Reserveer nu de nieuwe Sony eReader

woensdag 17 september 2014

'Op tijd overstappen levert forse besparing op'

Grote energieleveranciers trekken nieuwe klanten over de streep met lage instaptarieven. Ze verdienen deze kortingen in latere contractjaren terug met hogere tarieven. Veel consumenten hebben dat niet in de gaten en verlengen geruisloos hun contract. Ze zijn zich er ook niet van bewust dat ze fors kunnen besparen op hun energiekosten door over te stappen naar een andere leverancier. Dat bedrag kan oplopen tot wel 425 euro per jaar. Deze schokkende conclusies trekt Vereniging de Vastelastenbond na een eigen onderzoek.

'65 procent van de Nederlandse huishoudens is een dief van hun eigen portemonnee', vertelt Dirk-Jan Wolfert van Vereniging de Vastelastenbond. 'Ze ondernemen geen actie aan het einde van een contractjaar. Het contract bij hun energieleverancier wordt automatisch verlengd. Dat is een gemiste kans. Als ze nog niet zijn overgestapt naar een andere energieleverancier kunnen ze tot wel 425 euro besparen op hun energiekosten. Ook als het contract is afgelopen, kunnen ze zo'n hoog bedrag besparen.'

Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste contract in de energiemarkt bedraagt maar liefst 425 euro op jaarbasis (peildatum 9-9-2014), blijkt uit onderzoek van Vereniging de Vastelastenbond. De hoogte van het bedrag is uiteraard afhankelijk van het energieverbruik van consumenten. Om een goede indicatie te geven, onderzocht de vereniging het prijsverschil op diverse verbruiksniveaus: laag, gemiddeld en hoog gebruik.

Bij een laag verbruik is Nuon de voordeligste leverancier. Alleen nieuwe klanten kunnen dit contract afsluiten. Voor bestaande klanten gelden andere tarieven. Huishoudens met een klein verbruik zijn bij de Nederlandse Energie Maatschappij het duurst uit. Bij deze leverancier betalen klanten ruim 287 euro meer dan bij Nuon.

Budget Energie is bij een gemiddeld verbruik de goedkoopste energieleverancier voor nieuwe klanten. De Nederlandse Energie Maatschappij is opnieuw de duurste energieleverancier voor bestaande klanten. Het verschil bedraagt 347 euro op jaarbasis.

E.ON is bij een hoog verbruik de duurste leverancier. Budget Energie komt als voordeligste energieleverancier uit de bus voor nieuwe klanten met een hoog verbruik. Het verschil tussen E.ON en Budget Energie is maar liefst 425 euro op jaarbasis.

Het onderzoek van de Vastelastenbond laat overduidelijk zien dat de verschillen in tarieven tussen de energieleveranciers groot zijn. Een breed scala aan contractvormen is hier debet aan. Zo hanteert dezelfde energieleverancier verschillende tarieven voor nieuwe en bestaande klanten. Het verschil in deze gehanteerde tarieven is vaak opvallend groot.

Het verschil in tarieven voor nieuwe en bestaande klanten is volgens Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond eenvoudig te verklaren. 'Energieleveranciers bieden lage tarieven om klanten binnen te halen', is zijn tekst en uitleg. 'Soms liggen die tarieven zelfs onder de inkoopprijs. Uiteindelijk willen ze natuurlijk wel geld verdienen. Omdat klanten na het eerste jaar niet overstappen, slagen leveranciers daarin. Ze plukken dan de vruchten van dure verlengtarieven.'

De hoge verlengtarieven zijn een doorn in het oog van de Vastelastenbond. 'Als onafhankelijk inkoopcollectief stimuleren we consumenten om kritisch te zijn en op tijd actie te ondernemen', vervolgt Dirk-Jan Wolfert zijn verhaal. 'We helpen consumenten om elk jaar over te stappen. Zo maken ze optimaal gebruik van de prijsverschillen in de energiemarkt. Door het onderzoek ben ik heel nieuwsgierig geworden naar de prijsverschillen tussen tarieven voor nieuwe en bestaande klanten. In een volgend onderzoek gaat Vereniging de Vastelastenbond die verschillen in kaart brengen.'

