Reserveer nu de nieuwe Sony eReader

vrijdag 19 december 2014

CEO Esssent richt zich op RWE Innovatie

Erwin van Laethem (50), CEO van het energiebedrijf Essent, gaat zich in 2015 richten op het versnellen en implementeren van innovatie bij het Duitse moederbedrijf RWE, waarvoor hij reeds verantwoordelijk was naast zijn rol als CEO. Vanwege de internationale aansturing vanuit RWE vervalt de positie van CEO bij Essent en treedt Van Laethem op 1 januari 2015 terug als CEO.

Van Laethem was ruim vijf jaar lid van de Raad van Bestuur van Essent, waarvan drie jaar als CEO. Essent gaat verder met een tweehoofdige directie, die via RWE Retail rapporteert aan de Board van RWE in Duitsland. Van Laethem: "Ik zie dit als een logische volgende stap in de functionele organisatie en internationale aansturing door RWE, nadat eerder RWE Generations (productie) en RWE Retail (verkoop) tot aparte organisaties zijn omgevormd. Ik ben er trots op dat ik Essent dankzij de inzet van onze medewerkers achterlaat als een slagvaardig, efficiënt en innovatief bedrijf op de Nederlandse energiemarkt."

Op verzoek van RWE blijft Van Laethem het komende half jaar de innovatie-activiteiten van het concern leiden. Van Laethem: "In 2014 hebben we een aantal belangrijke innovatiestappen gezet. We ontwikkelen nieuwe commerciële business modellen samen met internationale partners, en we zetten vestigingen op in o.a. Berlijn, San Francisco & Tel Aviv om dicht bij innovators en investeerders aanwezig te zijn. Ik kijk ernaar uit om deze in 2015 met volle aandacht en tijd uit te bouwen en te verankeren in de RWE-organisatie."

"... Innovatie is van vitaal belang voor RWE, en het afgelopen jaar is er veel bereikt. Door zijn ervaring met bedrijfsbrede commerciële verandertrajecten is Erwin van Laethem voor ons de aangewezen persoon om Innovatie bij RWE naar het volgende niveau te brengen. Ik ben verheugd dat hij daar de komende tijd zijn volle energie zal aan geven..." aldus Peter Terium, CEO RWE.

"Erwin van Laethem heeft als CEO Essent weten te transformeren tot een bedrijf waar de klant centraal staat, en waar innovatie nu in alle geledingen van de organisatie in het DNA zit. Dat heeft geleid tot een groeiend aantal klanten drie jaar op rij en externe erkenning met een aantal prestigieuze prijzen. Daarnaast was Erwin als leider in de energietransitie nauw betrokken bij de totstandkoming en de aanzet van de uitvoering van het Nationaal Energieakkoord. Essent is hem zeer erkentelijk voor zijn leiderschap", aldus Rein Willems, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Essent.
Erwin Van Laethem werd in 2009 als Chief Commercial Officer lid van de Raad van Bestuur van Essent, en werd 1 januari 2012 benoemd tot CEO van Essent. Daarnaast is hij sinds begin 2014 verantwoordelijk voor innovatie binnen RWE. Hij is overtuigd van de noodzaak voor de energiesector om zichzelf opnieuw uit te vinden in samenwerking met innovatiepartners. Zo werd Essent onder zijn leiding de exclusieve energiepartner van Google-dochter Nest Labs, dat onlangs de slimme Nest-thermostaat in Nederland introduceerde.

Voordat Van Laethem in 2006 bij Essent kwam als CEO Belgie, maakte hij internationale carrière bij Shell als onder andere Vice President Europe Supply Chain en Directeur Shell Nederland Verkoop. Hij heeft de Belgische nationaliteit en is elektrotechnisch ingenieur en MBA (Vrije Universiteit van Brussel).

