Reserveer nu de nieuwe Sony eReader

vrijdag 1 augustus 2014

Jacob Ruiter Directeur Benelux voor DNV GL

Jacob Ruiter is in dienst getreden bij DNV GL (voormalig KEMA) als Directeur Benelux Energie. In zijn nieuwe functie is hij verantwoordelijk voor de diensten van 280 energie experts in Nederland en België.

Jacob startte zijn carriere bij Schlumberger in Afrika en vervulde verscheidene commerciële functies bij Weatherford, Lloyd's Register en Essent. In de afgelopen 6 jaar was hij Managing Director Business to Business bij Essent. Hij studeerde Mijnbouw aan de Technische Universiteit van Delft en heeft een MBA van de Rotterdam School of Management.

TenneT investeert in netten

Elektriciteitstransporteur en hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de leveringsbetrouwbaarheid van haar hoogspanningsnet voor 36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland op het zeer hoge niveau van 99,9999 procent weten te houden. TenneT's financiële resultaten in het eerste half jaar van 2014 waren goed. De stijging van zowel omzet als bedrijfsresultaat (EBIT) hield gelijke tred met de groeiende investeringen in uitbreiding en versterking van de hoogspanningsnetten

Belangrijk is ook dat TenneT door de minister van Economische Zaken is aangewezen als ontwikkelaar en beheerder van een net op zee in Nederland. Daarmee zal TenneT tot 2023, in lijn met het nationaal energie akkoord (SER), naar verwachting netaansluitingen realiseren voor offshore windparken in de Nederlandse Noordzee met een totale capaciteit van 3.450 MW. Dit vraagt om investeringen van EUR 2 tot 3 miljard.

ACM doet onderzoek naar online energieveilingen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) doet onderzoek naar aanbieders van energieveilingen. De ACM vermoedt dat er verboden prijsafspraken worden gemaakt. Dat meldt RTL Nieuws. Consumentenclubs, kranten en damesbladen: allemaal organiseren ze via internet energieveilingen of collectieve inkoopregelingen. De consument blijkt lang niet altijd voordelig uit te zijn.

Niet elk bod is het voordeligste bod. Bij Vereniging Eigen Huis, Sloop de Crisis, ANWB en Telegraaf wordt soms vóóraf een zogenoemd vast kortingspercentage bepaald, in de praktijk een bodemprijs.

Innovatieve composiet buis kan staal vervangen

Innovatieve, zeer sterke composiet mantelbuizen uit Nederland zijn succesvol geïnstalleerd in een olieput in Oman op een diepte van ruim 5000 meter. ,,Het is een werelddiepterecord voor dit materiaal, dat conventionele stalen buizen kan vervangen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor de winning van olie, gas en warm water," aldus Dick Swart, directeur van Acquit Business Development (ABD) en Well Engineering Partners (WEP) uit Hoogeveen.

High Strength Composite Casing HSCC (tm) is opgebouwd uit glasvezel en composiet en wordt geproduceerd door middel van een speciale giettechniek. De buis zelf en de verlijmde verbindingen onderling en met stalen buizen zijn zeer sterk. TNO en de TU Delft hebben het door ABD en WEP ontwikkelde materiaal intensief getest.

In Oman is recent 98 meter buis gebruikt op een diepte van 4917 meter tot 5015 meter in een 5123 meter diepe put. ,,Dit diepterecord is een doorbraak in de olie- en gasindustrie, maar ook voor de winning van zout en aardwarmte. De unieke eigenschappen van ons composiet maken nieuwe en verbeterde toepassingen mogelijk," stelt Swart.

Hij somt de voordelen op van de Nederlandse vinding ten opzichte van stalen buizen: ,,Onze buizen zijn zeer licht en corrosiewerend. Van binnen zijn ze bovendien zeer glad afgewerkt, zodat er geen resten aan de buiswand hechten. Ze hebben een hoge isolatiewaarde en standaardafmetingen. En ze zijn geschikt voor elektromagnetische boorgatmetingen om bijvoorbeeld de eigenschappen van een gas- of oliereservoir of een zoutmijn te monitoren.'' HSCC(tm) kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verlengen van de levensduur van olieputten. Door corrosie van de stalen buizen is de gemiddelde levensduur van een put 12 jaar. Met de kunststofbuizen kan dat worden opgerekt naar 20 jaar. Voor een van zijn putten heeft PDO/Shell in Oman al 1500 meter composietbuis besteld. Swart: ,,We verwachten veel meer buizen te leveren aan het Midden-Oosten. Een veld telt al zo'n 200 putten." In die regio is ook belangstelling om de buizen te benutten voor horizontale olie- en gasputten.