Wageningen UR publiceert nieuw IEA Bioenergy rapport over bioraffinage voor bio-energietoepassingen

Wageningen UR heeft samen met partners binnen het IEA Task 42-project in opdracht van het Internationaal Energieagentschap (IEA) een onderzoek gepubliceerd over bioraffinage voor bio-energietoepassingen. Het volledige rapport, dat zowel de huidige status van bioraffinage voor bio-energie uiteenzet als toekomstige en landspecifieke uitdagingen, is nu beschikbaar en kan van onze website gedownload worden.

Naast een overzicht van de huidige status van bioraffinage, biedt het rapport inzicht in waardevolle producten van bioraffinaderijen, zoals eiwitten voor voeding en non-foodtoepassingen en biologische chemicaliën. Ook worden er in het rapport dertig praktische voorbeelden van bioraffinagefaciliteiten genoemd in landen die deelnemen aan IEA Task42, met details over de types bioraffinaderijen, grondstoffen en outputs.

IEA Bioenergyis een internationale samenwerking opgezet in 1978 door het Internationaal Energieagentschap (IEA) om de internationale samenwerking en informatie-uitwisseling tussen nationale R&D-programma’s op het gebied van bio-energie te bevorderen. De visie is dat bio-energie een substantieel onderdeel vormt en zal blijven vormen van duurzaam gebruik van biomassa in de BiobasedEconomy. Door de duurzame productie en het gebruik van biomassa te stimuleren, vooral als het gaat om bioraffinage, worden de economische en milieuaspecten geoptimaliseerd, wat zorgt voorkosteneffectievere bio-energie en een lagere uitstoot van broeikasgassen. De missie van IEA Bioenergy is het faciliteren van de commercialisatie en commerciële uitrol van milieuvriendelijke, maatschappelijk geaccepteerde en kosteneffectieve bio-energiesystemen en -technologieën, en om beleidspersonen en besluitvormers daarover te adviseren.

Met een helder doel voor ogen vormt het IEA platforms voor internationale samenwerking en kennisuitwisseling, waaronder de ontwikkeling van netwerken, uiteenzetting van informatie en uitvoering van wetenschappelijke analyses van technologie. Het biedt ook ondersteuning en advies aan beleidsmakers, betrekt de industrie, en moedigt landen met een sterk ontwikkelde infrastructuur voor bio-energie en bijbehorend beleid aan om lid te worden. Problemen en obstakels voor implementatie worden binnen IEA Bioenergy aan de kaak gesteld om duurzame bio-energiesystemen succesvol te stimuleren.


dinsdag 16 september 2014

Oxxio integreert Apple HomeKit

Energiebedrijf Oxxio integreert HomeKit van Apple in zijn app en hoopt ook snel de platformen van Google en Samsung te kunnen koppelen. Oxxio is de eerste Nederlandse energieleverancier die haar software HomeKit-klaar maakt.

"De komst van ontwikkelingen als HomeKit verandert de rol van energieleveranciers volledig", vertelt Joos Luteijn, manager E-Business bij Oxxio. "Het geeft energieleveranciers de kans beter mee te denken met klanten. Dus van het enkel leveren van energie, maken innovaties als HomeKit het in de toekomst mogelijk dat wij klanten op meerdere manieren kunnen servicen, door bijvoorbeeld klanten via onze app hun huishoudelijke apparaten te laten bedienen en hen inzicht te geven in verbruik. Maar ook kunnen wij hen proactief en individueel informeren en adviseren over hun energieverbruik. Als wij zien dat een koelkast bij een klant veel meer energie verbruikt dan koelkasten bij andere klanten, kunnen we deze klant hier op wijzen en aangeven dat hij 100 euro op jaarbasis meer verbruikt dan vergelijkbare huishoudens. Wij kijken ernaar uit de transitie door te maken van energieleverancier naar energiecoach."