Omdat de positie van CEO Essent komt te vervallen, wordt er geen opvolger in de positie benoemd. Roger Miesen, verantwoordelijk voor Hard Coal & Gas en boardlid bij RWE Generation wordt de RWE Country Representative voor Nederland. Hij coördineert alle activiteiten van RWE in Nederland richting stakeholders

GasTerra werkt mee aan zonneboilerproject in Groningen


De komende weken zullen in Groningen vijftig zonneboilers worden geplaatst die deel uitmaken van het project 050-ZON. Aan dit initiatief is een onderzoek verbonden naar de gasbesparing die met de inzet van een zonneboiler kan worden bereikt. De werving voor deelname aan het project is gedaan onder de leden van lokale energiecoöperatie Grunneger Power en verliep voorspoedig: binnen 24 uur was het maximum aantal van vijftig deelnemers bereikt.

Zonneboilers zijn onder het grote publiek minder bekend dan zonnepanelen die stroom opwekken. Een zonneboilersysteem bestaat uit een voorraadvat met water dat wordt opgewarmd door middel van een paneel op het dak. Zo kan warm water worden gebruikt zonder dat een cv-ketel hieraan te pas komt. Verwacht wordt dat met een zonneboiler zo’n 150 m³ gas per jaar kan worden bespaard, hetgeen een besparing op de energiekosten geeft van minstens 100 euro.

Het doel van het project is om er voor te zorgen dat de komende jaren meer zonneboilers worden geplaatst en dat de beschikbare praktijkkennis zoveel mogelijk wordt gedeeld. Bij het Energie Transitie Centrum op het Zerniketerrein in Groningen, kunnen studenten de komende maanden gebruik maken van een testopstelling om kennis en ervaring op te doen met een zonneboiler.

Het project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Gemeente Groningen, lokale energiecoöperatie Grunneger Power, gashandelsbedrijf GasTerra, Energy Valley Topclub, zonneboilerleverancier Solesta en Zebulon die de meetapparatuur levert en verantwoordelijk is voor het onderzoek. Installateurs Van Marum, Ettema, ITB, Vaatstra en Dekker Struik investeren in dit project en delen de visie dat met zonneboilers een belangrijke kostenbesparing en CO₂-reductie kan worden bereikt.

D66: Investeringen in duurzame scholen en woningen zijn échte banenplannen

D66-leider Alexander Pechtold wil dat het kabinet geld dat op de plank blijft liggen bij de sectorplannen van minister Asscher zo snel mogelijk vrijmaakt voor investeringen in energiezuinige scholen en woningen, omdat die wel échte banen opleveren. Dat zegt hij in RTL Nieuws.

Pechtold: “Minister Asscher heeft 600 miljoen gekregen om banen te creëren, maar over de effectiviteit van zijn sectorplannen bestaan grote twijfels. Bij gebrek aan plannen moet het geld niet op de plank blijven liggen. D66 zet een deel van het geld dan liever in voor echte banen in de bouw door scholen energiezuiniger te maken en het bouwen van duurzame huizen aantrekkelijker te maken. Dat soort banenplannen kan Asscher toch niet weigeren?” Pechtold doet zijn voorstel woensdagavond in een debat met premier Rutte over het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet.

In Nederland staan 7500 basisscholen. 7000 daarvan zijn 30 jaar of ouder en daarmee niet bepaald energiezuinig. Toch weigert minister Asscher tot nu toe binnen zijn sectorplannen ideeën goed te keuren om deze scholen energiezuiniger te maken. Pechtold: “De plannen van Asscher moeten geen ‘geld op zoek naar projecten’ worden. Laten we snel beginnen met het duurzaam renoveren van onze scholen. Dat draagt bij aan een oplossing voor twee van de grootste uitdagingen waar we nu voor staan in Nederland: het creëren van meer banen en het sneller werk maken van duurzame energie. Bovendien zorgen we er zo voor dat onze kinderen in betere schoolgebouwen les krijgen.”

