Reserveer nu de nieuwe Sony eReader

vrijdag 22 mei 2015

Negen sportclubs winnen tienduizenden euro's voor energiebesparing

Een lagere energierekening zodat er meer geld overblijft voor de sport. Dat was de inzet van de tweede editie van Nuon's landelijke energiewedstrijd voor sportclubs, de Nuon Club Competitie. Vijftig clubs drongen in april door tot de finale. Vanaf vandaag mogen negen clubs zich officieel de winnaar noemen: zij ontvangen elk een bedrag ter hoogte van hun laatste energierekening.

De negen clubs met de meeste publieksstemmen hebben in de finale gewonnen en ontvangen tot 10.000 euro om te investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Tot en met maandag 18 mei kon er worden gestemd. De stemmen zijn inmiddels geteld en de winnaars van de Nuon Club Competitie 2015 zijn:

- ASGR Gyas, Groningen, provincie Groningen, Roeien
- Atletiekvereniging De Liemers, Zevenaar, provincie Gelderland, Atletiek
- DSV'61, Doornspijk, provincie Gelderland, Voetbal
- Nippon Do, Amsterdam, provincie Noord-Holland, Karate
- Rugbyclub Haarlem, Haarlem, provincie Noord-Holland, Rugby
- VV Den Ham, Den Ham, provincie Overijssel, Voetbal
- VV Harkemase Boys, Harkema, provincie Friesland, Voetbal
- VV Hollandscheveld, Hollandscheveld, provincie Drenthe, Voetbal
- Zaanse Hockeyclub de Kraaien, Wijdewormer, provincie Noord-Holland, Hockey

De negen winnaars krijgen op 30 mei bezoek. Dan zal de prijs officieel worden overhandigd. Alle 50 finalisten van de Nuon Club Competitie krijgen daarnaast een gratis energieadvies waarbij de energiehuishouding van de vereniging gedetailleerd in kaart wordt gebracht. Met de aanbevelingen uit het advies kunnen de sportclubs aan de slag om de energierekening omlaag te krijgen. De energiekosten van sportclubs bedragen gemiddeld 15 tot 20% van de begroting. Recent bracht Nuon een trendrapport uit over energiebesparing en duurzaamheid bij sportclubs, met veel feiten, cijfers en achtergronden.

Veel sportclubs hebben te maken met dalende inkomsten en stijgende kosten. Bijna 40% van de sporters merkt dit aan onder meer stijgende kantineprijzen en contributies, blijkt uit analyses van Nuon. Volgens Nuon zijn er voor sportclubs goede kansen voor een lagere energierekening. "Neem bijvoorbeeld de CV-ketel, de grootste gasverbruiker", legt energieadviseur Rob van der Plas van Nuon uit. "Uit onze analyses blijkt dat clubs veel winst kunnen boeken, alleen al door hun verwarmingsinstallatie beter af te stellen." Zo kan een gemiddelde club tot 15% besparen op hun gasverbruik. Wanneer alle clubs in Nederland dat zouden doen, gaat het al snel over in totaal tien tot vijftien miljoen euro per jaar.

De Nuon Club Competitie ging van start op 5 maart 2015. Op 22 april werden de 50 finalisten door de jury bekend gemaakt. In de jury zitten onder meer voetbalinternational Anouk Hoogendijk, ex-profvoetballer Richard Witschge en sportjournalist Toine van Peperstraten. Zij selecteerden de ideeën op basis van creativiteit, energie die erin gestoken is en inhoud van de inzending. Vervolgens kon het publiek stemmen op de club van hun voorkeur. De negen clubs met de meeste stemmen winnen de hoofdprijs.

Wageningen 10 energieneutrale woningen rijker

Vrijdag 8 mei jl. reikte wethouder Lara de Brito schildjes uit aan woningeigenaren die hun woning in de afgelopen twee jaar energieneutraal hebben gemaakt. Dit vormt de afsluiting van het project Energieneutraal wonen. Van de ruim 35 woningeigenaren die deelnamen hebben tien eigenaren hun woning bijna of helemaal energieneutraal gekregen. De overige deelnemers liep tegen praktische of financiële drempels aan waardoor de woning nog niet energieneutraal is maar in veel gevallen wel veel energiezuiniger dan bij de start van het project.