De verwachting is dat functionaliteiten met de nieuwe app in gestaag tempo zullen groeien. Het systeem is hiervoor afhankelijk van hardwarepartijen die apparaten op de markt brengen die ook HomeKit-proof zijn. Zoals diverse slimme thermostaten en lampen die zich binnenkort via de Oxxio App op smartphone of tablet laten aflezen en bedienen. Veel hardwarepartijen sluiten zich de komende tijd aan. Compatible apparaten zijn te herkennen aan het Made For iPhone (MFI) logo.

De Oxxio App, waarin Apple HomeKit is geïntegreerd, is binnenkort te downloaden via de App Store. Meer informatie is te vinden op Oxxio.nl/app en Oxxio.nl/smarthome.

 

Veel energie voor energiezuinige woningen

Met een groepsfoto bezegelden Utrechtse ondernemers, wetenschappers, politici en afgevaardigden van maatschappelijke organisaties op 10 september op landgoed De Horst in Driebergen hun commitment om de komende periode actief bij te dragen aan de ‘nul-op-de-meter’ ambitie. De energie en het enthousiasme was onder alle partijen voelbaar. “We staan voor een nieuw begin”, aldus dagvoorzitter Arko van Brakel.

De doelstelling van 50.000 'nul-op-de-meter' woningen is haalbaar. De regio vormt hierin de sleutel tot succes. Manon Janssen, CEO van Ecofys en boegbeeld van de Topsector Energie, maakte een rake vergelijking met de topprestaties van Jeroen Dubbeldam op het afgelopen WK-springen. Hij legde de lat hoog en zijn paard haalde de ruim 1.55m hoge sprongen. Leg je de lat lager, dan zal het paard ook lager springen. We kunnen de ambitie wel verlagen naar de 36.000 woningen, die minimaal haalbaar zijn, maar daarmee doen we onszelf te kort. De regio Utrecht is het aan zijn stand verplicht om minstens voor de 50.000 te gaan. Manon Janssen: "50.000 woningen in 2020 is haalbaar als je erin gelooft en ervoor gaat. De Topsector Energie ondersteunt dit initiatief volledig."

De provincie Utrecht is een van de partners van de Economic Board Utrecht. De EBU zet zich in om een economische, duurzame ontwikkeling in de regio Utrecht te stimuleren, door bedrijven, kennisinstellingen en overheden te verbinden en enthousiasmeren rond innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken.

Kamstrup maakt verkoop van haar Gas Divisie bekend

Kamstrup, een leidende leverancier van innovatieve oplossingen voor het meten van energie- en waterverbruik, verkoopt haar Gas Divisie aan QAT III Investments Coöperatief UA (QAT), een gerenommeerde investeringsmaatschappij die investeert in middelgrote bedrijven in de zakelijke markt.

De Gas Divisie levert industriële producten voor de distributie van aardgas en maakt onderdeel uit van het Nederlandse Kamstrup b.v. in Doesburg, een dochteronderneming van Kamstrup A/S. Deze divisie heeft 23 medewerkers in dienst en heeft in 2013 een omzet van 6 miljoen Euro gerealiseerd. De verkoop behelst alle activiteiten van de Gas Divisie. De Gas Divisie ontwikkelt, produceert en verkoopt volumeherleidingsinstrumenten, gasdrukregelaars en inspectiesystemen. Deze producten zijn meer dan twintig jaar onder de naam Kamstrup op de markt gebracht.

Het afstoten van de Gas Divisie, draagt bij aan de strategie van Kamstrup zich te richten op haar kernactiviteit, namelijk het leveren van innovatieve oplossingen voor het meten van warmte, koude, elektriciteit en water van klein- en grootverbruikers.