Voor de derde tranche van Asschers sectorplannen is 150 miljoen euro beschikbaar. De ervaringen tot nu toe stemmen D66 niet hoopvol dat dit geld zinvol genoeg wordt besteed en daadwerkelijk extra banen oplevert. Pechtold: “Stel dat we 100 miljoen beschikbaar maken voor de scholen en om het bouwen van energiezuinige woningen aantrekkelijker te maken, dan kunnen energie slurpende, oude woningen gesloopt worden en nieuwe duurzame huizen gebouwd worden. Dat levert 7.000 banen op! Ook is het goed voor de portemonnee van mensen, omdat de energierekening lager zal zijn. Bovendien zijn we zo in de toekomst minder afhankelijk van de import van gas uit Rusland of het Midden-Oosten.” Duurzaam bouwen kun je bijvoorbeeld aantrekkelijker maken door te investeren in duurzame bouw middels een subsidie ter waarde van 15% van de bouw-btw.

Al in het Energieakkoord werd becijferd dat investeringen in de bouw, vooral in woningisolatie, duizenden banen creëren. De Nationale Energieverkenning rekent voor dat er de komende vijf jaar 35.000 banen bijkomen door de energietransitie. Een belangrijk deel hiervan is regionale werkgelegenheid in krimpregio’s, bijvoorbeeld door de grootschalige aanpak in Groningen of Limburg. Pechtold: “Dit kabinet heeft een lege agenda voor de tweede periode. 600.000 werklozen zijn op zoek naar een échte baan. Wij helpen het kabinet graag aan goede ideeën om die mensen aan het werk te brengen.”

donderdag 18 december 2014

'Energiebedrijven weigeren energieakkoord uit te voeren'

De energiebedrijven E.ON, NUON, Essent en GDF Suez weigeren om afspraken in het Energieakkoord na te komen over het bijstoken van hout in kolencentrales. Al maandenlang proberen zij in gesprekken met de milieuorganisaties en de overheid om onder de duurzaamheidseisen uit te komen waar zij eerder mee akkoord zijn gegaan. Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en Milieudefensie vragen om een extra vergadering van de Borgingscommissie van het Energieakkoord om de impasse te doorbreken.  Als deze afspraken uit het Energieakkoord niet worden nagekomen, overwegen zij ook juridische stappen.

In het Energieakkoord werd een grote deal gemaakt rond kolencentrales. Vijf centrales uit de jaren tachtig worden voortijdig gesloten, de kolenbelasting zou dan worden afgeschaft en de energiebedrijven mogen tot 25 Petajoule energie gaan opwekken door hout bij te stoken in hun kolencentrales. Ze ontvangen hiervoor pas de benodigde subsidie als ze kunnen aantonen dat dit hout op duurzame wijze geproduceerd is. In het energieakkoord is afgesproken dat de bossen waar energiebedrijven hout uit halen gecertificeerd moeten zijn volgens FSC, of een gelijkwaardige standaard. Certificering van bossen is ook conform het Duurzaam Inkoopbeleid Hout van de overheid dat door de gehele Nederlandse houtindustrie wordt gesteund. E.ON, NUON, Essent en GDF Suez weigeren nu om zich hieraan te committeren en proberen zo onder de in het energieakkoord gemaakte afspraken uit te komen.

Certificering van bossen op het niveau van het Forest Stewardship Council (FSC) is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de vraag naar hout voor energie er niet toe leidt dat bossen hun natuurlijke rijkdom verliezen en veranderen in houtplantages. Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu: “Afspraak is afspraak. De energiebedrijven claimen wel de lusten van het Energieakkoord, namelijk het afschaffen van de kolenbelasting. Maar ze lopen weg voor de lasten, namelijk fatsoenlijke duurzaamheidscriteria om bossen en de dieren die daarin leven te beschermen.”

E.ON, NUON, Essent en GDF Suez stellen voor om alleen de fabriek te certificeren die boomstammen verwerkt tot korrels die kunnen worden bijgestookt in kolencentrales. Deze fabriek moet dan bij boseigenaren in omringende bossen inschatten of deze bossen aan de gestelde criteria voldoen. Deze methode is voor (lokale) milieuorganisaties en de houtindustrie volstrekt ontoelaatbaar, omdat daarmee niet kan worden gegarandeerd dat het hout van duurzame herkomst is. Certificering van de boseigenaar zelf is de standaard bij alle bestaande certificeringssystemen, zoals FSC.

