Reserveer nu de nieuwe Sony eReader

maandag 29 augustus 2016

Zonnepark A20 Tergbregseplein officieel in werking gesteld

Op 29 augustus zal wethouder Pex Langenberg van Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur het collectieve zonnepark A20 Tergbregseplein officieel in werking stellen. Het collectieve zonnepark zal in totaal uit 2000 zonnepanelen bestaan en heeft een unieke locatie. De eerste zonnepanelen zijn inmiddels geïnstalleerd, zo’n 10 procent van het totale aantal.

Ze liggen op een kilometerslange groene geluidswal langs de snelweg A20 ter hoogte van Nieuw Terbregge. Deze locatie heeft een symbolische functie om zo te laten zien dat zonnestroom in Rotterdam voor iedereen mogelijk is. Zelfs voor de mensen zonder (geschikt) dak. Solar Green Point, Gemeente Rotterdam en Greenchoice vieren samen de feestelijke start op maandagmiddag 29 augustus.

Zonnepark A20 Terbregseplein is een goede oplossing voor de bewoners van Rotterdam die geen plaats hebben voor zonnepanelen, maar wel zelf energie willen opwekken. Het zonnepark is een zogenaamd postcoderoos (PCR) project. De PCR wordt bepaald door het postcodegebied waarin het zonnepark ligt en omhelst alle aangrenzende postcodegebieden. Leden die binnen de postcoderoos wonen, profiteren naast de prijs voor de door hun opgewekte stroom van een korting op de energiebelasting. Geïnteresseerde bewoners van onder meer de wijken Oud- en Nieuw-Terbregge, Hillegersberg-Centrum, Molenlaankwartier, Oosterflank, Zevenkamp en Ommoord kunnen door het kopen van één of meerdere zonnepanelen lid worden van een lokale coöperatie zonder winstoogmerk.

Na oplevering zijn de leden samen eigenaar van het park. In totaal zullen 2000 zonnepanelen geïnstalleerd worden en zij zijn samen goed voor zo’n 500 kWp aan zonne-energie vermogen. Een Zoncertificaat voor dit project kost 375 euro. Één Zoncertificaat staat gelijk aan één zonnepaneel. Een deelnemer met één of meer zonnepanelen ontvangt over een periode van maximaal 25 jaar een gemiddeld rendement van 4 procent.

Nog altijd veel verzet tegen proefboringen Schiermonnikoog

Er is nog altijd veel verzet tegen de voorgenomen proefboringen op Schiermonnikoog. Die mogen dan voorlopig uitgesteld zijn, de acties gaan door.

Bewoners van Schiermonnikoog proberen energieconcern ENGIE ervan te overtuigen dat een boorplatform niet gewenst is bij het eiland, weet RTV Noord.

'We proberen het bedrijf ervan te overtuigen. Dat ze dit beter niet kunnen doen en niet willen. Dat we dat gevaar niet willen, chemicaliën in de grond, bodemdaling, horizonvervuiling', vertelt Josje Kooistra.

'Ombuigen naar een circulaire economie is noodzaak, ook voor de energietransitie'

De afgelopen eeuw is de vraag naar grondstoffen wereldwijd geëxplodeerd. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorgaat en dat leidt tot de diagnose dat zonder trendbreuk de toekomstige vraag naar een groot aantal grondstoffen het aanbod ver zal gaan overtreffen. Dit gaat gepaard met risico’s van grondstofuitputting, een hoge milieudruk, geopolitieke spanningen en risico’s voor regionale en nationale economieën. Nederland is extra kwetsbaar door zijn energie- en materiaal-intensieve, op export gerichte economie die bovendien nog lange tijd sterk van primaire grondstoffen afhankelijk zal zijn.

Het is noodzaak om het karakter van de economie in een circulaire richting om te buigen, stelt onderzoeksinstituut ECN. In het kader van het containerbegrip ‘Circulaire Economie’ worden vele initiatieven ontplooid, zoals: ‘100% recycling’, ‘100% duurzaam’ of ‘volledig klimaatneutraal’. Dit zijn in veel gevallen initiatieven die zich slechts op een deel van de problematiek richten.

Recycling is niet per sé duurzaam en kan leiden tot een hoger energiegebruik, verschuiving van de problematiek naar een andere productketen of milieucompartiment of het betekent slechts dat de kritische grens van grondstofbeschikbaarheid later wordt bereikt.     

