Reserveer nu de nieuwe Sony eReader

dinsdag 26 juli 2016

Nog honderden banen weg bij NAM

De NAM is ongeveer halverwege met het afslanken van het bedrijf. Dat zegt directeur Gerald Schotman tegen RTV Drenthe. Bij het bedrijf moeten honderden medewerkers vertrekken omdat de gasprijs laag is en ook de volumes vanuit Groningen lager zijn.

Mogelijk moeten nog honderden werknemers vertrekken. Ook bij toeleveranciers zullen banen sneuvelen. 'Als de gasmaatschappij hoest, dan worden de bedrijven er omheen verkouden.

Werkzaamheden op NAM-locatie Tjuchem

Op de NAM-locatie Tjuchem aan de Oosterzandenweg tussen Siddeburen en Tjuchem (gemeente Slochteren) wordt in de maanden augustus tot en met november groot onderhoud uitgevoerd. In juli worden op en bij de locatie voorbereidende werkzaamheden voor dit onderhoud uitgevoerd.

De locatie Tjuchem wordt begin augustus volledig stilgelegd om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Er wordt in de onderhoudsperiode op deze locatie geen aardgas geproduceerd.
Nadat de locatie uit bedrijf is genomen wordt deze drukvrij gemaakt via de fakkel. Als de locatie eenmaal drukvrij is wordt deze geïnspecteerd en worden de werkzaamheden aan de installaties verricht.

Het werk dat uitgevoerd gaat worden betreft groot onderhoud, een zogeheten ‘turn-around’. Er staan verschillende werkzaamheden gepland: het aanpassen en vervangen van onderdelen van installaties, leidingen en elektronische systemen en het vervangen van de compressor. Nadat het onderhoud is afgerond wordt de locatie eind november weer in bedrijf genomen.

Stedin gaat vier jaar rijden in nieuwe waterstofauto's van Toyota

Een dezer dagen nam Baerte de Brey namens Stedin twee Toyota Mirai’s in ontvangst. Deze waterstofauto’s worden de komende vier jaar door alle werknemers van het bedrijf gebruikt, van directie tot monteurs. Stedin wil met de twee Toyota’s Mirai aantonen dat rijden op waterstof nu al zeer effectief is.

Waterstof is een duurzame brandstof voor het opwekken van ultra schone elektrische energie en niet alleen geschikt voor het aandrijven van auto’s zoals de Toyota Mirai. Stedin doet daarom onderzoek naar mogelijkheden om waterstof ook te gebruiken om pieken in het stroomnetwerk op te vangen. Frans van de Noort, directeur Operations Stedin: “Netbeheerder Stedin wil haar wagenpark verduurzamen; we willen een groot deel van ons wagenpark zero-emission gemaakt hebben in 2020. Dat is een enorme uitdaging, want we hebben met 1.700 bestelauto’s, 900 personenauto’s 600 private leaseauto’s een van de grootste bedrijfswagenparken van Nederland. Natuurlijk zetten we in op elektrisch vervoer. En tegelijkertijd is waterstof een interessant alternatief. Op dit moment onderzoekt Stedin in de Utrechtse wijk Lombok al hoe het technisch werkt om pieken in het stroomnetwerk op te vangen door gebruik te maken van Vehicle2Grid. Ook willen wij kijken of er binnen onze organisatie draagvlak is om op deze manier  zero-emission te realiseren.”

De Toyota Mirai is ’s werelds eerste in serieproductie genomen brandstofcelauto die te koop is voor het publiek. Waterstof wordt in de ‘Fuel Cell Stack’ omgezet in elektriciteit die vervolgens de 114 kW/155 pk sterke elektromotor aandrijft. Daarmee is de Toyota Mirai een ‘zero emission’-auto; uit de uitlaat komt slechts waterdamp. De actieradius van de Toyota Mirai is vergelijkbaar met die van een benzineauto. Voor de opslag van waterstof heeft Toyota extreem sterke, lichtgewicht tanks ontwikkeld. Elke Mirai heeft twee van deze tanks aan boord. Op dit moment zijn er 2 waterstoftankstations waar getankt kan worden; in Rhoon en Helmond.
Vattenfall bouwt windpark voor kust van Aberdeen

Vattenfall heeft besloten meer dan 3 miljard Zweedse kronen (bijna 36 miljoen euro) te investeren in een gecombineerd windpark en technologieontwikkelingscentrum voor de kust van Schotland.

Het windpark heeft de naam European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) en omvat elf turbines, goed voor 92,4 MW. Behalve dat er elektriciteit wordt opgewekt, wordt het ook een centrum om nieuwe technologie voor offshore windenergie te testen en te ontwikkelen.