Joris Thijssen, campagnedirecteur Greenpeace Nederland, zegt:“E.ON, NUON, Essent en GDF Suez verwerken met liefst 4 miljard subsidie hele boomstammen tot snippers om bij te stoken in kolencentrales en verkopen dit als groene stroom aan consumenten. Bij zulke bedragen is het minste wat je mag vragen dat deze bomen uit gecertificeerd bos komen, wat we ook afspraken in het Energieakkoord. Door de afspraken niet na te komen, plaatsen de Energiebedrijven niet alleen zichzelf buiten de realiteit, maar stappen ze in feite uit het Energieakkoord”.

Leden Windunie bundelen energie voor Greenchoice

75 leden van Windunie, windmolens en windparken, hebben hun windenergie gebundeld aangeboden aan de markt. Greenchoice deed hen de beste aanbieding, zowel in prijs als flexibiliteit. De windmolenaars zijn hiermee de komende jaren verzekerd van een goede prijs voor hun windenergie en van nauwe samenwerking met een betrouwbare duurzame energieleverancier. Greenchoice zet met de overeenkomst een grote stap op weg naar het doel om in 2020 100 procent van haar duurzame energie uit Nederland te halen. Mede dankzij de 'Pool' van Windunie komt in 2015 al 75 procent van de groene stroom van Greenchoice van eigen bodem.

Rob Kouwenberg van Windunie: 'Met het gezamenlijk aanbod van de windstroom wil Windunie voor haar leden een optimale prijs realiseren. Voor agrariërs, het grootste deel van onze leden, is dit een bekende tactiek die ook bij aanbod van suiker en melk wordt gevolgd. De Pool was voor ons een logische stap als bemiddelaar van stroomcontracten. We zijn blij met afnemer Greenchoice, waarmee we al jaren samenwerken. Greenchoice heeft de juiste uitstraling op de markt en biedt ons de beste garanties.'

Maurice Koenen van Greenchoice: ‘Bijzonder is dat hiermee de twee meest duurzame partijen in de energiewereld elkaar nog verder versterken. Windunie staat al jaren bovenaan de duurzaamheidsladder van de Consumentenbond en Greenchoice is de meest duurzame van de grotere leveranciers in Nederland.’

Windunie en Greenchoice sluiten hiermee ook de keten van stroomproducent naar stroomklant. Dankzij de samenwerking komt de stroom van de windmolen direct bij de eindgebruiker. Dat levert flinke voordelen op: minder tussenschakels en betere afstemming van productie op afname. Zo krijgt de producent een gegarandeerde goede prijs voor de geleverde energie. En de klant weet zeker dat de 100% duurzame energie uit Nederland komt. Windunie heeft een prima reputatie als voorspeller van het windaanbod in Nederland, maar gaat nu samen met Greenchoice investeren in de verdere verbetering van de voorspellingen. Betere voorspellingen leiden tot lagere kosten die weer ten gunste komen van de windmolenaars en de klanten van Greenchoice.

Greenchoice gaat binnenkort exclusief Winduniestroom aanbieden als ‘windproduct’, in plaats van het huidige 100% Nederlandse wind. In 2015 is er bij Greenchoice genoeg windenergie voor circa 300.000 huishoudens. Greenchoice is nog steeds de enige leverancier die uitsluitend groene stroom en bosgecompenseerd gas levert aan inmiddels bijna 400.000 klanten, zowel huishoudens als zakelijk.


Nederlander wil vaker zonnepanelen als buren die ook hebben

Nederlanders waarvan de buren zonnepanelen hebben, willen vaker ook zelf zonnepanelen dan wanneer hun buren ze niet hebben. Mannen lijken een stuk gevoeliger voor het duurzame gedrag van de buren dan vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van Kien, in opdracht van het HIER Klimaatstraatfeest, onder 1.009 respondenten.

