Reserveer nu de nieuwe Sony eReader

vrijdag 28 augustus 2015

Hoe Max de Planck mis slaat: reactie op windstudie

Afgelopen maandag is in de media beroering ontstaan door de conclusies in het recente artikel van L. Miller et.al. getiteld ‘Two methods for estimating limits to large-scale wind power generation’. Het artikel suggereert dat wanneer er op hele grote schaal windparken worden gebouwd de productie significant terugloopt. In de media wordt melding gemaakt dat ook voor de Nederlandse situatie de verliezen kunnen oplopen tot 80%.

ECN distantieert zich uitdrukkelijk van deze conclusies. In recente ECN rapporten (ECN-E-14-050 en ECN-E-15-015) zijn voor de Borssele windparken de verliezen in de windparken in kaart gebracht - zowel de verliezen in de parken als de verliezen ten gevolge van de aanwezigheid van de Belgische windparken. De inschatting van ECN is dat het effect van de Belgische windparken op de productie in Borssele in de orde van 4% zal zijn. Afhankelijk van de inrichting van de windparken in het Borssele gebied wordt een verlies in het windpark tussen de 8% en 17% verwacht ten opzichte van een solitair geplaatste windturbine in de Noordzee.

Het genoemde artikel van L. Miller omschrijft de situatie dat de hele Noordzee is volgeplaatst met turbines. Dat is momenteel verre van de realiteit. Met hun methode komen zij op het resultaat dat een windpark 1.1W/m2 produceert. In de genoemde ECN rapporten gaan we uit dat de Borssele windparken 2.0W/m2 produceren. (1400MW over een gebied van 344km2 met een capaciteitsfactor van 50%). Dat is inclusief de verliezen in de parken en inclusief de effecten van de Belgische windparken. De door L. Miller genoemde productie van 7W/m2 is onzinnig hoog.
Daarnaast laten de modellen van ECN en andere instituten zien dat het verstandig is om tussen grote windparken lege gebieden te hebben waarin de wind zich herstelt, wat tevens nodig en gepland is t.b.v. meervoudig gebruik van de Noordzee en de ecologie.

Er is geen reden om aan te nemen dat de voorstellen voor offshore wind in het SER Energieakkoord niet gerealiseerd kunnen worden. Ook de visie van ECN dat in 2050 maar liefst 25% van het Nederlandse deel van de Noordzee is belegd met windparken zal niet leiden tot realisatie van de schrikbeelden van dit artikel.

Het stoomt op de Uitmarkt

2015 is het jaar van het Europees Industrieel Erfgoed. Aanleiding voor de provincie Noord-Holland om met het Festival Industrie Cultuur haar rijke industriële verleden te tonen aan de hand van twaalf iconen van de industriecultuur. Van de historische windmolens en pakhuizen op de oevers van de Zaan, de Stoombierbrouwerij Heineken en het Scheepvaartmuseum, tot de stoomgemalen in de Haarlemmermeer.

De buitenexpositie vertelt meer over het verleden, heden en de toekomst van de iconen. Het Noordzeekanaal is zo’n belangrijk icoon. Speciaal voor de Uitmarkt is het kanaal  nagebouwd. En er kan gevaren worden met stoombootjes.

Het Erfgoedpaviljoen van de provincie Noord-Holland staat, als levensgroot Stoomgemaal Halfweg, tijdens de Uitmarkt op zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus op het Museumplein.

Eneco partner van Energy Festival

Eneco verbindt zich aan het Energy Festival dat zaterdag 5 september plaatsvindt op Goeree-Overflakkee. Op hét evenement voor frontrunners op het gebied van duurzaamheid kunnen duurzame vervoersmiddelen worden getest (van elektrische auto’s tot e-bikes), nieuwe duurzaamheidsinitiatieven worden ervaren (van energieleveranciers tot visserij) en duurzame streekproducten van lokale ondernemers worden geproefd. 

Goeree-Overflakkee is het meest duurzame eiland van West-Europa en heeft de ambitie om in 2020 volledig energieneutraal te zijn. Op dit moment produceert het eiland al eenderde van de duurzame energie van Zuid-Holland. Eneco is actief betrokken met o.a. de ontwikkeling van windenergie en werkt met lokale partners als gemeente, bedrijven en burgers aan een duurzame decentrale energie-infrastructuur. Joris Laponder, directeur Eneco Corporate Accounts over het partnership: “Goeree-Overflakkee is een goed voorbeeld van een eiland waar stappen worden gemaakt in energietransitie. Je kunt dit overal op het eiland ervaren en dat past bij onze ambitie: duurzame energie voor iedereen”. Tijdens het festival op zaterdag 5 september laat Eneco festivalbezoekers kennis maken met diensten rondom duurzame mobiliteit, elektrisch vervoer en Toon, de innovatieve thermostaat.