Het gebruik van grondstoffen kan niet los worden gezien van de  energietransitie. Het energiegebruik gerelateerd aan grondstoffen maakt een significant onderdeel uit van onze energiehuishouding en daarmee heeft ‘Circulaire Economie’ een groot potentieel voor de energietransitie.  Dit wordt toegelicht in onze animatie:

Sportverenigingen in Fryslân moeten duurzamer

Duurzamere sportaccommodaties kunnen sportverenigingen meer financiële lucht geven. Door zelf energie op te wekken of te besparen, hoeven zij daar minder geld voor neer te leggen. Dat is gunstig voor hun financiële positie. Energieverbruik slokt namelijk al snel 15% van het totale budget op. Daarom geeft de provincie Fryslân een subsidie van € 120.000,- aan Sport Fryslân voor het project ‘de duurzame sportvereniging’. De subsidie is voor drie jaar (2016-2018).

Het duurzaamheidsproject richt zich op verenigingen met eigen accommodaties. Dat zijn er 425 in heel Fryslân. Zij kunnen hulp krijgen om duurzamer te worden door ofwel energie te besparen, ofwel zelf energie op te wekken. Ze kunnen bijvoorbeeld hulp krijgen om in aanmerking te komen voor de landelijke duurzaamheidssubsidie voor sportverenigingen. Dat is goed voor de Friese duurzaamheidsambities, maar vooral ook gunstig voor de portemonnee van de verenigingen.

Vorig jaar hield Sport Fryslân al een pilot in Noordoost Fryslân onder 106 verenigingen. Daar was de aanpak een succes. Een kwart van de verenigingen liet een energiescan uitvoeren. Zeven daarvan hebben al maatregelen uitgevoerd. De overige doen dat naar verwachting binnenkort.

vrijdag 26 augustus 2016

Windmolen Kralingseveer bereikt de top

36 heipalen van 30 meter lang, 75 ton wapeningsstaal en een diameter van 18 meter, 14 betonnen ringen, 45 meter staal, 3 wieken en een gondel van in totaal 15 meter lang. De opbouw van windmolen Kralingseveer is een spectaculair gezicht. Aan de voet van de Van Brienenoordbrug verrijst komende week windmolen Kralingseveer op het awzi terrein van hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Met de windmolen leveren HVC en hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een bijdrage aan de regionale en landelijke opgave voor productie van duurzame energie. In 2020 moet 14% van de energie in Nederland duurzaam zijn. De energie die de windmolen opwekt is jaarlijks goed voor 2.600 huishoudens. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard faciliteert de bouw van de windturbine door grond op het terrein van awzi Kralingseveer ter beschikking te stellen.

In november 2015 is de vergunning door de provincie Zuid-Holland verleend en vervolgens is in maart 2016 de bouw gestart. De laatste delen van de windmolen worden momenteel gemonteerd. De toren bereikt komende week de top van 99 meter. De wieken worden volgende week aangevoerd via een speciaal transport en worden daarna met een kraan van 120 meter op de toren geplaatst. De planning is afhankelijk van het weer, wanneer het te hard waait kunnen de wieken niet omhoog worden gehesen. De molen gaat naar verwachting in november in productie. De molen heeft een productiecapaciteit van 3 megawatt en een levensduur van 20 jaar of langer en levert jaarlijks een CO2-reductie op van 5.050 ton, wat vergelijkbaar is met 1.350 auto’s die jaarlijks 25.000 km per jaar rijden.

Vanaf vrijdag 26 augustus fakkelt NAM op locatie Grijpskerk

NAM voert momenteel groot onderhoud uit op de ondergrondse gasopslag bij Grijpskerk. Om leidingen en installaties gasvrij te maken voor de werkzaamheden wordt aardgas de komende dagen op de NAM-locatie afgefakkeld. Het fakkelen start op vrijdag 26 augustus en zal naar verwachting enkele dagen in beslag nemen.

Op de fakkel van de ondergrondse gasopslag is altijd een vlam aanwezig, meestal niet of nauwelijks zichtbaar. Ditmaal zal de vlam vanuit de wijde omgeving te zien zijn.

Aardgas bevat o.a. het broeikasgas methaan, door het aardgas te verbranden komt dit methaan niet in de atmosfeer terecht. Dit is beter voor het milieu.

donderdag 25 augustus 2016

Plaatsing windturbines Gemini Offshore Windpark voltooid

In de nacht van dinsdag op woensdag is de laatste van de 150 windturbines van het Gemini Offshore Windpark geplaatst. Met het bereiken van deze mijlpaal is het windpark weer een stap dichter bij het leveren van duurzame energie om 1,5 miljoen mensen in Nederland de komende decennia van groene stroom te voorzien.