Van de Nederlanders die binnen een jaar van plan zijn om zonnepanelen aan te schaffen, geldt voor maar liefst 68 procent dat de buren die al hebben. Mensen die geen interesse hebben in zonnepanelen, hebben in 64 procent van de gevallen ook geen buren met zonnepanelen.

Bart de Voogd van het HIER Klimaatstraatfeest: "Dit onderzoek laat zien dat als je in een straat woont met zonnepanelen, de kans groter is dat jij ze ook wil. De sociale omgeving is dus van invloed op het gedrag van Nederlanders. Niet voor niets stimuleren we deelnemers aan het HIER Klimaatstraatfeest al jaren om samen met de buren in actie te komen voor energiebesparing. Dat is niet alleen leuker, maar ook effectiever. Zichtbare acties van de buurman inspireren de hele straat, maar in veel gevallen kun je ook een flinke korting krijgen wanneer je met de hele straat tegelijk zonnepanelen, isolatie of dubbelglas aanschaft."

Mannen lijken gevoeliger te zijn voor het gedrag van de buren dan vrouwen. Wanneer de buren zonnepanelen hebben, geven mannen (63%) vaker dan vrouwen (47%) aan dat zij ze zelf ook willen. "Zonnepanelen zijn natuurlijk een heel zichtbare maatregel, die ook statusverhogend kunnen werken. Er zijn echter heel veel energiebesparende maatregelen te nemen in huis die je aan de buitenkant helemaal niet ziet. Zoals isoleren, dubbel glas zetten of een hoogrendementsketel aanschaffen. Deze maatregelen zijn misschien wat minder spannend, maar wel enorm effectief. De meest duurzame energie is immers de energie die je niet gebruikt", aldus De Voogd.

Een tiende van de Nederlanders van 18 jaar en ouder met een koopwoning heeft zonnepanelen, zo bleek uit het onderzoek. Bijna twee derde van de respondenten heeft op korte of lange termijn plannen om zonnepanelen aan te schaffen en ruim een kwart heeft geen zonnepanelen en wil ze ook niet.

Het onderzoek is uitgevoerd onder leden van PanelWizard, middels de internetmethode. De netto steekproef bestond uit 1.009 Nederlanders van 18 jaar en ouders met een koopwoning. Deze steekproefomvang levert met een betrouwbaarheid van 95% een maximale afwijking van 3,1% van de werkelijke situatie voor de online doelgroep.

Zorginstelling NOVO Groningen gaat energie besparen

Bewoners en personeel van een van de dagbehandelingslocaties van zorginstelling NOVO in Groningen gaan energie besparen. Dat doen ze zowel in het zorggebouw als thuis. Adviesbureau EnerGQcare uit Groningen heeft hiervoor een project ontwikkeld. De provincie Groningen draagt 25.000 euro bij aan de uitvoering.

De provincie stimuleert energiebesparing in zorggebouwen. Dit is een onderdeel van de uitvoering van het Gebouwenplan 2013-2014. Het project van EnerGQcare speelt in op: gedrag van medewerkers en bewoners rond energiebesparing, zowel in het zorggebouw als thuis; het momenteel veel beter kunnen meten van het energiegebruik per apparaat dat energie verbruikt en ontwikkelingen op het gebied van sensortechnologie.

Het project wordt uitgevoerd in een van de gebouwen van NOVO met dagbehandeling voor kinderen met een ernstig handicap in Groningen. Er wordt eerst gemeten, dan gaat men analyseren en vervolgens gaan medewerkers en bewoners met hulp in de zorginstelling en thuis gas, elektriciteit en water besparen.

woensdag 17 december 2014

Slim laden, de Brabantse aanpak

In het proefproject ‘Slim Laden, de Brabantse aanpak’ ontwikkelen Enexis en de provincie Noord-Brabant innovatieve, betaalbare en slimme laadpalen samen met gemeenten, kennisinstellingen en marktpartijen. In 2014 en 2015 worden zo’n 600 van deze nieuwe laadpalen in Brabant geplaatst.