Onderdeel van het Energy Festival is de Tesla Island Challenge: een gezinsrally voor Tesla-rijders. Eneco vindt dit een heel mooi initiatief en wil dit graag ondersteunen. Speciaal voor deze rally en de bezoekers van het festival richt Eneco een tijdelijk laadplein in waar 12 elektrische auto’s tegelijkertijd kunnen bijladen. Op deze manier wordt de Tesla Island Challenge mede mogelijk gemaakt door Eneco.

Op 5 september 2015 vindt de eerste editie van het Energy Festival plaats op Goeree-Overflakkee, met als centrale thema’s duurzame mobiliteit en energie. Rondom en in het Inspiratiecentrum Grevelingen bij de Brouwersdam wordt vanaf 10.00 uur een programma van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Particulieren en het bedrijfsleven maken op een interactieve manier kennis met veelal innovatieve toepassingen van duurzaamheid.

Naast Eneco organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee het festival met een aantal prominente partijen waaronder Tesla, Greenpoint, Stedin en Deltawind.

donderdag 27 augustus 2015

Enexis lost stroomstoringen tot gemiddeld 50 procent sneller op door Distributie Automatisering

In 2020 zijn de zeventien steden met de meeste huishoudens binnen het Enexis-verzorgingsgebied voorzien van Distributie Automatisering. Hierdoor kunnen stroomstoringen binnen het Enexis-verzorgingsgebied gerichter, efficiënter en gemiddeld tot 50 procent sneller worden verholpen. In totaal profiteren meer dan 1 miljoen klanten, dat is ruim 40% van het gehele verzorgingsgebied, van deze ontwikkeling. De netbeheerder heeft hier ruim 65 miljoen euro voor gereserveerd.

Ongeveer 70% van de alle stroomstoringen vindt plaats in het middenspanningsdistributienet en een stroomstoring duurt gemiddeld 90 minuten. Om het elektriciteitsnetwerk te automatiseren, worden de middenspanningstations uitgerust met een kleine computer. Hierdoor kan het netwerk op afstand gemonitord en bediend worden door de controlekamer. Door het aanbrengen van de Distributie Automatisering-techniek, kan een storing voor een groot gedeelte van de klanten teruggebracht worden naar slechts enkele minuten, waardoor zij veel sneller weer van stroom voorzien zijn. De overige klanten worden weer aangesloten zodra de storing verholpen is.

In 2020 moeten 3000 van deze middenspanningstations voorzien zijn van deze techniek. Zowel Hengelo als Enschede zijn al volledig voorzien van Distributie Automatisering.  Zwolle is nu ongeveer voor 80% voorzien en in de stad Groningen en ’s-Hertogenbosch zijn de werkzaamheden inmiddels gestart.Naast dat Distributie Automatisering een belangrijke bijdrage levert aan het verminderen van het aantal storingsminuten, geeft deze techniek meer inzicht in de actuele netsituatie. Dat is belangrijk met het complexer worden van energiestromen door lokale opwekking en een toenemend verbruik. Hiermee realiseert Enexis een nog hogere betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet en een hogere tevredenheid van de klanten. 
In 2013 is Distributie Automatisering voor het eerst volledig uitgerold in Enschede. Door het gebleken succes, is besloten deze techniek versneld uit te rollen. Marco Poorts, Manager Strategie Ontwikkeling bij Enexis: ”Enexis is continu bezig met het onderhouden en verbeteren van het netwerk. Distributie Automatisering is daar een belangrijke ontwikkeling in. Doordat we nu op afstand snel de storing kunnen lokaliseren, zijn we enerzijds in staat om de overlast voor de klanten tot een minimum te beperken en anderzijds zijn we nog beter voorbereid op de toekomst. Enexis loopt met deze techniek voorop.”