QAT is een prominente investeringsmaatschappij die investeert in goedlopende bedrijven met groeipotentie. Met QAT als nieuwe eigenaar, is de Gas Divisie beter in staat om meer toegevoegde waarde te leveren aan bestaande en nieuwe klanten.

Doe de Zonnescan!

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? En woont u in de provincie Noord-Brabant? Maak dan gebruik van de Zonnescan Brabant, een initiatief van de provincie Noord-Brabant. 

Ga naar Zonnescanbrabant.nl en zoek op de digitale kaart uw adres op. Vervolgens krijgt u informatie over de hoeveelheid energie die zonnepanelen op uw dak kunnen opwekken, de kosten van zonnepanelen en hoeveel geld u kunt besparen op de energierekening. Zonnescan Brabant is de eerste online tool die de voordelen van zonnepanelen voor de gehele provincie in kaart brengt. 

Om wateroverlast en overstromingen te voorkomen is de hoogte van de provincie nauwkeurig in kaart gebracht met lasermetingen uit vliegtuigen. Deze gegevens worden nu voor de Zonnescan Brabant gebruikt om de helling en richting van de Brabantse daken te bepalen en de schaduw van gebouwen en bomen te modelleren. Zo maakt de Zonnescan een inschatting over hoeveel zonnepanelen op een dak passen en hoeveel elektriciteit deze kunnen opwekken. Inwoners van Brabant krijgen snel een indicatie of zonnepanelen interessant voor hen zijn.

maandag 15 september 2014

Plugwise introduceert 'slimme' thermostaat Anna

De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) introduceert met Anna de laatste innovatie op het gebied van slimme energiebesparing in huis. Het glanzende witte apparaatje vervangt de thermostaat en regelt zelf de ideale temperatuurinstelling door zichzelf te programmeren. Anna staat in contact met je smartphone en tablet en zorgt automatisch voor een warm welkom wanneer je je woning nadert. Bestaande klanten van NLE kunnen als eerste gebruikmaken van Anna.

“Besparen op energie willen we allemaal, maar mensen willen zich vooral comfortabel blijven voelen in hun eigen huis. En het moet ook niet te veel moeite kosten”, licht NLE-oprichter Harald Swinkels toe. “Anna helpt consumenten daarbij. Ontzorgd energie besparen, noemen we dat.” Het bijzondere van Anna ten opzichte van andere smart home producten die de cv-ketel aansturen is onder meer het instelbare bespaarprofiel, van comfortabel tot zeer zuinig. Met de bijbehorende app is Anna volledig op afstand te bedienen. Anna gebruikt ‘geo-fencing’ om te bepalen of jij in de buurt bent. Als je wilt, schakelt Anna zichzelf uit als je weg bent en aan als je op weg naar huis bent.

Een bijzonder detail is dat Anna 100 procent Nederlands is: ze is in eigen land bedacht en ontwikkeld voor de Nederlandse cv-ketels en ze wordt in Eindhoven geproduceerd. Anna is een co-creatie van de Nederlandse Energiemaatschappij en Plugwise. Er is veel aandacht besteed aan het design; Anna licht bijvoorbeeld op om te laten weten dat ze een instructie heeft begrepen.

Een zorg van veel mensen is dat smart home producten die aangesloten zijn op internet informatie doorspelen aan derde partijen zoals adverteerders. Om de privacy van klanten te waarborgen deelt Anna nooit gegevens met andere partijen. De data is en blijft van de consument.

Voorafgaand aan de officiële lancering werd een teasercampagne ingezet. Op tv en radio werden spotjes uitgezonden waarin een mysterieuze stem “Anna, Anna, Anna” fluisterde, waarna ze ‘wakker’ werd. Er werd verwezen naar whoisanna.com. Dit leidde tot veel speculatie op social media over wie Anna zou zijn. De website whoisanna.com kreeg meer dan 100.000 unieke bezoekers. Anna is vanaf medio september 2014 te bestellen voor bestaande klanten van NLE voor € 3,99 per maand.