Enexis ontwikkelt in dit project samen met ElaadNL (het nationale kennisplatform van netwerkbedrijven) en marktpartijen een laadpaal die vijftig procent goedkoper is dan de huidige laadpaal. Elektrische auto’s worden er bovendien slim geladen, zodat lokale, schone energie goed en veilig wordt verdeeld

E-rijders die geen mogelijkheden hebben voor een laadpaal op eigen terrein, kunnen bij de gemeente een laadpaal in de buurt aanvragen. Onder de deelnemende Brabantse gemeenten worden in 2014 en 2015 zo’n 600 laadpalen geplaatst, binnen 300 meter afstand van het woonadres van de e-rijder.

Het proces van aanvraag tot plaatsing van de laadpaal vraagt nu enkele maanden voorbereidingstijd. Gemeenten werken in dit proefproject efficiënt samen met aannemers, exploitanten en de Brabantse netwerkbedrijven om laadpalen sneller te kunnen plaatsen. De geleerde lessen van het project worden op nationaal en Europees niveau gedeeld. Daarmee dragen de samenwerkende partijen bij aan de wereldwijde versnelling van elektrisch rijden.

Scholen zoeken bedrijf dat investeert in zonne-energie

Vijf besturen van basisscholen in Tilburg willen zonne-energie gaan gebruiken. Daarvoor zoeken ze een marktpartij die de zonnepanelen monteert en de installatie in de school aanlegt.

Dit bedrijf moet ook het onderhoud verzorgen. Het gaat om de besturen Tangent, Xpect Primair, Opmaat, Jan Ligthartgroep en Tiliander. Bij het zoeken naar een leverancier voor de stroom krijgen de scholen hulp van de Midden Brabantse Ontwikkelmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (Moed) en de gemeente. Het zoeken naar een marktpartij loopt via een zogeheten aanbesteding. De schoolbesturen spraken vorig jaar met Moed en de gemeente af om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren voor het plaatsen van zonnepanelen op schoolgebouwen.

Het streven van de scholen is om minder energie te gebruiken. De afspraken tussen Moed, de schoolbesturen en de gemeente zijn vastgelegd in een zogenoemde Green Deal. De samenwerkingspartners gaan op zoek naar een marktpartij die de installatie op de scholen plaatst, ontwerpt, installeert, beheert en onderhoudt. Voordeel daarvan is dat de scholen zich niet druk hoeven te maken over de techniek en het onderhoud. Het is de bedoeling dat de scholen vijftien jaar stroom geleverd krijgen voor een bedrag dat lager is dan de prijs die ze nu voor stroom betalen. Het bedrijf dat de stroom gaat leveren krijgt de subsidie die Moed vorig jaar kreeg van het Rijk. De partij die de aanbesteding wint, krijgt de titel Energy Service Company. Na vijftien jaar willen de scholen de zonne-installatie gratis overnemen. Een energieleverancier stelt lespakketten beschikbaar aan scholen met daarin informatie over duurzame energie.

Enschede en Provinciale Staten laten zich informeren over gasolieopslag zoutcavernes

Op woensdag 17 december organiseren de gemeenteraad Enschede en Provinciale Staten een expertmeeting waarin zij zich door verschillende deskundigen laten informeren over de voorgenomen gasolieopslag in zoutcavernes in het gebied De Marssteden in Enschede.

AkzoNobel heeft vanuit de Rijksoverheid toestemming in dit gebied gasolie op te gaan slaan in bestaande zoutcavernes. Naar aanleiding van de olielekkage in het Duitse Amtsvenn, willen de raads- en statenleden nu meer informatie vergaren over de voorgenomen gasolieopslag. Tijdens de meeting zullen de deskundigen hun vragen beantwoorden. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom om ook vragen te komen stellen.