Van Oords offshore installatieschepen Aeolus en de Pacific Osprey, hebben sinds februari alle 150 4.0MW-windturbines van Siemens geïnstalleerd. Na een succesvolle testfase leveren de Gemini - by Menno van Kruistumeerste turbines al stroom aan het energienet. De komende periode worden de overige turbines aangesloten en uitgebreid getest. Het windpark zal medio 2017 volledig operationeel zijn.

De Nederlandse CO2-uitstoot zal door het windpark naar verwachting met 1,25 miljoen ton per jaar afnemen. Daarmee draagt Gemini bij aan het behalen van de doelstellingen voor duurzame energie van Nederland en de Europese Unie.

Van Oord en Siemens waren verantwoordelijk voor de plaatsing van de windturbines. “De installatie liep geheel volgens schema,” vertelt Didi te Gussinklo Ohmann, Project Directeur van Van Oord. “We zijn uiterst tevreden over de samenwerking tussen Gemini, Siemens en Van Oord. We kijken terug op een zeer succesvolle uitvoering van een groot en complex project, wat een positieve bijdrage heeft in de ontwikkeling en het competitief maken van de offshore windindustrie.”

Testcentrum voor zelfstandig werkend energiesysteem

Op de Afsluitdijk bij Den Oever komt een testcentrum voor het testen van zelfstandige, duurzame energienetwerken, genaamd Off Grid Energy Systems. Deze volledig zelfstandig werkende energiesystemen kunnen eigen elektriciteit opwekken, opslaan en 24 uur per dag, 365 dagen per jaar energie leveren.

Met behulp van wind, zon, water en opslag wordt een duurzaam en betaalbaar alternatief ontwikkeld voor gebieden en eilanden die geen aansluiting hebben op het centrale elektriciteitsnetwerk. Het testcentrum wordt gerealiseerd door het samenwerkingsverband MPower.

In het OGTC wordt gezamenlijk onderzoek uitgevoerd en worden verschillende systemen getest. Vier duurzame energietechnologieën, wind, zon, water en opslag vormen de bronnen waarmee het OGTC in wisselende samenstellingen testen kan uitvoeren. Het testcentrum brengt deze bronnen samen tot betrouwbare systemen voor afnemers. Het doel is duurzame, onafhankelijk werkende en betaalbare alternatieven te ontwikkelen voor de huidige energiesystemen op locaties die niet aangesloten zijn op het openbare stroomnet. De energiesystemen zijn alternatieven voor bijvoorbeeld dieselgeneratoren op eilanden en afgelegen locaties wereldwijd. Ook in Nederland wordt het systeem toegepast. Bijvoorbeeld op Texel en bij het nog te renoveren Monument op de Afsluitdijk.

Het (OGTC) wordt gerealiseerd door 103Renewables, sinds kort MPower geheten. MPower is een samenwerking van Wind Energy Solutions (WES), ZON Energie, Tocardo en batterijleveranciers.

Shell en BP belonen trouwe tankers het meest

Bij de meeste grote tankstations kunnen consumenten sparen voor producten of korting. Onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat consumenten bij Shell en BP het meeste waar voor hun punten krijgen en bij Total het minst.

Consumenten die Air Miles (Shell) of FreeBees (BP) sparen, krijgen als ze €1000 besteden bij de tankstations, korting op uitjes of producten ter waarde van ruim €6. Consumenten die voor €1000 tanken bij Total, verdienen daarmee 633 punten, maar kunnen daarmee nog niets. Het goedkoopste artikel bij Total kost 720 punten. De waarde van spaarpunten varieert per brandstofketen maar één cent per punt is gangbaar. Avia heeft de Consumentenbond laten weten dat bij hun nieuwe spaarsysteem (dat waarschijnlijk eind september start) de spaarpunten €0,05 waard zijn. Bij Avia levert voor €1000 tanken dan €50 aan korting op producten of uitjes op.

De Consumentenbond vroeg ook ruim 6400 panelleden naar hun tankgewoontes. Ruim de helft van de ondervraagden tankt altijd bij hetzelfde tankstation (of dezelfde keten).