Stem op het AIF voor de City Climate Leadership Awards

De gemeente Amsterdam is in de categorie Finance and Economic Development genomineerd voor de Climate Leadership Awards. De hoofdstad is op de shortlist gezet vanwege de opzet en werking van het duurzaamheidsfonds van de gemeente.

De jury noemt het fonds 'een uitstekend voorbeeld van innovatie, waarmee de duurzaamheidsprestaties van de stad significant worden verbeterd'. De City Climate Leadership Awards zijn een initiatief van de C40 Cities Climate Leadership Group en Siemens. Op 22 september a.s. worden in New York de winnaars bekend gemaakt.

Scheidingen: vragen over energiecontract

Energieleveranciers.nl constateert dat het aantal echtparen dat wil scheiden, na de zomervakantie fors is toegenomen. Voor veel aanstaande exen is echter onduidelijk wat de gevolgen van een scheiding zijn voor het energiecontract. Een energiecontract staat namelijk niet op de woning, maar op naam.

“De afgelopen weken hebben we tientallen telefoontjes gekregen van stellen die gaan scheiden. Het is voor veel van hen onduidelijk wat er moet gebeuren met het energiecontract”, constateert Freek van den Berg, oprichter van Energieleveranciers.nl. “Bij een scheiding moeten er vaak ook afspraken gemaakt worden over de woning en het energiecontract hoort daar natuurlijk ook bij. Maar vaak wordt vergeten dat een energiecontract persoonsgebonden is. Het is niet zomaar een kwestie van een naamswijziging.” 

Wonen partners samen, dan is slechts één van hen eigenaar van het energiecontract. Bij een scheiding zijn er dan ook meerdere scenario’s denkbaar wat betreft de leefsituatie.

De contracthouder blijft wonen in de voormalige gezamenlijke woning, de ander vertrekt.

De contracthouder kan het energiecontract houden. De vertrekkende partner moet een nieuw contract afsluiten voor de nieuwe woning.

De contracthouder vertrekt, de ander blijft.

De vertrekkende partner mag het energiecontract meenemen naar de nieuwe woning. De partner die in de woning blijft, moet een nieuw energiecontract afsluiten. Dit moet wel met een spoedaanvraag gebeuren, omdat de levering van energie anders stilvalt. Bij een normale aanvraag duurt het namelijk vier tot zes weken voordat er energie geleverd wordt.

Beide partners verhuizen naar een andere woning.

De contracthouder mag ook in dit geval het energiecontract meeverhuizen naar een andere woning. De ander moet een nieuw contract afsluiten.

Wat bij een scheiding in de gaten moet worden gehouden, is de hoogte van het voorschotbedrag. Dit wordt bepaald op basis van het aantal personen in het huishouden. Vertrekt er iemand, dan zal er logischerwijs minder energie worden verbruikt en kan het voorschotbedrag omlaag.

Van belang is ook het type energiecontract dat afgesloten is. Is het een contract voor bepaalde tijd (vast contract) en gaat de contracteigenaar verhuizen, dan moet het contract meegenomen worden naar de nieuwe woning. Bij voortijdig opzeggen van zo’n contract moet namelijk een boete betaald worden. Zo’n opzegvergoeding kan oplopen tot honderden euro’s.

Is het een contract voor onbepaalde tijd (variabel contract) en gaat de contracteigenaar verhuizen, dan loont het om over te stappen naar een andere leverancier. “De woonsituatie verandert, dus het is verstandig om uit te zoeken of er een ander energiecontract bestaat dat beter bij de nieuwe situatie past. Bovendien is overstappen bijna altijd goedkoper dan vasthouden aan een variabel contract”, verklaart Van den Berg. “Een overstap levert al gauw een besparing van € 350 op.”