Doel van het project was door het creëren van de vraag, ook de aanbodkant te prikkelen. Lokale en regionale bouwers werden in de gelegenheid gesteld om zich te specialiseren en op een andere manier te gaan samenwerken. De woningeigenaren kregen adviezen op maat en hadden veel baat bij het regelmatige onderlinge contact tijdens de Energiecafés die werden georganiseerd. Ook moesten drempels op het gebied van financiering en vergunningverlening weggenomen worden. Nog niet alle drempels zijn weg, maar de discussie is aangezwengeld, lokaal en ook landelijk. Het is nu zaak om door te pakken.

Het project Energieneutraal wonen werd feestelijk afgesloten bij het huis van Jannemarie de Jonge die haar woning een totale make-over heeft gegeven. Een nieuwe dikke ‘jas’ isoleert de woning, waardoor ze minder warmte verlies heeft. Er zijn zonnepanelen geplaatst om energie op te wekken. En zo past ze het innovatieve ‘breathing window’ toe. Een uitvinding van architect Jón Kristinsson waarbij ventilatieroosters naast de ramen warmte uit de ventilatielucht teruggewinnen. De woning werd verbouwd door een collectief van veelal Wageningse vakmensen.

Een woning is energieneutraal als deze –over een jaar genomen- evenveel energie opwekt, als de bewoners verbruiken. Dit begint altijd met energie besparen door te isoleren. De tweede stap is het opwekken van energie, door bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. En de derde stap is efficiënt gebruik maken van restwarmte. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van warmte terugwinning uit douchewater en uit het ventilatiesysteem.

Het project heeft dusdanig geïnspireerd, dat er nu ruimte is voor grotere vervolg stappen. De gemeente doet mee in het landelijke project ‘Ons huis verdient het’ waarin wordt gestreefd naar het ontwikkelen en uitvoeren van budgetneutrale renovaties om bestaande rijwoningen met een bouwjaar tussen 1950 en 1980 energieneutraal te maken. “Als dat lukt, is energieneutraal renoveren op termijn voor iedereen bereikbaar.” Zegt wethouder Lara de Brito. De eerste woning uit dit nieuwe project wordt 5 juni geopend in de Tarthorst in Wageningen.

Tender Duurzaamheid Amsterdam geopend

Maandag 18 mei is de inschrijving gestart voor een tender Duurzaamheid. Binnen deze tender kunnen bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen tot 13 juli projectvoorstellen indienen voor een lening. De lening heeft een vaste rente van 1,99 procent en een looptijd van maximaal 15 jaar.

Een tender is de procedure waarmee de leningen worden verstrekt door de gemeente. Per tenderronde is een vast bedrag beschikbaar en worden specifieke voorwaarden opgesteld. De ingediende aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden. Als er meer aanvragen zijn dan financiële ruimte, vallen de aanvragen die het minst goed scoren als eerste af.

De voorwaarden en het aanvraagformulier voor de tender zijn te vinden op www.amsterdam.nl/duurzaamheidsfonds. De totaal beschikbare financieringsruimte voor deze tenderronde Duurzaamheid is € 1.000.000. Per aanvraag is de minimale financiering € 40.000 en de maximale financiering € 500.000.

Op woensdag 22 april 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van 3 miljoen euro voor het verstrekken van leningen aan duurzame initiatieven in de stad. De gemeente zal de komende maanden een aantal tenders organiseren om deze drie miljoen aan leningen te verstrekken. Hiervan is de tenderronde die op 18 mei is gestart de eerste.

Doelstelling is om, door middel van het verstrekken van leningen tegen een lage rente, bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen te stimuleren om zelf en samen initiatieven te nemen die bijdragen aan een duurzame energievoorziening en een gezonde leefomgeving in Amsterdam. In het bijzonder gaat het om projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, energie-efficiency en verbetering van de luchtkwaliteit.