"We willen onze windenergiecapaciteit in 2020 verdubbelen van 2 naar 4 GW, en onze kosten voor offshore windenergie verlagen en stroomlijnen. Onze investering in het European Offshore Wind Deployment Centre voor de kust van Aberdeen is een belangrijk onderdeel van dit proces", aldus Magnus Hall, CEO van Vattenfall.

De Schotse regering heeft in 2013 al toestemming gegeven voor de bouw van het windpark bij Aberdeen. Na een juridische beroepsprocedure kreeg het project in december 2015 eindelijk groen licht.

De bouw van het windpark start naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar, zodat er in het voorjaar van 2018 begonnen kan worden met het opwekken van elektriciteit.

Het project voor de bouw van het EOWDC werd gepland met een lokale partner, de Aberdeen Renewable Energy Group. Overeenkomstig eerdere afspraken neemt Vattenfall de aandelen van de Aberdeen Renewable Energy Group over en verwerft het zo de volle eigendom van het windpark.

Het besluit om in het EOWDC te investeren komt een paar weken na de beslissing van Groot-Brittannië om de EU te verlaten en toont Vattenfalls duurzame betrokkenheid bij windenergie in Groot-Brittannië.

"Dit project onderstreept onze langetermijndoelstelling om onze windenergiecapaciteit in Groot-Brittannië uit te breiden. De Britse regering wil dat windenergie een belangrijk deel blijft uitmaken van de klimaatneutrale elektriciteitsopwekking in het land. Wij willen deel uitmaken van deze ontwikkeling en onze productie in Groot-Brittannië vergroten", vertelt Magnus Hall.

maandag 25 juli 2016

'Verzakkingen landbouwgrond niet veroorzaakt door gaswinning'

Ongelijkmatige bodemdaling in landbouwpercelen in Groningen wordt niet door gaswinning veroorzaakt. Dat zegt onderzoeksbureau Sweco; de vroegere Grontmij.

RTV Noord heeft de hand weten te leggen op het nog geheime onderzoek. Daarin staat dat de bodemdaling door de zogenoemde compactie van het gasreservoir traag verloopt en niet met het oog waarneembaar is. De plaatselijke dalingen van het maaiveld worden veroorzaakt door andere factoren.

Landbouworganisatie LTO Nederland had op zo'n onderzoek aangedrongen, na klachten van boeren over verzakkingen op delen van hun grond.

Grootste groen gas producent Benelux vindt de weg bij Liander

Omrin was al biogasproducent, maar de afgelopen jaren hebben de aandeelhoudende gemeenten 5 miljoen euro geïnvesteerd in een gasopwerkingsinstallatie die het biogas nu omzet naar groen gas. Met die nieuwe installatie, de grootste in de Benelux, zal 14 miljoen m³ groen gas per jaar geproduceerd worden. Hiervan wordt 1 miljoen m³ gebruikt voor het Omrin groengastankstation, waar hun eigen vuilnisophaalwagens (ca. 60) op rijden.

Het overige deel wordt in het Liander-netwerk gevoed. Met deze productie verduurzaamt Omrin 20 procent van het jaarlijks gasverbruik in het gebied rondom Joure en Heerenveen en wordt een hoeveelheid duurzame energie geproduceerd gelijk aan 100.000 woningen met zonnepanelen.

Omrin ervaart de voordelen van de recente uitwisseling met Enexis: de hogedruk gasnetwerken van Oudehaske (oud Enexis-gebied) en Heerenveen worden namelijk met elkaar verbonden. Met een drukopwaardering van 4 naar 8 bar in het netwerk van Heerenveen, zorgt dit ervoor dat het groene gas van Omrin het hele jaar naar voldoende gasafnemers getransporteerd kan worden. Daarnaast zijn er nieuwe gasonderstation-instellingen nodig om ervoor te zorgen dat het duurzame gas voorrang krijgt op het ‘grijze’ gas. De kwaliteit van het gas wordt continue gemonitord in het bedrijfsvoeringcentrum in Haarlem.

Ook MKB’er kan nu asbest vervangen door zonnepanelen

De succesvolle regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ krijgt een vervolg. Nadat de regeling vanaf 2013 tot juni 2016 openstond voor agrarische gebouwen, kunnen in de vervolgregeling ook andere eigenaren van gebouwen met asbestdaken profiteren. Doel ervan is hen te stimuleren het asbest te verwijderen en zonnepanelen op het dak te leggen. In totaal is er € 500.000,- voor beschikbaar.

In de nieuwe subsidieregeling is € 4,50 per vierkante meter dak beschikbaar. Voorwaarde is wel dat er minimaal 10kW-piek aan zonnepanelen voor komt. Dat geldt nu niet meer alleen voor agrarische gebouwen, maar ook voor andere asbestdaken. Die moeten wel minimaal 250 vierkante meter groot zijn. Een aanvrager kan maximaal € 15.000,- aan subsidie krijgen. Wie subsidie krijgt, heeft negen maanden de tijd om het asbest van het dak te halen en de zonnepanelen te installeren.