Utrechtse kennisinstellingen werken samen aan gezonde en duurzame stad

Samenwerken aan een gezonde en duurzame stad. Dat is de gezamenlijke ambitie van de Utrechtse kennisinstellingen. In de week van 6-10 oktober vindt voor de derde keer SURE plaats, hét evenement voor duurzame innovatie in de regio Utrecht. In deze week organiseren de Utrechtse kennisinstellingen in samenwerking met de Economic Board Utrecht verschillende activiteiten rondom drie kernthema’s: Healthy Urban Living, Circular Economy en Smart Sustainable Cities.

Steden worden steeds meer het natuurlijke leefgebied van mensen. Tegenwoordig leeft ongeveer 50% van de wereldbevolking in steden. Rond 2050 zal dit percentage rond de 70% liggen. De concentratie van veel mensen op een relatief kleine oppervlakte heeft gevolgen voor de leefbaarheid in de stad. Samen met het bedrijfsleven en de overheden werken de Utrechtse kennisinstellingen intensief samen aan het realiseren van een gezonde en groene stad. Duurzame ontwikkeling is daarin een cruciale factor. Een goede balans tussen people, planet en profit is hierbij steeds het uitgangspunt.

SURE 2014 biedt een breed én verdiepend programma. De activiteiten tijdens het evenement variëren van presentaties van succesvolle duurzame innovaties, dialoogsessies, een expositie van HKU-studenten tot een Sustainable Pubquiz, en van een studentensymposium, een Sustainable Experience Tour, interactieve discussies tot een groot Stadsdebat in de Stationshal.

Op dinsdag 7 oktober organiseert de Universiteit Utrecht, als een van de partners, een dag met verschillende activiteiten. Het programma van de hele week is te vinden op www.sure-utrecht.nl. Voor sommige activiteiten is aanmelden noodzakelijk.


vrijdag 12 september 2014

Lekkend bassin Biogas Nistelrode leeggepompt

Op last van de Omgevingsdienst Brabant Noord is vrijdagmiddag 12 september in Nistelrode gestart met het leegpompen van een lekkend bassin met vloeibaar afval van een mestvergistingsinstallatie.
Het vloeibare afval wordt met tankwagens afgevoerd naar een tijdelijke opslagplek in Mill. Alleen op deze manier is een groot milieuprobleem te voorkomen. Het gaat om een bassin met een inhoud van 6.000 kubieke meter van Biogas Nistelrode aan de Loosbroekseweg. Het talud van het bassin is verzadigd geraakt waardoor het inzakt. Het zal naar verwachting 16 uur duren om het bassin leeg te pompen. Er zijn 200 tankwagens (8 per uur) nodig om het vloeibare afval af te voeren.

De ondernemer is afgelopen woensdag gesommeerd om maatregelen te treffen maar weigerde mee te werken en ging in beroep tegen de aanzegging van bestuursdwang. De rechtbank behandelde het beroep vanmiddag en heeft de omgevingsdienst in het gelijk gesteld. Overigens was er vanwege de ernst van de situatie geen tijd om de uitspraak af te wachten. Als het bassin het zou begeven, zou de mest zich verspreiden over het landbouwgebied van de buren en stroomt het ook in een nabijgelegen sloot.

De Omgevingsdienst Brabant Noord voert namens de provincie het milieutoezicht uit en handhaaft zo nodig. Bij de operatie in Nistelrode zijn ook de gemeente Bernheze, het Waterschap Aa en Maas en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De NVWA is belast met het toezicht op de meststoffenwetgeving. De gemeente heeft een openbaar pad in de omgeving van het bassin tijdelijk afgesloten.

Toezichthouders van het SSiB-project (Samen Sterk in het Buitengebied) constateerden eerder deze week het lek in het bassin en maakten hier melding van bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Die ondernam vervolgens onmiddellijk actie.

