurzame ontwikkeling van de Universiteit van Tilburg, dat werd uitgevoerd in opdracht van BNG Bank.

Pauline Bieringa, Directeur Public Finance van BNG Bank, overhandigde de bestuurders van de drie gemeenten de hieraan verbonden oorkondes tijdens het 100.000+ Congres Financiën op 2 oktober in Utrecht, georganiseerd door EY en BNG Bank.

In het Duurzaamheidsraamwerk 2015, dat voortkomt uit de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten van Telos, wordt het ecologische, economische en sociaal-culturele kapitaal van gemeenten onderzocht. Het onderzoek dient als basis voor de uitgifte van duurzame obligaties door BNG Bank en kan door gemeenten worden gebruikt als instrument ter ondersteuning van hun duurzaamheidsbeleid.

Eind 2014 haalde BNG Bank 500 miljoen euro op via uitgifte van haar eerste duurzame obligatie. In 2014 kwamen er 96 gemeenten in aanmerking voor een lening uit dit fonds van een half miljard euro. Het betreft de gemeenten die in hun categorie het meest duurzaam zijn. In totaal werden acht categorieën onderscheiden. Behalve de categorie '100.000+', waren dit onder meer 'krimpgemeenten', 'groene gemeenten' en 'voormalige industriële gemeenten'.

In de categorie '100.000+' behoorden de gemeenten Delft en Westland ook in 2014 al tot de meest duurzame gemeenten. In het door Telos opgestelde 'Performance Report 2014 - 2015' staat beschreven hoe de duurzaamheidsscore van deze 96 gemeenten zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.

De gemeente Utrecht behoorde in 2014 nog niet tot de meest duurzame gemeenten in de categorie 100.000+ maar heeft zich in 2015 met een grote sprong in de top 3 genesteld, zo blijkt uit het door Telos opgestelde Duurzaamheidsraamwerk 2015. BNG Bank heeft het voornemen om eens per jaar een duurzame obligatie uit te geven op basis van het actuele Duurzaamheidsraamwerk.

Zie www.bngbank.nl voor het 'Performance Report 2014-2015', het 'Duurzaamheidsraamwerk 2015' en meer achtergrond.

TenneT wil 130 miljoen euro besteden aan verlaging transporttarieven voor elektriciteit

TenneT heeft bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een voorstel ingediend om 130 miljoen euro te besteden aan verlaging van de transporttarieven voor stroom in 2016. TenneT CEO, Mel Kroon: "De 130 miljoen euro kunnen wij inzetten voor tariefsverlaging vanwege de goede resultaten van TenneT's stroomverbindingen met Duitsland, Noorwegen (NorNed kabel) en België."

TenneT stelt als eigenaar of mede-eigenaar van deze zogenoemde interconnectoren transportcapaciteit via een veiling ter beschikking aan marktpartijen. De opbrengsten van deze veilingen (veilingopbrengsten) komen primair ten goede aan het in standhouden en uitbreiden van interconnectiecapaciteit; hoogspanningsverbindingen (zeekabels of landlijnen) met het buitenland. Als de resterende veilinggelden niet gebruikt kunnen worden voor onderhoud of het vergroten van de interconnectiecapaciteit, dan kunnen die resterende veilinggelden worden ingezet voor het secundaire doel, namelijk tariefsverlaging.

Nederland beschikt met de hoogspanningsnetten van TenneT over één van de beste netwerken ter wereld, tegen een relatief laag tarief. Het Nederlandse netwerk kenmerkt zich door een leveringszekerheid van 99,99% en dus een hoge betrouwbaarheid van het landelijke hoogspanningsnet.Mel Kroon: "De tarieven in Nederland zijn gunstig in relatie tot de ons omringende landen en dat blijft ook voor 2016 zo.  Door de inkomsten uit de interconnectoren hoeven de tarieven, ondanks alle noodzakelijke investeringen, slechts drie procent te stijgen. Overigens zullen de tarieven de komende jaren stijgen als gevolg van de investeringen in het landelijke hoogspanningsnet op land en op zee." De transporttarieven voor TenneT's hoogspanningsnetten maken op dit moment circa vijf procent uit van de elektriciteitsrekening van consumenten.