In de eerste periode profiteerden 289 eigenaren van agrarische gebouwen van de regeling. Bijna 329.000 vierkante meter asbest verdween van de daken, daarvoor kwam bijna 3,6 mW-piek aan zonnepanelen terug. Die opbrengt is goed voor 1000 huishoudens. Dat kostte in totaal € 1.478.699,- aan subsidie.

Het saneren van de asbestdaken en de plaatsing van zonnepanelen is een mooie bijdrage aan de duurzame energiedoelstellingen van Fryslân. "In de provincie staan veel gebouwen – agrarische en niet-agrarische – waar nog asbest op het dak ligt. Dat betekent dat er nog veel winst te behalen is”, aldus duurzaamheidsgedeputeerde Michiel Schrier. “Daarom ben ik erg blij met deze regeling, want zonne-energie is een belangrijke poot in onze energiemix voor de toekomst. Bovendien is het voor de gezondheid en het milieu ook een mooie regeling. Twee vliegen in één klap!”

vrijdag 22 juli 2016

'Niet-isoleren maatschappelijk onverantwoord'

"Is het maatschappelijk verantwoord elk jaar 31 petajoule te verspillen, dat wil zeggen 500.000 auto's nutteloos te laten rondrijden?" Met deze retorische vraag zwengelt VIB-voorzitter Hans Koole in Isolatie Magazine de discussie aan over de tegelijkertijd ethische en economische aspecten van technische isolatie. Koole houdt het pragmatisch: "Energieakkoord en Klimaatconvenant dwingen tot optimale technische isolatie, waar ook de koopman blij van wordt".

De nieuwste uitgave van Isolatie Magazine - juli 2016 - belicht van verschillende actuele kanten de grote bijdragen die technische isolatie in industrie en utiliteit levert aan energie- en klimaatdoelen.
Zo licht VIB-voorzitter Hans Koole uitgebreid toe waarom de sector pleit voor verplichte optimalisatie van technische isolatie, waarmee economisch rendabel 31 PJ energiebesparing op jaarbasis haalbaar is. De sector haakt daarmee in op het Intensiveringspakket waarmee de Nederlandse overheid dit najaar het Energieakkoord in een hogere versnelling brengt. Hoewel investeringen in technische isolatie gemiddeld in een tot twee jaar zijn terugverdiend, pleit de sector voor financiële stimulansen. Duitsland heeft dit reeds ingevoerd. Per mei 2016 heeft de gehele Duitse industrie toegang verkregen tot verruimde isolatiesubsidies.
In Nederland gaat de VIB de komende tijd technische isolatie intensief naar voren brengen, onder meer begin oktober op de beurzen Industrial Processing (Utrecht) en Vakbeurs Energie ('s-Hertogenbosch). Ook in gesprekken met overheden en andere bij het Energieakkoord betrokken partijen zwengelt VIB de discussie aan over noodzaak tot en opbrengst van technische isolatie.

Vakblad Isolatie Magazine gaat verder in op de recente evaluatie van vijf jaar industriële isolatieoptimalisatie in Europa en de achtergronden daarvan. Een uitgebreide projectreportage bij Tata Steel te IJmuiden illustreert de praktische en economische haalbaarheid. Het staalconcern heeft in twee isolatieprojecten een besparing van 0,45 PJ gerealiseerd, anderhalf procent van het totale Nederlandse potentieel dat met technische isolatie kan worden geoogst. Tweederde is te danken aan grote warmhoudkamers die staalplakken op temperatuur houden, voorafgaand aan verwerking in de warmbandwalserij. Het tweede deel is gerealiseerd door isolatie van de torpedowagons die vloeibaar staal van hoogovens naar staalfabriek transporteren.

Met de uitgave van de 64-pagina's tellende "Staalkaart van de Nederlandse Isolatiesector" rekent VIB in een rijk geschakeerd en aantrekkelijk gepresenteerd boekje af met de relatieve onbekendheid van technische isolatie. Onder meer sectoren, functies, materialen en systemen alsmede maatschappelijke en economische aspecten komen kort en krachtig in beeld. Direct na verschijning - begin juni 2016 - blijkt de Staalkaart gezien de belangstelling en de reacties in een behoefte te voorzien.

De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB te Nieuwegein behartigt de belangen van de isolatiebranche. De ondernemersvereniging bestaat uit leden (isolatiebedrijven) en buitengewone leden (leveranciers en producenten van isolatiematerialen). In overeenstemming met de kernactiviteiten schenkt de VIB veel aandacht aan de maatschappelijke aspecten van goede isolatiesystemen. Belangrijke elementen zijn energiebesparing, reductie van de uitstoot van broeikasgassen, veiligheid en welzijn. Duurzaamheid is een kernwaarde in de beleidsvorming.