Nederland krijgt nieuwe energie van Amsterdam Solar Boat Parade

Na races in Monaco en Friesland, komen tientallen boten op zonne-energie naar de hoofdstad om heel Nederland te inspireren voor een duurzame koerswijziging. Op 14 september start bij de Westergasfabriek de tweede editie van de Amsterdam Solar Boat Parade. De grachten kleuren groen met futuristische Solar Boats, de ‘Formule 1’ onder de elektrische boten. Niet alleen de grachten kleuren groen; aan wal verzamelen zich ruim tachtig duurzame koplopers vanuit het hele land op het ‘Plein van de Toekomst’, het ‘Groene Circuit’ en het 'Pitch Festival'. De Westergasfabriek, die ooit werd gebouwd op de steenkoolgaseconomie, is daarmee nu het toneel van een nieuwe ‘groene’ economie.

Met de tweede editie van hét groene event van Amsterdam wordt het gedachtegoed van de recent overleden initiatiefnemer Wubbo Ockels door zijn Stichting De Groene Grachten voortgezet. Ook dit jaar worden duizenden bezoekers als ‘astronauts of spaceship earth’ verleid om te kiezen voor een duurzame toekomst. Het startsein van de parade wordt om 13.00 uur gegeven door Wubbo Ockels' goede vrienden Maurits Groen en Marjan Minnesma, samen met zijn vrouw Joos Ockels. Om 16.30 uur strijden de supersnelle Solar Boats met een slalom en sprint bij de Westergasfabriek om de winst: snelheid met groene energie!

Nederland heeft deze nieuwe energie hard nodig. Want terwijl in Duitsland de ‘Energiewende’ in volle gang is, hapert de groene economie in Nederland. “We bevinden ons in Europa in de kopgroep van landen met de meeste CO2 uitstoot per verdiende euro. Toch wordt door de overheid nauwelijks gesteld hoe het anders kan en hoe de Nederlandse economie eruitziet zonder olie, kolen en gas te gebruiken”, aldus Marjan Minnesma tijdens de Duurzame Troonrede op 2 september. Hierin benadrukt zij het belang van snelle verandering. "Er zijn al honderdduizenden mensen mee bezig: elektrisch rijden, meer met het OV, minder vlees eten en zelf je eigen energie opwekken".

De aanwezige koplopers tonen de veranderingen in lifestyle, energie, mobiliteit en ‘food and drinks’. Zo kunnen bezoekers bijvoorbeeld een testrit maken in de nieuwste BMW I3, smoothies blenden met hun eigen spierkracht en voor de allerkleinsten is er een elektrische motorcross. “Duurzame ondernemers brengen ‘groene groei’, een nieuwe motor achter een nieuwe economie”, aldus Maurits Groen, toonaangevend duurzaam ondernemer en opvolger van Wubbo Ockels als voorzitter van Stichting De Groene Grachten. “Met talloze inspirerende voorbeelden wil de Solar Boat Parade mensen laten zien hoe ze ook zelf actief kunnen bijdragen aan de overgang naar een 'groene' economie”. Nederland heeft een inhaalslag te maken en de Amsterdam Solar Boat Parade laat zien dat deze toekomst dichterbij is dan we denken.

Wereldwijde stijging aantal vacatures in olie- en gasindustrie door aantrekkende markt

De Hays Oil & Gas Job Index, die het aantal banen in de olie- en gasindustrie bijhoudt, steeg maar liefst naar 1.99. Een sterke stijging ten opzichte van de 1.65 aan het eind van Q1 en de 1.69 van een jaar geleden. De Job Index is in oktober 2010 vastgesteld op 1 en hieraan wordt per kwartaal getoetst. 2014 laat zien dat in veel verschillende regio’s meer mensen worden aangenomen en dat de salarissen stijgen. Ook bonusregelingen en secundaire arbeidvoorwaarden worden weer ingezet om toptalent in gewilde specialismen aan te trekken. De Job Index is een grafische weergave van het aantal vacatures dat wereldwijd is geplaatst op negen olie- en gas banenportals.