Honeywell introduceert evohome met Wifi

Honeywell, specialist in verwarmingsregelaars, introduceert evohome Wi-Fi. In de slimme zoneregeling evohome is nu een Wifi-verbinding geïntegreerd, wat installatie nog eenvoudiger maakt. Waar voorheen nog een extra component, de internet gateway, nodig was voor connectie met het internet is dit nu in het bedieningspaneel geïntegreerd. Daarnaast zijn er nog een aantal verbeteringen. Het ontwerp en de software kregen een update, ter ondersteuning van het instellen en bouwen van het systeem.  Om het energiezuinig instellen van evohome Wi-Fi aan te moedigen is de optimalisatie-instelling nu gelijk via het hoofdmenu beschikbaar. evohome Wi-Fi is per september 2015 verkrijgbaar in Nederland.

Met evohome regelen gebruikers de temperatuur thuis per kamer via het evohome-bedienpaneel of via de app op smartphone of tablet. Hierdoor is de verwarming bijvoorbeeld vanaf het vliegveld, op vakantie, het werk, in een restaurant, maar ook thuis op de bank te bedienen. Zo past evohome bij elke levensstijl en gezinssamenstelling. evohome Wi-Fi is compatibel met bestaande evohome-componenten zoals de radiator- en  vloerverwarmingregelaars. Het systeem communiceert draadloos en is geschikt voor alle cv-ketels en stadsverwarming.

Slimme zoneregeling zorgt voor efficiënter energiegebruik. Iemand die thuiswerkt of een avond weggaat, heeft volop mogelijkheden om energie te besparen door de ongebruikte kamers niet  te verwarmen. Ook leert het systeem, door het inschakelen van de optimalisatie-instelling, hoe snel het huis opwarmt of afkoelt. Op basis van deze gegevens wordt de start- of stoptijd van het verwarmen van de ruimte afgesteld. Uit onderzoek blijkt dat huiseigenaren gemiddeld 37 procent energie per jaar kunnen besparen wanneer zij optimaal gebruikmaken van evohome1.

Honeywell levert per september 2015 evohome Wi-Fi in een aantal kleuren die eenvoudig inpasbaar zijn in elk interieur. Het evohome Wi-Fi Single Zone Connected Pakket is verkrijgbaar voor een consumentenadviesprijs vanaf 299 euro. Elke radiator in huis kan worden voorzien van een radiatorregelaar verkrijgbaar voor een consumentenadviesprijs vanaf 99,00 euro per stuk. evohome is per kamer uit te breiden. Een complete lijst van Honeywell-installateurs is te vinden op http://getconnected.honeywell.com. Voor alle Honeywell comfort-producten bezoek http://kijkvoelbeleef.nl.

woensdag 26 augustus 2015

NAM zoekt naar alternatieve verwerking van zout productiewater

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is op zoek naar een nieuwe methode om zout productiewater dat vrij komt bij de winning van olie in Schoonebeek te verwerken. Dat meldt RTV Drenthe.

De NAM injecteerde het water in een oude gaswinput in Twente, maar de leiding blijkt lek en op acht plaatsen aangetast door een bacterie. Inwoners van Twente zijn bang voor schade aan het milieu en hun gezondheid. Het onderzoek moet begin 2016 klaar zijn.

Alliander en Essent lanceren EnergieKoplopers

Het is een bekend fenomeen: files op het Nederlandse wegennet. Minder bekend is dat er zich in Nederland ook files op het elektriciteitsnet kunnen voordoen. In de proeftuin EnergieKoplopers in Heerhugowaard wordt met tweehonderd huishoudens getest of zij energiefiles kunnen helpen voorkomen en zo geld kunnen verdienen door flexibel met energie om te gaan.

Nederland heeft als doelstelling om in 2023 16 procent van de energie door duurzame bronnen, zoals wind en zon, op te wekken. Deze bronnen zijn soms veel en soms niet aanwezig. Dit heeft grote invloed op onze energievoorziening. Als bij veel huishoudens tegelijk veel zonne-energie wordt opgewekt en niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld doordat men op het werk is, dan kunnen er energiefiles op het net ontstaan. Door flexibel met energie om te gaan en energie te gebruiken op het moment dat er lokaal veel wind of zon is, kunnen huishoudens deze energiefiles helpen voorkomen.