De expertmeeting vindt plaats in het stadhuis in Enschede (Langestraat 24) en begint om 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur). Er zijn onafhankelijke deskundigen aanwezig van TNO, de MER commissie, RijksUniversiteit Groningen, Staatstoezicht op de Mijnen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij hebben elk verschillende expertises. In een drietal rondes zullen zij vragen beantwoorden met betrekking tot verschillende onderwerpen:

dinsdag 16 december 2014

'Minister Blok riskeert miljoenenboete met Doe-Het-Zelf energielabel'

Minister Blok heeft ten onrechte de indruk gewekt dat met het nieuwe Doe-Het-Zelf-energielabel wordt voldaan aan de Europese regelgeving. Uitlatingen van BZK-ambtenaren dat Brussel akkoord zou gaan met dit label zijn uiterst dubieus, gezien de actuele kritiek van Paul Hodson, hoofd van het Directoraat Generaal voor Energie, op het Nederlandse energiebeleid. Dat stelt Bouwinformatie.

Nederland behoort allang niet meer tot de voorhoede van het Europese energiebeleid. Tot twee keer toe in 2009 en 2012 heeft de Europese Commissie Nederland formeel in gebreke gesteld met betrekking tot de invoering van Europese energieregelgeving, zoals die is vastgesteld in de zogeheten EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).

In antwoord op vragen van de AvEPA (Associatie van Energie Prestatie Adviseurs) om opheldering over actuele stand van zaken schrijft Hodson dat het Nederlandse weerwoord op de twee achtereenvolgende EU-ingebrekestellingen van het binnenlandse energiebeleid 'onbevredigend is'. 'Verklaringen van Nederlandse autoriteiten dat verschillende onderdelen van de EPBD inmiddels zijn overgenomen - de meest recente in november 2014 - worden momenteel geanalyseerd. Pas nadat we de laatste wetgevende maatregelen hebben doorgelicht, kunnen we beslissen of de Nederlandse regering aan alle EPBD-verplichtingen heeft voldaan', aldus het afdelingshoofd energy efficiency van het Europese Directoraat Generaal voor Energie.

Gedupeerde energieprestatie-adviseurs - verenigd in EnergyClaim - zijn al jaren verwikkeld in een juridisch gevecht met de Nederlandse overheid over een schadevergoeding voor de abrupte omslag van het Nederlandse energiebeleid. Tot het eerste kabinet-Balkenende (2002-2003) liep Nederland voorop. Het Nederlandse energiebeleid stond zelfs model voor de EPBD.

Vooruitlopend op de voorgeschreven introductie van het 'Europese' energieprestatiecertificaat dat kopers en huurders inzicht moet geven in het energieverbruik van de woning die zij overwegen te betrekken, hebben honderden ondernemende pioniers zich geschoold en geoefend in het (gecertificeerd) vaststellen van de energieprestatie van alle 7,5 miljoen woningen in Nederland. Goed voor 10.000 tot 12.000 banen was de verwachting.

Allemaal weggegooid geld, aldus Bouwinformatie, want vanaf 2003 heeft de overheid het stimuleren van energiebesparingsmaatregelen grotendeels gestaakt, voor zover niet in woorden dan toch zeker in daden. Nederland weigerde zelfs om het verplichte energieprestatiecertificaat te introduceren. Tegen alle afspraken in, zoals onomstotelijk werd vastgesteld door de Nationale ombudsman, vier jaar geleden. 'De klachten van EnergyClaim zijn volledig gegrond', verklaarde toenmalig ombudsman Alex Brenninkmeijer. De staat wijst elke schadeclaim af met de dooddoener dat het herroepen van de stimuleringsmaatregelen als een bedrijfsrisico moet worden beschouwd. Voor de rechter heeft de staat zelfs volgehouden dat de EPBD 'tijdig en juist' is geïmplementeerd.