De genoemde investeringen in het Nederlandse hoogspanningsnet bedragen de komende 10 jaar circa 6 miljard euro.

Deze maatschappelijk gewenste investeringen zijn vereist voor de vergroening van de elektriciteitsvoorziening, de instandhouding van de betrouwbaarheid van het systeem en verdere marktintegratie. "De financiering hiervan wordt grotendeels door TenneT zelf uit de kapitaalmarkt betrokken. Het aantrekken van eigen vermogen bij bijvoorbeeld pensioenfondsen, zoals TenneT dat voor de Duitse investeringen heeft gedaan, is wettelijk niet mogelijk voor de Nederlandse investeringen. Daarom verwachten wij dat het Ministerie van Financiën - als enige aandeelhouder van TenneT -  in de periode 2016-2017 een kapitaaluitbreiding zal doen", aldus MelHoutense wethouder Van Liere neemt slimme meters Stedin thuis in gebruik

Netbeheerder Stedin is begin september gestart met het grootschalig aanbieden van slimme energiemeters in delen van de gemeente Houten. Wethouder Michiel van Liere ontving vrijdag 2 oktober uit handen van Stedin’s programmamanager Rob Martens zelf een slimme gas- en elektriciteitsmeter om thuis zijn energieverbruik te volgen en zo makkelijker energie te besparen.

Tot en met december 2015 vervangt de netbeheerder bij bijna 16.000 huishoudens en kleinzakelijke klanten in Houten de traditionele meters door slimme energiemeters. Stedin startte in postcodegebied 3991 en ruim 2300 huishoudens in Houten Zuid-West kregen de primeur.

Europese regelgeving heeft bepaald dat in 2020 op alle adressen in Nederland een slimme meter aangeboden moet zijn. Stedin is daarom in januari 2015 gestart met de grootschalige plaatsing van digitale gas- en elektriciteitsmeters bij haar klanten in de provincies Zuid Holland en Utrecht.

De slimme meter wordt de komende jaren in heel Nederland aangeboden. Netbeheerders investeren in hun netwerken om mee te gaan met de huidige technologische toepassingen en voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen. De slimme meter heeft de mogelijkheden die aansluiten bij de huidige en toekomstige eisen aan de energievoorziening. Slimme meters geven iedere twee maanden automatisch meterstanden door aan de netbeheerder.(FOTO: Stedin / Sicco van Grieken)


Mens, milieu en maatschappij centraal op Dag van de Duurzaamheid

Duurzaamheid past in elk bedrijf en in elke organisatie. Dat gaat de Hilversumse Dag van de Duurzaamheid aantonen, die op 9 oktober door Fairtrade Hilversum en Good2Connect wordt georganiseerd. Deelnemers aan het event doen inspiratie op via voorbeelden van sociaal duurzaam investeren en over hoe zij hier in hun eigen bedrijf en omgeving mee aan de slag kunnen. Aan het Hilversumse bedrijf met de grootste duurzame impact wordt op deze dag ook de Impact Award 2015 uitgereikt.

De Hilversumse Dag van de Duurzaamheid kent dit jaar haar première. Bedrijven en organisaties krijgen bij dit event de kans om via workshops, lezingen en de Impact Award 2015 kennis te maken met wat duurzaamheid inhoudt en hoe hierin geïnvesteerd kan worden. “De kracht van investeren in duurzaamheid zit hem in het feit dat de investering, hoe groot of klein zij ook is, zich meteen uitbetaald”, vertelt Rigo Stegeman van Good2Connect.

Enkele vormen van investeren in verduurzaming zijn vrij bekend. Alle kantoorlampen vervangen door spaarlampen bijvoorbeeld. Of investeren in dubbel glas en kiezen voor een duurzamere energieleverancier, welke ook al een wereld van verschil maken. “En tegenwoordig is iedereen zich zo bewust van verduurzaming en sociale oplossingen, dat je zelden duurder af bent”, licht Rigo toe.

Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden voor investeren in duurzaamheid. “Je kan de investering ook kleinschaliger insteken, bijvoorbeeld door een bewuste keuze te maken bij wat je gaat doen met een teamuitje.” Een dag lasergamen met collega’s vervangen door je samen inzetten in het plaatselijke opvanghuis, maakt volgens Stegeman al een enorm verschil. “Zo’n dag maakt grote indruk op jouw collega’s en daarbij voelt iedereen dat zijn of haar inzet en energie voor de mensen in zo’n huis een waanzinnig verschil maakt”, licht Rigo toe. “Naast dat dit een goedkopere invulling van een teamuitje is, maakt ook de enorme voldoening die jouw medewerkers en collega’s uit deze ervaring zullen putten, dit een voorbeeld van de kracht van investeren in duurzaamheid.”

Inspiratie opdoen voor dit soort laagdrempelige oplossingen, is één van de doelen van de Hilversumse Dag van de Duurzaamheid. Om dit nog meer kracht bij te zetten, wordt op deze dag ook voor het eerst de Impact Award ’t Gooi uitgereikt. Deze prijs is een speciale erkenning voor de ondernemer die met zijn product of initiatief een uitzonderlijke impact heeft op de beweging naar een duurzamere en eerlijkere wereld. Ruim twintig bedrijven uit ’t Gooi zijn genomineerd en op dit moment kan er door iedereen op hun favoriet gestemd worden. Uit de drie hoogst-geplaatsden maakt een deskundige jury tijdens het Dag van de Duurzaamheid-event de winnaar bekend.

Drentse Ondernemer kan ook na 2015 gebruik blijven maken van de Energie Lening Drenthe

De Drentse Energie Organisatie maakt nog eens 2 miljoen euro vrij voor het financieren van het MKB, stichtingen en verenigingen in Drenthe die willen investeren in energiebesparing of de opwek van duurzame energie.

Met de Energie Lening Drenthe heeft de Drentse Energie Organisatie in 2014 en 2015 ruim zestig Drentse ondernemers geholpen. De bedrijven investeerden onder andere in zonnepanelen, ledverlichting en isolatie. Omdat er een groeiende vraag bestaat vanuit ondernemers om hun bedrijfspand energiezuinig of zelfs energieneutraal te maken is besloten ook na 2015 de financieringsmogelijkheid voort te zetten. De Energielening Drenthe geldt voor leningen vanaf € 5.000 tot maximaal € 50.000. Leningen worden in de regel binnen 24 uur na aanvraag toegekend.

vrijdag 2 oktober 2015

Europese consumentenorganisaties eisen volledige openheid van Volkswagen

Ruim 40 Europese consumentenorganisaties, verenigd in de Europese koepelorganisatie BEUC, hebben per brief de Volkswagengroep opgeroepen volledige openheid van zaken te geven over welke auto's in Europa uitgerust zijn met de 'sjoemelsoftware'.

De Consumentenbond trekt in 'dieselgate' samen op met de zusterorganisaties om zo een sterke vuist te maken tegen de internationale autobranche in het algemeen en Volkswagen in het bijzonder. Al veel langer strijdt de Consumentenbond in Europees verband voor een eerlijkere, minder fraudegevoelige methode om de uitstoot en brandstofverbruik van auto's te meten.
In een brief aan de Europese Commissie op 22 september 2015 pleitte BEUC nogmaals voor snelle invoering van een betere testprocedure, en voor een Europese toezichthouder die auto's ook na goedkeuring in de praktijk kan controleren en bij malversaties handhavend kan optreden.

Een kritiekpunt van de consumentenorganisaties is de onduidelijkheid over de omvang van de fraude en de gevolgen voor autobezitters. De belangrijkste vragen die onder consumenten leven heeft de Consumentenbond samengevat in een 'vraag-en-antwoord' document op de website.

1.000 zonnepanelen op gemeentekantoor Winterswijk

De gemeente Winterswijk wil volgend jaar 1.000 zonnepanelen plaatsen op het gemeentekantoor aan de Stationsstraat. Dat meldt De Gelderlander.

Daarnaast overweegt men om zonnepanelen te plaatsen boven nieuw aan te leggen parkeerplaatsen aan de Zonnebrink. Ook wil de gemeente een elektrische auto in gebruik nemen.