Zonnepalen op maaivelden in Putten

Er komen geen echte zonneakkers in Putten. Maar meer mogelijkheden om zonnepanelen op het maaiveld te plaatsen komen er wel, meldt De Stentor.

Particulieren kunnen met de nieuwe regels zonnepanelen met oppervlaktes tussen de 50 en 100 vierkante meter neerzetten. Bedrijven en recreatieve bestemmingen krijgen nog meer ruimte.

Zonnepanelen die op de grond worden geplaatst, vallen binnen de categorie 'bouwwerken, geen gebouw zijnde'. Daarvoor wordt binnen de huidige regelgeving al ruimte geboden, maar er gelden dan wel beperkingen.

donderdag 21 juli 2016

GasTerra start arbitrage tegen Eni om 1 miljard euro te innen

De Groningse gastransporteur GasTerra heeft flinke ruzie met Eni, een Italiaanse afnemer. GasTerra krijgt bijna 1 miljard euro van de Italianen.

Eni werd door het tribunaal in het ongelijk gesteld en moet volgens GasTerra gewoon betalen. Daarom wordt beslag gelegd op de bezittingen van de Italianen.

Weer rode cijfers voor Vattenfall

Energieconcern Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, heeft over de eerste zes maanden van 2016 weer rode cijfers geschreven. En wederom zijn de lage stroomprijzen de belangrijkste oorzaak.

Vattenfall schreef 3,2 miljard euro af op zijn bezittingen, vooral op fossiele activa. Het bedrijf heeft verder 170 miljoen afgeboekt op activiteiten in Nederland. 

Topman Magnus Hall spreekt van een onveranderde moeizamen markt. 

Elektriciteit uit langzaam stromend water

Woensdag 20 juli 2016 ondertekende gedeputeerde Tjisse Stelpstra de Drentse Green Deal met Machinefabriek Emmen B.V. voor het plaatsen van een flow convertor in de wateraflaat nabij de Ossesluis in Hoogeveen. Het college van Gedeputeerde Staten stelt € 60.000,- beschikbaar voor een pilot om elektriciteit te winnen uit langzaam stromend water. Deze proef levert bij een succesvolle uitkomst voor 10 fte werk. Ook kan de installatie op veel andere plaatsen worden toegepast.

De flow convertor is ontwikkeld en gepatenteerd door het Duitse ingenieursbureau Environeers Energy GmbH, in samenwerking met de universiteit van Bremen. De bijzondere vorm van de flow converter zorgt ervoor dat het water in de turbine sneller stroomt dan daarbuiten, waardoor er efficiënt energie opgewekt worden met langzaam stromend water.

De flow converter is eenvoudig in te passen en modulair uit te breiden op plekken waar stromend water is. Daardoor blijven de totale kosten beheersbaar en ontstaat er een gunstige terugverdientijd. Bovendien is de flow convertor goed voor de natuur, omdat hij geen bedreiging vormt voor vissen. Als de flow converter een succes blijkt, kan deze innovatieve techniek breed toegepast worden. Dat is goed voor de werkgelegenheid in Drenthe en daarbuiten.

Aansluiting extra windpark op zee van 700 MW in 2023 haalbaar

Natuur&Milieu en Eneco hebben op basis van een onderzoek door CE Delft een persbericht uitgegeven, waarin men oproept tot de bouw van een extra windpark op zee van 700 megawatt ter vervanging van het meestoken van biomassa in kolencentrales. Is een extra windpark van deze omvang in te passen in het lopende ontwikkelingsprogramma voor wind op de Nederlandse Noordzee? TenneT, dat de al geplande 3.450 MW aan windparken gaat aansluiten, geeft op basis van een aantal voorwaarden aan dat dit mogelijk is:

Indien de regering voor eind dit jaar zou besluiten tot de bouw van een extra windpark op zee als alternatief voor biomassa bijstook in kolencentrales, zou TenneT met additionele inspanning aansluiting hiervan kunnen realiseren in 2023. Daarmee zou de al ambitieuze doelstelling voor 3.450 MW aan nieuwe windparken op zee in 2023, zoals dat in het Energie-akkoord is vastgelegd, verhoogd worden met 700 MW. Aansluiting van een extra windpark in is alleen mogelijk als daartoe nog dit jaar (2016) een besluit valt door het ministerie van Economische Zaken en ook dit jaar de locatie bekend wordt. Verder moet de locatie van het windpark te verbinden zijn door middel van het gestandaardiseerde aansluitconcept op basis van 700MW wisselstroomtechniek (AC) dat TenneT - in nauwe samenspraak met de windparkontwikkelaars - ontworpen heeft voor de huidige geplande windparken.