Omrijden om punten te sparen, gebeurt nauwelijks maar bijna een kwart stelt wel eens een tankbeurt uit om punten te bemachtigen. Bij de panelleden is de Air Miles-kaart veruit het populairste. Een groot deel van de consumenten heeft veel liever direct korting dan een spaarpuntensysteem, maar zegt dat niet meedoen voelt alsof ze geld laten liggen. Bijna de helft van de panelleden heeft dan ook minimaal één spaarkaart van een tankstation op zak.

woensdag 24 augustus 2016

NAM zegt vertrouwen in Leekster contra-expertisebureau op

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil niet verder met het contra-expertisebureau Vergnes Expertise uit Leek. Volgens de NAM zijn de rapporten van het bureau niet goed onderbouwd. Beloofde verbeteringen kwamen er volgens de NAM niet.

NAM wil ook geen schade meer vergoeden van Groningers met aardbevingsschade die het bureau toch nog willen inschakelen.

Een prijskaartje hangen aan schade door het werk van het bureau, vindt een woordvoerder van de NAM 'lastig'.

In EenVandaag uitte oordvoerder Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging scherpe kritiek op de NAM. Volgens hen is het contra-expertisebureau Vergnes Expertise juist een betrouwbare partij als het gaat om het onderzoeken van aardbevingsschade in Groningen.

Windmolens aan de zuidkant van de Hoeksche Waard 'onaanvaardbaar'

Natuurmonumenten heeft grote bezwaren tegen het voorstel van de Gemeente Korendijk om drie windmolens te plaatsen aan de Buitendijk in Zuid Beijerland. Volgens Natuurmonumenten zorgen windmolens op deze locatie voor schade aan natuur en landschap. De gemeente heeft de optie voor locatie Buitendijk opgenomen in een alternatief plan voor de realisatie van windturbines dat zij wil voorleggen aan de provincie. Het plan wordt op dinsdag 23 augustus aan de gemeenteraad gepresenteerd.

“Natuurmonumenten is voorstander van duurzame energie maar we vinden het onaanvaardbaar als windmolens geplaatst worden ten koste van natuur en landschap”, zegt Astrid Withagen van Natuurmonumenten. “De locatie Buitendijk ligt aan de zuidkant van de Hoeksche waard; een gebied waar we ons, samen met andere partijen, al jaren inspannen om de kwaliteiten van natuur en landschap te behouden en te verbeteren. De huidige windmolens hebben een schaal die nauwelijks past bij die kwaliteiten en zijn zelfs een bedreiging. Daarnaast doen windmolens op deze locatie enorm afbreuk aan de beleving van het landschap, vanaf het land, maar ook vanaf het water en Tiengemeten.”
Lees hier het uitgebreide standpunt van Natuurmonumenten over windmolens >>
Negatieve invloed op natuurwaarden

Vlakbij de locatie Buitendijk in Zuid Beijerland ligt een aantal natuurgebieden waaronder de Oosterse Laagjes van Natuurmonumenten. Astrid Withagen: “De Laagjes is een buitendijks gebied met graslandpolders; ideaal als broedgebied voor weidevogels en aantrekkelijk voor watervogels om uit te rusten en te eten. Windmolens hebben een negatieve invloed op de natuurwaarden van zo’n gebied. Onder die natuurwaarden vallen niet alleen vogels, maar ook waarden als ongereptheid, stilte, weidsheid en duisternis.”

Nieuwe campagne ENGIE focust op samenwerking met de klant

Zijn ze je al opgevallen in het straatbeeld: de reclameaffiches van ENGIE Electrabel? De nieuwe campagne kwam tot stand met medewerking van vier van onze grote Belgische klanten, namelijk Leonidas, Walibi, Materne en Liefmans. De campagne focust in eerste instantie op wat onze onderneming kan betekenen voor onze professionele klanten, maar straalt door zijn nabijheid, zomerse en frisse ENGIE-kleuren een positieve vibe uit op het grote publiek. De nieuwe campagne bouwt verder op de voorjaarscampagne 2016. Daarin maakten men de nieuwe merknaam ENGIE Electrabel bekend. '

dinsdag 23 augustus 2016

Dong bood via 21 bv's op tender windpark

Energiebedrijf Dong heeft voor de tender voor het windpark van 700 megawatt niet minder dan 21 bv's opgericht. Van de 38 verschillende biedingen blijkt de helft van één partij afkomstig te zijn, zo schrijft De Telegraaf.

Niet verwonderlijk won het bedrijf het recht op de exploitatie van het windpark en de bijbehorende subsidie met een bod van 7,27 cent per kilowattuur.