Naast wereldwijd inzicht in de banenmarkt in de olie- en gasindustrie, laat de Hays Oil & Gas Global Job Index ook regionale cijfers zien van maandelijks geposte vacatures. De cijfers van april tot en met  juni 2014 laten het volgende zien:

De Australische economie toont over het algemeen stabiliteit en lichte groei. De regering en het bedrijfsleven maken zich sterk voor een wereldwijd concurrerende Australische industrie. Dankzij een aantal afgeronde projecten is er een nieuwe lichting getalenteerd personeel beschikbaar, met name in de bouw en projectoplevering. Ook is er vraag naar zakelijke- en salesprofessionals voor de verkoop van elders gefabriceerde producten.

Het aantal vacatures piekte in Q2 dankzij de sterke groei in de OEM-fabricage, de geoscience en de petrochemie. Werkgevers komen vooralsnog niet tegemoet aan de groeiende salariseisen van geschikte en gewilde kandidaten. Daarnaast bestaat er nog een groeiend gat tussen gevraagde en geboden salarissen.

Noord-Amerika liet in het tweede kwartaal naast een focusverschuiving in business en grondstoffen ook het hoogste aantal vacatures van de afgelopen drie jaar zien. Pijpleidingprojecten in Canada hadden dit kwartaal te kampen met verscherpte milieuwetgeving waardoor grote projecten hun aandacht moesten vestigen op treintransport en het verleggen van pijpleidingen. De Noord-Amerikaanse subsurfacemarkt verschuift ook steeds meer naar operations en productie. De LNG-markt (vloeibaar natuurlijk gas) laat nog steeds een groeiend aantal vacatures zien, zowel bij grote exportondernemingen als bij kleinere lokale projecten. De vraag naar LNG-kennis blijft naar verwachting hoog voor de rest van het jaar.EUROPA

De Job Index liet in Europa de laatste jaren een constante daling zien, maar bleef in het eerste halfjaar van 2014 relatief vlak. De laatste maanden vond er een snelle toename in geplaatste vacatures plaats. Deze toename is direct gerelateerd aan de aankondiging van diverse nieuwe projecten waardoor vraag is naar technici uit diverse disciplines. Techniek, inkoop, bouw en fabricage zagen het tweede kwartaal een sterke toename in het aantal vacatures, met veel vraag naar ontwerp- en fabricage-expertise.ZUID-AMERIKA

Van alle regio’s is de toename van het aantal vacatures in Zuid-Amerika het hoogst. De recente wetswijziging die particuliere ondernemingen toestaat te investeren in de Golf van Mexico heeft de industrie een nieuw leven ingeblazen en verwacht wordt dat in deze regio flinke investeringen van grote spelers op de markt plaats gaan vinden. Mexico opent hiermee zijn deuren voor schaliegaswinning in zee en aan land.AFRIKA

De Afrikaanse werkgelegenheid neemt toe door de stijging van het aantal vacatures. In Zuid-Afrika zit de groei vooral in offshore-ontwikkeling, vandaar de focus op de upstreamsector van de regio. Echter de wet op winning van mineralen en petroleum grondstoffen zorgde lokaal voor onrust, die van grote impact kan zijn op de werkgelegenheid aldaar.GEMENEBEST VAN ONAFHANKELIJKE STATEN

Ondanks de politieke spanningen heeft de arbeidsmarkt in Rusland een sterk tweede kwartaal laten zien. Projecten in de GOS, met name in opsporing en productie, vinden doorgang. Lokaal is er voldoende gekwalificeerd personeel voorhanden wanneer de projecten van start gaan.MIDDEN-OOSTEN

Het tweede kwartaal eindigde met goede resultaten dankzij de run op toptalenten. Vooral de boorsector doet het goed. Nationale oliemaatschappijen en boorplatformbouwers hebben veel werk. Werkgevers zoeken naar oplossingen voor het tekort aan expertise. Bedrijven passen de secundaire arbeidsvoorwaarden aan om toptalent aan te trekken en er wordt door serviceverleners en olieveldexploitanten veel geïnvesteerd in opleiding van personeel.

 

Delen

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More