Daarnaast heeft ABD/WEP hoge verwachtingen van de wereldwijde mogelijkheden voor duurzame aardwarmte. In Parijs worden momenteel veel putten geboord, maar kampt men met het de aantasting van de stalen buizen door het corrosieve warme water. ,,Het boren naar aardwarmte is nu bovendien nog duur. Door toepassing van onze lichte buizen, zijn kleinere boortorens nodig, waardoor aardwarmte economisch meer haalbaar wordt. Ook boorlocaties als stadsparken of parkeerterreinen komen dan in beeld," vertelt Swart. Bij het aardwarmteproject in Delft zullen eind 2015 voor het eerst HSCC(tm)-buizen worden toegepast.

Esri onderscheidt Shell voor inzet geo-informatie en kaarten

Energieconcern Royal Dutch Shell heeft de Enterprise GIS Award uitgereikt gekregen van Esri - het bedrijf dat wereldwijd marktleider is in geografische informatiesystemen (GIS). Met het ArcGIS-platform van Esri stelt Shell geografische data en (interactieve) kaarten beschikbaar aan alle dochterondernemingen van het energieconcern, waar ook ter wereld.

Met de onderscheiding erkent Esri de vooruitstrevende rol van Shell op het gebied van geografische informatiesystemen. In het bijzonder is er waardering voor de aanpak van het beheer van Esri's software: het ter beschikking stelling van het platform voor de gehele organisatie. De award werd uitgereikt tijdens de openingssessie van de Esri International User Conference in San Diego, te midden van 16.000 GIS-professionals.

Shell gebruikt ArcGIS onder meer in MyMaps, een portaal voor alle medewerkers om eenvoudig toegang te krijgen tot informatieproducten. Traditionele technische gebruikers maken en beheren de 'achterkant', terwijl medewerkers uit de hele organisatie gebruik kunnen maken van de informatieproducten voor het nemen van betere beslissingen. Dit is van toepassing op onderwerpen, zoals: seismische lijnen en gebiedsinrichting, het in kaart brengen van gebieden, faciliteitsmanagement en detailhandel. Daarnaast gebruikt Shell het Incident Command System, waarin met geo-informatie een common operation picture (gedeeld beeld) wordt gecreëerd. Jack Verouden, Chief Surveyor bij Shell Exploratie en Productie: "Dit systeem is onmisbaar om goed te kunnen reageren op noodsituaties."


donderdag 31 juli 2014

Winstgroei voor Shell

Shell heeft in het tweede kwartaal een forse winstgroei gerealiseerd ten opzichte van vorig jaar. Grotendeels dank zij een hogere productie en gestegen prijzen. De winst kwam uit op 6,1 miljard dollar (4,6 miljard euro) tegen 4,6 miljard dollar in 2013. De nettowinst steeg van 1,74 miljard dollar tot 5,3 miljard dollar.Shell wordt als een van de weinige Nederlandse ondernemingen direct getroffen door de sancties die Europa dinsdag heeft aangekondigd tegen Rusland. Het principeakkoord dat het bedrijf vorig jaar tekende met de Russische energiegigant Gazprom lijkt daar ook onder te vallen.

Zonnepanelen worden steeds aantrekkelijker

Voor niets gaat de zon op. Ook zonnepanelen vergen een investering. Een groeiend aantal huishoudens gebruikt het dak om goedkoop energie op te wekken.

De zon schijnt geregeld achter de wolken. Toch biedt het Nederlands klimaat genoeg mogelijkheden om de zon als energiebron te benutten. Gemiddeld schijnt de zon in Nederland jaarlijks 1.500 uur. Eén zonnepaneel is daarmee al goed voor zo’n 1.000 uur computergebruik plus 1.500 keer haren föhnen, stelt Vereniging Eigen Huis.
.
Het aantal locaties met geregistreerde zonnepanelen is in een jaar tijd gestegen van 125.000 naar 185.000 adressen, meldt netbeheerder Stedin. GfK onderzocht voor voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal dat 10 procent van de Nederlandse huishoudens van plan is om het komend jaar zonnepanelen te kopen. Een flinke kostendaling zorgt voor de groeiende belangstelling voor zonne-energie, stelt Milieu Centraal. In 5 jaar tijd is de prijs van zonnepanelen gehalveerd. Toch wijst het GfK-onderzoek uit dat veel consumenten de aanschafkosten te hoog (40 procent) of te laag (ook 40 procent) inschatten.