Door te besparen op het energiegebruik in het gemeentekantoor hoopt men de aanschaf van de panelen te compenseren.

Duurzame ontwikkeling in 2030

Afgelopen weekend hebben de 193 lidstaten van de Verenigde Naties een nieuwe lange termijn ontwikkelingsagenda vastgesteld met 17 ambitieuze lange termijn doelen. Deze ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s), met daaronder 169 subdoelen, moeten ertoe leiden dat in 2030 de wereld vrij is van armoede, honger en ziektes. Tevens moeten oplossingen zijn gevonden voor problemen op het gebied van o.a. water, sanitatie, klimaat en energie. Vrede en veiligheid, duurzame economische ontwikkeling, gelijkheid en partnerships zijn belangrijke middelen om deze doelen te bereiken.

Nederland heeft een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe SDG’s en ook voor IenM zijn er veel aanknopingspunten in de nieuwe agenda te vinden. Zo heeft Nederland in 2013 aan het begin van het onderhandelingsproces, tijdens de viering van Wereld Water Dag in Den Haag, als eerste land gepleit voor een speciale SDG voor water. Voor IenM zijn naast water ook de SDG’s op het gebied van klimaat, infrastructuur, zeeën en oceanen en steden van belang.

SDG 6 omvat de volgende specifieke doelen: toegang tot schoon drinkwater en adequate sanitaire voorzieningen, verbetering van de waterkwaliteit en voorkomen van waterverontreiniging, maar ook beter waterbeheer in grensoverschrijdende stroomgebieden en beschermen van ecosystemen. SDG 11 gaat over de ontwikkeling van duurzame klimaatbestendige steden en het voorkomen van overstromingen. Al deze onderwerpen zijn al opgenomen in de internationale waterambitie van IenM en zullen als uitgangspunt dienen voor onze inzet in internationale gremia en onze samenwerking met andere deltalanden, zoals Indonesië en Vietnam.

Ook binnen SDG 13 over klimaat wordt uitdrukkelijk naar water gekeken. Voor adaptatie is water de bepalende factor om te werken aan veerkrachtigheid. Dit zal straks ook concreet worden gemaakt tijdens COP21, de grote klimaatconferentie in Parijs, waar Nederland gevraagd is op een speciale actiedag onze ervaringen en ideeën op het gebied van adaptatie te presenteren.

Nu de SDG’s zijn vastgesteld gaat het er om ze ook daadwerkelijk uit te voeren op nationaal niveau. Voorwaarde daarvoor is dat de de doelen concreet en meetbaar worden gemaakt en een ‘architectuur’ moet worden geschapen om de uitvoering te begeleiden. Nederland wil hier actief aan bijdragen.

Tevens is minister Melanie Schultz van Haegen uitgenodigd om in november in een speciale bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met Secretaris-Generaal Ban Ki-moon, de Nederlandse kennis en ervaring op het gebied van stedelijke delta’s en waterveiligheid in VN-verband te delen.

Betere milieuregels gelden gelukkig ook voor Shell

Shell maakte maandag bekend voorlopig te stoppen met het boren naar olie in het Noordpoolgebied. Het enorme milieurisico was geen reden, stelt Groen Links vast. Ook het feit dat ze slechts een fractie van de fossiele voorraden kunnen gebruiken als we gevaarlijke klimaatverandering tegen willen gaan, doet er niet toe. Teleurstellende resultaten en onvoorspelbare regelgeving waren doorslaggevend voor het besluit. 'Als we verder op die laatste reden inzoomen dan blijkt wederom hoe Shell (en andere multinationals) ervan uitgaan dat ze wetgeving naar hun hand te kunnen zetten. In Europa dreigt de Brusselse dereguleringsagenda hier nog eens een steentje aan bij te dragen.'

Onvoorspelbare regelgeving? Tot dusver heeft Shell alle benodigde vergunningen gekregen, anders hadden ze immers nooit met de proefboringen mogen beginnen. Wel verliep het op één punt anders dan Shell gedacht had. Shell ging er vanuit dat ze tegelijkertijd met twee boorinstallaties op negen mijl van elkaar af mochten boren. De Amerikaanse Fish and Wildlife Service stak hier afgelopen juni echter een stokje voor. Sinds 2008 bestaat er een wet die stelt dat oliemaatschappijen een minimale afstand van vijftien mijl tussen twee draaiende olieplatformen moeten waarborgen om het verstoren van walrussen en ijsberen te voorkomen.