De tenders voor de komende maanden zijn een opmaat naar het nieuwe Duurzaamheidsfonds. Dit fonds is momenteel in ontwikkeling. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het najaar een besluit over de inrichting van het fonds: welke vormen van financiering er precies komen voor de verschillende duurzaamheidsopgaven van particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Amsterdam investeert al langer in duurzame initiatieven in de stad. In de laatste tenderronde vanuit het voormalige Amsterdams Investeringsfonds zijn de onderstaande vijf duurzame projecten gefinancierd. Gezamenlijk zullen deze projecten bijna 12,3 miljoen kg CO2 reduceren de komende 15 jaar.

donderdag 21 mei 2015

Staatssecretaris Mansveld roept bedrijven op klimaatverantwoordelijkheid te nemen

Tijdens de Climate & Business klimaatconferentie in Parijs gaat staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bestuurders van multinationals en Nederlandse bedrijven oproepen een samenwerkingsverband te vormen om te werken aan klimaatoplossingen. Op een discussiebijeenkomst vandaag noemt ze de inzet van het bedrijfsleven onmisbaar om de economie en samenleving weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

’We kunnen de uitdagingen van klimaatverandering alleen goed te lijf gaan als iedereen meedoet. Oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie) en ons te wapenen tegen de gevolgen ervan (adaptatie) zijn niet alleen een verantwoordelijkheid van wereldleiders of overheden, daar is ieders inzet voor nodig. Grote bedrijven die werk willen maken van klimaat bereiken meer door hun kennis en innovatie delen. Die bedrijven moeten elkaar opzoeken en een sterke klimaatalliantie vormen zodat ze meer waardevolle kennis gaan uitwisselen, zoals technieken om duurzamer met grondstoffen om te gaan en innovaties voor het opslaan van zonne- en windenergie,’ aldus Mansveld.
Deze oproep om samen te werken is daarmee ook een reactie op een open brief van de topmannen van 43 multinationals, waaronder de Nederlandse bedrijven Unilever, ING, AkzoNobel en DSM. In april drongen zij er bij wereldleiders op aan om in actie te komen tegen klimaatverandering.

In Parijs benadrukte staatssecretaris Mansveld ook dat Nederland beschikt over kennis en innovatie om de klimaatuitdagingen aan te gaan: ‘Nederland heeft concrete ervaring om klimaatverandering aan te pakken en ons te beschermen tegen de gevolgen ervan. We worden uitgedaagd om met extremer weer en de stijgende zeespiegel om te gaan. Nederlandse bedrijven en sectoren hebben daar concrete oplossingen voor, van landbouw tot ICT en van transport tot energie. Ik werk aan een Nationale Adaptatiestrategie om de risico’s aan te pakken en zo ons land en de Nederlanders te beschermen. Ook hier is samenwerking onmisbaar om resultaat te bereiken, want ik doe dit samen met steden, regio’s, maatschappelijke organisaties en bedrijven die hetzelfde gevoel voor urgentie uitspreken.’

Verduurzaming van de transportsector leidt tot een forse afname van broeikasgassen die grote invloed hebben op klimaatverandering, omdat wereldwijd 25 procent van alle broeikasgassen gerelateerd is aan transport. Omdat Nederland als koploper wordt gezien met initiatieven voor schoner verkeer en vervoer, heeft Frankrijk gevraagd bij de klimaatconferentie in december onze aanpak als voorbeeld te stellen voor de rest van de wereld. Nederlandse initatieven zoals zero-emissie stadslogistiek, stimulering van biokerosine in de luchtvaart en de inzet op schonere brandstoffen in de scheepvaart worden door Nederland bij de klimaattop uitgelicht.

Green Team Twente klaar voor Shell Eco Marathon

Het Green Team Twente begint dit weekend vol vertrouwen aan de Shell Eco Marathon in Rotterdam. Met de nieuwe waterstofauto H2Zero doet het team een gooi naar de eerste plek tijdens deze internationale zuinigheidsrace. De keuringen en inspecties zijn inmiddels met succes afgerond. De racedagen zijn vrijdag, zaterdag en zondag.