Big Data noodzaak voor nutssector

Big Data wordt in de komende jaren een van de belangrijkste strategische differentiators voor spelers in de nutssector. Met name het succesvol inzetten van Big Data technieken voor commerciële doeleinden zal het kaf van het koren scheiden, voorspelt een nieuw onderzoek van BearingPoint.

De nutssector zal de komende jaar een sterke verandering ondergaan. Zo zal bijvoorbeeld technologie leiden tot nieuwe manieren van opwekken en verspreiden van energie. Tevens zal er meer druk komen te liggen op het centraal stellen van de klant en zal er sprake zijn van een intensievere regulering van de markt. Hierdoor zullen energiebedrijven ook efficiënter moeten gaan werken en de kosten laten dalen.

In een recent onderzoek uitgevoerd in samenwerking met IDC Energy Insights, heeft BearingPoint vijf gebieden geïdentificeerd die cruciaal zijn om in de toekomst een competitief voordeel te behalen ten opzichte van de concurrentie. Eén van die factoren is Big Data - het analyseren van grote hoeveelheden data en deze gebruiken in besluitvormingsprocessen.

Hoewel Big Data momenteel een hot topic is in de nutssector laat het onderzoek zien dat de toepassing ervan nog vrij gelimiteerd is. Het fundament ligt er weliswaar - 92% van de onderzochte bedrijven benut complexe modellen gebaseerd op data analyse - maar men haalt verre van het maximale eruit. Momenteel wordt analytics vooral gebruikt om operationele aspecten te verbeteren of om inzicht te krijgen in intern of extern gedrag.


De onderzoekers claimen echter dat de echte waarde van Big Data ligt bij de toepassing binnen commerciële processen. Ze staan daar niet alleen in - onderzoek onder energiebedrijven toont aan dat bijna de helft van hen verwacht dat Big Data voor 10% tot 50% zal bijdragen aan de omzet in 2025.

Anno 2014 gebruikt slechts 28% van de energiebedrijven Big Data om tariefplannen te personaliseren en één derde om gepersonaliseerde producten en/of diensten aan te bieden. De verwachting bij de onderzoekers van BearingPoint is dat deze percentages tot 2025 fors zullen stijgen, vooral bij de energiebedrijven die vooroplopen bij de integratie van Big Data binnen de bedrijfsvoering.

 

woensdag 30 juli 2014

Ook tevreden klanten overwegen massaal overstap energieleverancier

Hoewel de tevredenheid met de eigen energieleverancier groot is, overweegt ruim vier op de tien consumenten om over te stappen naar een andere (43%). Dit geldt ook voor tevreden klanten. Lagere tarieven zijn verreweg het belangrijkste motief. Dit blijkt uit de USP Energie Monitor, een maandelijks terugkerend consumentenonderzoek van USP Marketing Consultancy.

Elke maand wordt de vraag hoe tevreden men is met de huidige energieleverancier voorgelegd aan 300 consumenten in het kader van de USP Energie Monitor. Uit de resultaten blijkt dat maar liefst 85% (zeer) tevreden met de huidige energieleverancier. Zij beoordelen hun huidige energieleverancier met een 7 of hoger. Tussen de grote energieleveranciers zit erg weinig verschil; zo scoren Eneco, Essent en Nuon allen rond de 7,5. De verschillen met de kleinere aanbieders, zoals Greenchoice en Oxxio, zijn wel groter.

Gemiddeld geeft maar liefst 43% van de consumenten aan dat zij zeker zijn of overwegen de komende twaalf maanden te gaan overstappen naar een andere energieleverancier. Van de klanten die tevreden zijn met de huidige energieleverancier (rapportcijfer 7 of 8) is dit 44%. Dit is met 71% verreweg het grootste deel van de consumenten. Ontevreden klanten (9% geeft rapportcijfer 1 t/m 6) zijn met 69% wel veel meer geneigd om over te stappen. Zeer tevreden klanten (14% geeft rapportcijfer 9 of 10), tenslotte, zijn het meest trouw. Maar toch overweegt nog steeds 21% van de groep weg te gaan bij huidige energieleverancier.