Dit was een grote tegenvaller voor Shell, want tijdens de voorbereidingen waren ze er telkens vanuit gegaan op twee plekken tegelijk te kunnen boren. Het gebied waar Shell proefboringen uitvoert is echter te klein om steeds vijftien mijl afstand tussen twee boorinstallaties te hebben. Wist het advocatenleger van Shell niet dat deze regel bestond, of gingen ze er vanuit dat ze wel onder de regel uit te konden komen? Jaren van planning en een investering van ruim zeven miljard dollar doen vermoeden dat het om het laatste gaat.

Duurzame nieuwbouw 'Vleugel B’ van Zuyderland Medisch Centrum Heerlen in gebruik genomen

Publiek Private Samenwerkingen (PPS) zijn in de zorgsector nog geen gemeengoed. Met de ingebruikname van ‘Vleugel B’  heeft  Zuyderland Medisch Centrum (voorheen Atrium Medisch Centrum, sinds 1 januari 2015 gefuseerd met Orbis Medisch en Zorgconcern) vandaag een primeur te pakken dankzij het Consortium Q bestaande uit Van Wijnen,  Cofely en Croon. Met de nieuwbouw wordt een aangename en efficiënte, nieuwe verblijf-, behandel- en werkomgeving voor Zuyderland locatie Heerlen gerealiseerd. Duurzaamheid, flexibiliteit en beschikbaarheid vormen hierbij de integrale aandachtspunten.


In het nieuwe gebouw huizen de acute functies zoals de Intensive Care, de Spoed Eisende Hulp, de huisartsenpost, de dialyse-afdeling en nieuwe operatiekamers. Op de bovenste laag wordt momenteel een state of the art moeder-kindcentrum gerealiseerd. De nieuwbouw bestaat uit vijf bouwlagen, met een omvang van ruim 19.000 m² bruto vloeroppervlakte. Alle bouwlagen van de nieuwbouw worden door een glazen loopbrug verbonden met de bestaande bouw. 

“Kenmerk van een PPS constructie is een goede risico-verdeling en intensieve samenwerking. Dat zouden we nooit kunnen realiseren zonder de inzet van het Consortium en de grote mate van flexibiliteit die zij hebben laten zien.” zegt Rien de Lange, projectmanager nieuwbouw. Zuyderland kon zich daardoor focussen op het inbrengen van de kennis inzake de zorgprocessen en procesmatige sturing van het ontwerp en het bouwproces. Het Consortium had de rol alle uitgangspunten te vertalen in slimme oplossingen. Daarbij moest steeds een balans gevonden worden tussen investering, betrouwbaarheid, onderhoudskosten en energieverbruik. Omdat het Consortium de komende 15 jaar verantwoordelijk is voor de goede werking van alle functies in het gebouw, is dit een enorme stimulans om een goed gebouw te realiseren met onderhoudsvriendelijke oplossingen en technieken.“Het project was een uitdaging met de nodige risico’s, maar we zijn meer dan trots op het resultaat: deze PPS-constructie toont aan wat het resultaat van écht samenwerken kan zijn, namelijk efficiencywinst voor het ziekenhuis. In het voorontwerp kun je slimme keuzes maken en innovatieve oplossingen aanbieden op het gebied van bijvoorbeeld energie” aldus Raymond Vaessen, commercieel directeur Van Wijnen Zuid.  “Zo streven we ook naar BREAAM ‘Very Good’, een integrale beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Daarnaast hebben we Cofely-oplossingen zoals OK oké (technisch veilig opereren), Co-Assist (voldoen aan laatste wet- en regelgeving) en SAM (Sustainable Asset Management) geheel of gedeeltelijk geïmplementeerd,” vult Burney Kreugel, directeur regio Zuidoost bij Cofely Zuid Nederland, aan. Het Consortium is naast het ontwerp en de bouw ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de beschikbaarheid van het totale gebouw voor een periode 15 jaar.