“Het voltooien van de technische- en veiligheidsinspectie is een grote mijlpaal voor het Green Team Twente”, vertelt teamlid Alyssa van Duijne over dag 2 (dinsdag 19 mei) van het avontuur in Rotterdam. “Na maanden van hard werk aan de auto was het eerste moment van de waarheid daar. De dag begon erg vroeg, de eerste teamleden gingen om 6.00 uur richting de paddock voor de laatste aanpassingen aan de auto. Daarna sloten we aan in de rij voor de technische inspectie. Als eerste werd het gewicht van onze H2Zero gemeten, de auto weegt net iets meer dan 100 kg. Gezien zijn grootte geen slechte score. Ook de tests voor de afmetingen van de auto, de remkracht, draaicirkel en de zichtbaarheid zorgden niet voor problemen."

Green Team Twente onthulde vorige maand de H2Zero. De auto symboliseert, veel meer dan zijn voorgangers, de auto van de toekomst. De nieuwe waterstofauto is voorzien van een nieuwe brandstofcel en heeft een duidelijke metamorfose ondergaan ten opzichte van zijn voorganger, de UT Motive. Bovendien hoopt Green Team Twente met de nieuwe waterstofauto een verbruik te halen dat omgerekend naar benzine overeenkomt met duizend kilometer op één liter brandstof. Het team houdt daarbij de ontwikkelingen op het gebied van waterstofauto’s nauwlettend in de gaten. Zo start Toyota volgend jaar als eerste fabrikant met de grootschalige productie van een auto op waterstof. Ook in Europa wordt fors geïnvesteerd in infrastructuur voor het tanken van waterstof, zoals het H2 Mobility Initiative in Duitsland.

Om de nieuwe uitdagingen aan te gaan is Green Team Twente uitgebreid naar liefst 22 studenten. Het gaat daarbij om elf studenten Electrical Engineering, vier studenten Werktuigbouwkunde, vier Industrieel Ontwerpen, tweeScheikundige Technologie en één International Business Administration. In mei 2015 gaat het team de strijd aan met tweehonderd andere teams tijdens de Shell Eco Marathon rondom Ahoy in Rotterdam. Bij de Shell Eco Marathon is het de bedoeling om op het parcours van ongeveer 1,6 kilometer zo efficiënt en zuinig mogelijk te rijden op de gekozen brandstof.


Wereldwijd meer energiezekerheid, kansen voor bedrijven

Minister Kamp bij de Ministerial Conference on the International Energy CharterMeer investeringen in pijp- en elektriciteitsleidingen en energieproductie. Meer mogelijkheden voor internationale handel in energie. Werken aan toegang tot energie voor burgers in opkomende en ontwikkelingslanden. Internationale samenwerking om energie verder te verduurzamen. Dat zijn de belangrijkste afspraken die meer dan zestig landen vandaag met elkaar hebben gemaakt tijdens de Ministeriële Energiehandvestconferentie in Den Haag. De afspraken moeten leiden tot meer energiezekerheid wereldwijd en betere investeringskansen voor bedrijven, aldus Minister Kamp van Economische Zaken (EZ), die gastheer is van de conferentie.

Minister Kamp: “Tot 2035 is 48.000 miljard dollar nodig aan energie-investeringen om aan de wereldwijde energievraag te voldoen. De afspraken die vandaag zijn gemaakt laten zien dat landen internationaal willen samenwerken op energiegebied. Voor Nederlandse ondernemers biedt dit kansen. Zo voeren Nederlandse bedrijven wereldwijd 70% van de installaties van windmolenparken op zee uit. Deze kennis kan in andere landen goed gebruikt worden.”

Nederland stond in 1991 na de val van de muur aan de basis van het eerste Europese Energiehandvest. Dat is nu vernieuwd. Het doel van het eerste handvest was om tussen Oost en West afspraken te maken over samenwerking op energiegebied. Tijdens de conferentie in Den Haag ondertekenden deelnemende landen een nieuwe politieke verklaring over samenwerking in de energiesector. Dit keer gaat het om een wereldwijde politieke afspraak waarmee ook landen als China, Iran, Chili en Colombia zijn betrokken.