Uit cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat in 2013 ruim 13% van de Nederlandse huishoudens ook daadwerkelijk is overgestapt. Uit ons onderzoek blijkt dat voor 72% van deze 'overstappers' lagere tarieven de belangrijkste overstapreden was, op de tweede plaats gevolgd door ontevredenheid met de huidige energieleverancier met 13%.

Enschede is eerste stad met op afstand bestuurbaar elektriciteitsnet

Enschede werd de afgelopen tijd meerdere malen getroffen door een elektriciteitsstoring. Reden voor de regionale zender RTV Oost om een reportage te maken over de wijze waarop Enexis omgaat met storingen. Specifieker: hoe Enexis op afstand schakelt in het net. Enschede is de eerste stad in Nederland met een vrijwel volledig op afstand bestuurbaar elektriciteitsnet. Door deze automatisering van de stroomvoorziening zullen stroomstoringen in het gebied een stuk korter duren.

Veel middenspanningsstations van Enexis zijn al voorzien van deze zogeheten Distributie Automatisering. De aanpassingen aan het hele netwerk duren tot 2022. Tot die tijd worden jaarlijks tussen de 300 en 600 transformatorstations voorzien van een geautomatiseerde stroomvoorziening. ​Monteurs kunnen daardoor sneller naar de juiste storingslocatie worden gestuurd, hoeven minder te zoeken en kunnen zich direct richten op het herstellen van de storing. Dat scheelt tijd, geld en vooral belangrijk: het aantal storingsminuten wordt verlaagd zodat klanten er zo min mogelijk last van ondervinden.​


Donaties maken nieuwe verlichting Onze Lieve Vrouwetoren mogelijk

De Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort krijgt nieuwe LED-verlichting, betaald door Amersfoorters die hebben meegedaan aan de crowdfundingsactie van Stichting Stralend Middelpunt van Nederland. Bijna al het benodigde geld is inmiddels gedoneerd, zodat de gemeente Amersfoort het project kan realiseren. Op dit moment is circa 120.000 euro uit donaties opgebracht. De totale kosten bedragen 150.000 euro. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort besloot afgelopen dinsdag dat zij borg staat voor de nu nog ontbrekende 30.000 euro.

Wethouder Pim van den Berg (Stadshart, duurzaamheid): “De Onze Lieve Vrouwetoren is het meest beeldbepalende monument van Amersfoort. Een symbool voor de stad, een baken dat je bijna thuis bent. De liefde van onze stad voor de toren wordt nog maar eens bevestigd door het enorme bedrag dat al is gedoneerd. Het project is nu zo ver gekomen dat wij graag garant staan voor het laatste stukje. In vertrouwen dat er nog veel stadsgenoten zijn die graag nog mee willen doen. Het geeft trots om ’s avonds naar het prachtig opgelichte symbool van je stad te kijken en te weten dat je daar aan hebt bijgedragen.”

De Amersfoortse lichtontwerper Jeroen Jans maakte een nieuw ontwerp voor de toren. Op 26 oktober 2014, bij de start van de wintertijd, wil de Stichting Stralend Middelpunt van Nederland de nieuwe verlichting in gebruik nemen. Momenteel zijn er twee schijnwerpers die de toren vanaf afstand verlichten. Deze installatie is ruim twintig jaar oud. Het nieuwe verlichtingsplan omvat 132 energiezuinige LED-armaturen. Deze staan in en op de toren, vanaf de eerste omloop en hoger.

Hans Kattemölle (voorzitter Stichting Stralend Middelpunt van Nederland en duurzaamheidambassadeur stad Amersfoort): “Deze nieuwe verlichting realiseert een vermindering van 44% van het huidige elektriciteitsverbruik en de uitstoot van CO2. Hiermee past deze verandering binnen de doelstelling van de gemeente om in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn.”

dinsdag 29 juli 2014

General Mills neemt ambitieuze stappen tegen klimaatverandering

Levensmiddelenbedrijf General Mills heeft toegezegd nieuwe en voor de industrie toonaangevende maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen in haar leveringsketen te verminderen. Verder heeft General Mills toegezegd, zich hard te maken bij politiek en bedrijfsleven om serieus werk te maken van klimaatverandering. Dit besluit komt nadat ruim 230.000 mensen wereldwijd de internationale Oxfam petitie van de Behind the Brands-campagne ondertekenden om zo voedselbedrijven op te roepen om in actie te komen tegen klimaatverandering.