Het is de vraag hoe lang de Nederlandse overheid erin zal slagen 'Brussel' te misleiden, en een even forse als genante boete te ontlopen. Voor Luc Werring, de Nederlandse grondlegger van de EPBD, is het een uitgemaakte zaak dat het geïmproviseerde Doe-Het-Zelf-energielabel niet voldoet aan de eisen van de EPBD.

Werring was de belangrijkste adviseur van de Europese Commissie over energiezaken. Hij zegt: 'De richtlijn laat geen enkele ruimte voor een doorgebeld, zelf opgegeven energieprestatiecertificaat. Dat zou hetzelfde zijn als autobezitters eigenhandig de APK van hun auto's te laten invullen. Volstrekt absurd om zelf het energielabel van je huis vast te stellen. Bovendien, een richtlijn die is aangenomen, kan niet meer worden teruggedraaid of afgezwakt.'

Werring kan zich er behoorlijk over opwinden: 'Ik maak me druk over de hypocriete instelling van Nederland. Er is consistentie te vinden in het sabotagebeleid door vijf opeenvolgende ministers, te beginnen bij Sybilla Dekker. Aanvankelijke onnozelheid is veranderd in doelbewuste berekening. Hoe komen we met de richtlijn weg zonder dat we het certificaat verplicht invoeren? Nederland heeft de Europese Commissie vakkundig zand in de ogen gestrooid.'

Alhoewel, het opleggen van boetes is geen loos dreigement. Als ook de Europese Commissie oordeelt dat Bloks Doe-Het-Zelf energielabel niet aan de EPBD voldoet, dan kan Nederland begin 2015 een maximale boete van 95 miljoen euro tegemoet zien. De huidige consultant energie en transport policy waarschuwt: 'Ook al is die boete maar één miljoen per jaar; er is geen ministerie die op z'n begroting kan hard maken - we betalen elk jaar een miljoen - doordat we een milieurichtlijn niet hebben ingevoerd.'

Opening eerste Groengas-tankstation in Delft

Het Groengas-tankstation van OrangeGas ligt op het voorterrein van de Delftse taxicentrale Deltax aan de Voltaweg 2 in Delft. Wethouder Werk, Duurzame ontwikkeling en Beheer van de gemeente Delft, de heer Stephan Brandligt, opende op 11 december jl. de Groengas-pomp door een taxi van Deltax af te tanken.

Het is het eerste Groengas-tankstation dat OrangeGas in Delft realiseert en is mede tot stand gekomen door de gemeente Delft en het Stadsgewest Haaglanden. 

Aanleiding voor de plaatsing is onder andere het RegioTaxi-vervoer dat Deltax vanaf volgend jaar maart weer gaat uitvoeren. Een van de eisen is dat alle taxi’s en bussen hiervoor op Groengas rijden. Peter van der Salm, voormalig directeur Deltax, liet zich 4 jaar geleden al informeren over het rijden op Groengas. Een vulpunt op eigen terrein zou ideaal zijn. Stephan Zonneveld, huidig directeur Deltax: “Bijna de helft van het wagenpark van Deltax rijdt al op Groengas. Naast de milieuvoordelen is rijden op Groengas ook nog eens goed voor je portemonnee en je imago als maatschappelijk verantwoord ondernemer”.

Ondernemers Tilburg kunnen gratis elektrisch rijden

Twintig Tilburgse ondernemers kunnen een half jaar gratis rijden in een elektrische bestelauto. Dit is mogelijk door 2 subsidieregelingen. De subsidie is 8000 euro per auto. Het geld komt van subsidieregelingen van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) en de gemeente. Autofabrikant Nissan maakt gebruik van deze regelingen en stelt 20 elektrische auto's voor een half jaar ter beschikking. Na de 6 maanden gratis rijden, kunnen de ondernemers de elektrische auto leasen, kopen of onder voorwaarden teruggeven. Dan kan de bestelwagen door een ander Tilburgs bedrijf worden overgenomen of geleased worden.

Delen

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More