In Heerhugowaard is zo’n wijk waar lokaal veel elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen: Stad van de Zon. In Heerhugowaard zijn 200 huishoudens aangesloten op een energiesysteem dat met een slim apparaat in huis, zoals een elektrische boiler of warmtepomp, communiceert. Het energiesysteem voorspelt de vraag en aanbod van elektriciteit. Daarnaast voorspelt het systeem hoeveel flexibiliteit nodig is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en zo energiefiles te voorkomen. De deelnemers kunnen deze flexibiliteit met het slimme apparaat aanbieden. Bijvoorbeeld door overdag zonne-energie te gebruiken om water in hun boiler te verwarmen en dit opgeslagen warme water ’s avonds  te gebruiken om mee te douchen. Deelnemende huishoudens hoeven daar niets voor te doen: het slimme systeem regelt automatisch dat het apparaat op het juiste moment energie opslaat of verbruikt.

Huishoudens kunnen naar verwachting tot 100 euro per jaar verdienen door flexibel met energie om te gaan. Flexibel energiegebruik zorgt ervoor dat er minder energiefiles ontstaan en het bestaande elektriciteitsnet minder uitgebreid hoeft te worden. Dit levert een flinke besparing voor het net op die in de toekomst via de energieleverancier ten goede kan komen aan huishoudens. In de proeftuin wordt het voordeel per maand verdeeld over de 200 deelnemende huishoudens.

Naast de 200 huishoudens nemen Alliander, Essent, IBM, ICT (ICT Automatisering), NRG031 en de Gemeente Heerhugowaard deel aan de proeftuin. Het project wordt met subsidie van het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) van de overheid gerealiseerd. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt om inzicht te krijgen hoe met flexibiliteit duurzame energie kan groeien, het elektriciteitsnet tegen zo laag mogelijke kosten betrouwbaar kan blijven en hoeveel dit kan opleveren voor huishoudens. Het systeem waarmee flexibel omgaan met energie geregeld wordt, is ingericht naar de principes van het Universal Smart Energy Framework (USEF).

Ruime meerderheid Nederlanders wil dat kabinet snel meer doet voor het klimaat

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (61 procent) wil dat het kabinet snel meer maatregelen neemt om klimaatverandering aan te pakken en zo opwarming van de aarde te helpen voorkomen. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Greenpeace en Milieudefensie. Daarnaast steunen ze de oproep van milieuorganisaties aan het kabinet om gehoor te geven aan de uitspraak van de rechter in de ‘klimaatzaak’ en niet in hoger beroep te gaan.

Van de ondervraagden die aangeven op de PvdA te zullen stemmen vindt maar liefst 83 procent dat het kabinet snel meer maatregelen moet nemen. Bij de ondervraagden die aangeven VVD te zullen stemmen ligt dit percentage in eerste instantie op 42 procent. Na het geven van extra informatie over de kosten van klimaatverandering en de baten van investeren in duurzame energie, vindt 58 procent van de VVD’ers dat het kabinet snel meer maatregelen moet nemen. Ook de aanhang van andere politieke partijen is in meerderheid van mening dat het kabinet meer moet doen.

In de steekproef is ook gevraagd wat mensen zelf zouden kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Hieruit blijkt dat veel mensen al actie ondernemen, of daar toe bereid zijn. Tachtig procent van de ondervraagden geeft aan zijn of haar woning al geïsoleerd te hebben of daartoe bereid te zijn. Driekwart is al overgestapt op groene stroom of daar toe bereid. 58 procent heeft inmiddels zelf zonnepanelen aangeschaft of is daar toe bereid.

Aanleiding voor het onderzoek is de klimaatzaak van milieuorganisatie Urgenda tegen de Nederlandse Staat. In juni oordeelde de rechter in deze rechtszaak dat Nederland veel meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. Het kabinet voldoet niet aan de zorgplicht jegens zijn burgers én niet aan de internationale afspraken. Volgens ook door Nederland aanvaarde wetenschappelijke inzichten moet onze CO2-uitstoot in 2020 25 tot 40 procent lager zijn dan in 1990. Met het huidige beleid wordt deze noodzakelijke verlaging niet gehaald. Het kabinet neemt naar verwachting op korte termijn een besluit over de rechtszaak. Vervolgens zal in september de Tweede Kamer in september over dit besluit debatteren.

DELTA Netwerkbedrijf houdt bewonersbijeenkomst slimme meters in Krabbendijke

Netbeheerder DELTA Netwerkbedrijf (DNWB) is in juli gestart met het aanbieden van de slimme meter in delen van de gemeente Reimerswaal. Om bewoners nog beter te informeren en hun persoonlijke vragen te beantwoorden, houdt DNWB op 1 september 2015 tussen 19.00 en 21.00 uur een bewonersbijeenkomst in de Meiboom in Krabbendijke.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor belangstellenden. In diverse kramen staan specialisten van DNWB. Zij kunnen antwoord geven op de meest uiteenlopende vragen van inwoners over slimme meters.