General Mills, bekend van Cheerios en Haagen-Dazs, is een van de tien grootste voedselbedrijven ter wereld. Het is het eerste grote voedselbedrijf dat aankondigt om doelen te stellen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderbouwde kennis om de wereldwijde temperatuursstijging onder 2 graden celsius te houden. Dit beleid geldt niet alleen voor de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 en 2 uitstoot), maar ook voor de toeleveringsketen van General Mills (Scope 3 ); 92 procent van de klimaatbedreigende uitstoot van General Mills vindt plaats in de toeleveringsketen. Het bedrijf ondertekent ook de Klimaatverklaring van Business for Innovative Climate and Energy Policy (BICEP), een internationaal initiatief van bedrijven die zich hard maken voor ambitieuzer klimaatbeleid. Ook wordt General Mills lid van de stuurgroep van BICEP. Kellogg, het andere doelwit van de Oxfam Novib Behind the Brands-campagne, moet het voorbeeld van General Mills nog volgen.

General Mills zegt toe:
1. Voor augustus 2015 te bepalen welke maatregelen het neemt om broeikasgassen in de hele leveringsketen te verminderen, waaronder de Scope 1, 2 en 3 uitstoot, waarbij in het bijzonder de uitstoot in de landbouwproductie wordt aangepakt, en deze maatregelen ook openbaar te maken.
2. Ernaar te streven om tegen 2020 per saldo ontbossing in de leveringsketen tot nul terug te brengen, in toeleveringsketens waarbij een hoog risico op ontbossing en landdegradatie bestaat. Hiermee verbreedt het eerdere toezeggingen m.b.t. palmolie en verpakkingsmaterialen naar andere leveringsketens zoals rundvlees, soja en suikerriet.
3. Zijn drie grootste leveranciers van palmolie en suikerriet bekend te maken.
4. Deel te nemen aan het Carbon Disclosure Project, inclusief jaarlijkse rapportage van Scope 3 uitstoot
5. Publieke lobby te voeren in branche en ondernemingsorganisaties, opdat deze belangenverenigingen effectief klimaatbeleid voorstaan en andere in de sector aan te sporen ook stappen te zetten,
6. Deelname aan BICEP en ondertekening van de Klimaatverklaring.
7. Regelmatige de publieke verklaringen en het beleid van het bedrijf herzien, zodat die afgestemd blijven op klimaatreductiedoelen en initiatieven voor aanpassing aan klimaatverandering.
8. De toeleveranciers in de keten te beoordelen, in het bijzonder hoe deze zich opstellen in toeleveringsketens waar veel risico's bestaan, en waar nodig actie te nemen. 

EcoCare Milieutechniek plaatst in opdracht van Efacec 60 snelladers

EcoCare Milieutechniek (onderdeel van de Van der Werff Groep uit Alphen aan den Rijn) verzorgt in opdracht van Efacec de plaatsing en installatie van 60 snellaadpalen voor elektrische auto's. Eigenaar en beheerder van deze snelladers is Allego, een organisatie die zich richt op het realiseren en beheren van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. De snelladers zijn uitgerust met een vernieuwde backoffice-voorziening en worden in Nederland en België op rustplaatsen langs snelwegen geplaatst. Ze dienen deels ter vervanging van oude laders. Deze zomer moeten alle 60 palen geplaatst zijn.

De snelladers van EcoCare worden geproduceerd door het Portugese Efacec waarmee EcoCare voor de Nederlandse markt op basis van exclusiviteit samenwerkt. De laadtijd is afhankelijk van het type paal en het type auto. Bij de snelladers ligt de gemiddelde laadtijd rond de vijftien minuten. EcoCare levert niet alleen de snelladers, maar verzorgt ook de fundatie, plaatsing, elektrotechnische aansluiting en installatie van benodigde software. EcoCare heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op e-mobiliteit en is mede concurrerend omdat snel en flexibel kennis wordt uitgewisseld met Efacec. Daardoor is het mogelijk een qua uiterlijk en techniek gevarieerd assortiment laadpalen aan te bieden.

Het bedrijf uit Alphen aan den Rijn gaat er van uit dat met het geheel of gedeeltelijk leveren van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer de komende jaren steeds meer omzet wordt gerealiseerd. Eerder verwierf EcoCare een opdracht van Fastned voor de bouw van een landelijk netwerk van 201 snellaadstations langs de snelwegen. Deze opdracht moet eind 2016 gereed zijn.

Delen

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More