De slimme meter wordt per postcodegebied aangeboden. Als een huishouden aan de beurt is, is de meterwissel voor de klant geheel kosteloos. Ongeveer tien dagen voordat de monteur langskomt, ontvangt de klant een brief met daarin een voorstel voor een afspraak.

Slimme meters meten net als de huidige meters het elektriciteits- en gasverbruik in de woning. Bij de slimme meter kunnen de meterstanden op afstand worden uitgelezen. De klant hoeft dus geen meterstanden te laten opnemen of zelf de standen door te geven. Elke 2 maanden ontvangt de klant via zijn energieleverancier zijn verbruiksgegevens. Hierdoor krijgt de consument meer inzicht in zijn verbruik en kan hij slimmer omgaan met energie.

Tauw wederom gecertificeerd voor de CO₂-ladder niveau 4

Met de certificering CO₂-ladder niveau 4 laat ingenieursbureau Tauw naar eigen zeggen zien doelgericht bezig te zijn met CO₂-reductie. 'Wij hebben inzicht in de CO₂-voetafdruk van onze bedrijfsvoering, hierbij wordt ook rekening gehouden met indirecte emissies. Om de CO₂-uitstoot verder terug te dringen, zijn er verschillende reductiedoelstellingen geformuleerd.'

Binnen de CO₂-prestatieladder wordt gekeken naar de emissies die Tauw zelf uitstoot (scope 1), emissies die door het directe energiegebruik van Tauw veroorzaakt worden (scope 2), maar ook naar CO₂-emissies binnen onze projecten (scope 3). Voor verlichtings- en bodemprojecten heeft Tauw doelstellingen vastgesteld om CO₂-uitstoot te verminderen.

dinsdag 25 augustus 2015

Doek valt voor Solland Solar

Zonnecellenfabrikant Solland Solar in Heerlen is failliet. De rechter heeft dinsdag het faillissement uitgesproken. Het Limburgse bedrijf verkeerde al in surseance van betaling. Werknemers hebben maanden moeten wachten op salaris. Solland Solar is eigendom van het Italiaanse Pufin Power.

Troostwijk Auctions organiseert een veiling van een aantal productiemachine die afkomstig zijn van Solland Solar. De online veiling van Troostwijk Auctions bestaat uit een Baccini Printline bestaande uit drie printers en drie drogers, J&R enkelbaans procesmateriaallader, Baccini Junction Insolation Laser, Baccini firing unloader (UL), Baccini single line firing unloader, vision quality control (ICOS) en een gepulste zonnesimulator.

Grondeigenaren wisten niet van bodemverontreiniging NAM-terrein Tubbergen

De twee grondeigenaren van de NAM-locatie in Tubbergen zijn nooit op de hoogte gebracht van de bodemverontreiniging die onlangs aan het licht kwam. Dat meldt RTV Oost. 'Tijdens de gaswinning hadden we altijd een goed contact met de NAM en ook bij de verbouwing van de gaswinningslocatie hebben ze ons op de hoogte gehouden. Maar sinds het afvalwater wordt geïnjecteerd hebben we hier van de NAM nooit meer iets gehoord', zegt een van de grondeigenaren die liever anoniem blijft.


De bodemverontreiniging stamt uit de tijd van de gaswinning in Twente, die eindigde in de jaren tachtig. De oude gaswinlocatie aan de Boortorenweg is in 2010 omgebouwd voor de injectie van afvalwater in de diepe bodem onder Noordoost-Twente.
 

Beoordeling ingediende tracés alternatieven voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV

In Noord-Brabant zijn er plannen voor nieuw aan te leggen 380 kV hoogspanningsverbinding. Door de regio zijn alternatieve tracés ingediend voor de verbinding tussen Borchwerf en Tilburg. Deltares heeft van de Minister van Economische Zaken de opdracht gekregen de door de regio ingediende alternatieve tracés te beoordelen op hun haalbaarheid en te adviseren over het vervolgproces.

De rapportage met het advies is nu opgeleverd aan het ministerie en staat als download op deze pagina. Op basis van het advies en de ontvangen reacties zullen de ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken een besluit nemen over de vervolgstappen. Inhoudelijke reacties op het rapport kunnen alleen bij het ministerie van Economische Zaken worden ingediend.