Volgens minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is het e en belangrijk signaal dat dit keer voor het eerst ook landen uit Afrika en Azië en bedrijven deelnamen aan de conferentie: "Energie is meer dan een economisch goed. Ruim een miljard mensen hebben op dit moment geen toegang tot elektriciteit, terwijl dat een cruciale factor is voor meer werkgelegenheid en ontwikkeling. En de vraag wordt in de toekomst alleen maar groter. Deze uitdaging kan alleen worden aangepakt als overheden en bedrijven samenwerken om tot efficiëntere, slimmere vormen van energievoorziening te komen.”

Landen die het handvest onderschrijven zijn voor bedrijven aantrekkelijker om zaken mee te doen. Het ondertekenen van het handvest is een eerste stap voor landen om ook toe te treden tot het Energiehandvestverdrag. Investeringen die bedrijven doen in een land genieten door het ondertekenen van het verdrag wettelijke bescherming en bedrijven lopen daarmee minder risico.

Luchthavengebied wordt Energielandgoed

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en het college van B&W van de gemeente Tynaarlo hebben de handen ineengeslagen om gedeelde ambities te realiseren. Zij willen de mogelijkheid bieden om op het terrein van Groningen Airport Eelde een grootschalige zonne-akker aan te leggen. Deze zonne-akker moet onderdeel worden van een ‘energielandgoed’.

Een zorgvuldig ontwerp van de zonne-akker is belangrijk voor een goede aansluiting op de omgeving. Provincie en gemeente hebben daarom zes ontwerpbureaus gevraagd met ideeën te komen voor een concept met iconische uitstraling. Gedeputeerde Henk Brink: “Uit de diverse ideeën spreekt het concept energielandgoed op deze plek het meest tot de verbeelding. Tussen de mooie landgoederen die de omgeving van Eelde al rijk is, komt een modern energielandgoed als verbindende schakel.”

Het energielandgoed zal ontstaan door op termijn het voorterrein, de gebouwen en het achterliggende veld in het ontwerp te betrekken, zoals een landgoed ook van oudsher opgebouwd is. Het idee is rondom de start- en landingsbanen een landschapspark te maken gericht op allerlei vormen van groene energieproducten. Te denken valt ook aan een route rond het terrein en bijvoorbeeld aan spottersplekken. Hoe het energielandgoed er precies uit zal zien is nog niet duidelijk. Provincie en gemeente nodigen omwonenden uit om deel te nemen in een klankbordgroep om mee te denken over de uitwerking van het energielandgoed. Belangrijke randvoorwaarde is de veiligheid op de luchthaven, daarvoor stelt Groningen-Airport Eelde eisen op waaraan het energielandgoed moet voldoen.

Wethouder Theun Wijbenga: “We zijn van mening dat het zonne-park een voorbeeldproject moet worden en dat het de omgeving een kwaliteitsimpuls moet geven. Noord-Nederland profileert zich als koploper op het gebied van duurzame energie en dit project kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Het streven is er een ‘Living La’, oftewel een proeftuin van te maken om kennis en ervaring op te doen.”

Zonneparken Nederland BV, neemt het initiatief voor een aanvraag voor 20 hectare zonnepanelen in de driehoek tussen taxi-, start- en landingsbaan en het platform. Het gaat dan om zo’n 100.000 zonnepanelen die jaarlijks 6.000 tot 8.000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. De eerste 20 hectare maken deel uit van het ruimtelijk ontwerp van het energielandgoed wat een groter gebied beslaat.
Provincie, gemeente en Groningen Airport Eelde steunen de initiatiefnemer bij dit voornemen, omdat het een belangrijke eerste stap is richting een energielandgoed.

OVG Real Estate wint prijs voor meest duurzame kantoorgebouw ter wereld

OVG Real Estate heeft onlangs de prestigieuze Sustainable Leadership Award in de wacht gesleept voor The Edge, het meest duurzame kantoorgebouw ter wereld volgens de BREEAM-NL standaard. Tauw heeft OVG Real Estate ondersteund bij ondermeer de BREEAM-NL onderbouwing.

De Sustainable Leadership Award is een wereldwijde prijs die jaarlijks wordt uitgereikt voor milieuvriendelijke, energie-efficiënte en sociaal verantwoorde vastgoedprojecten.

Om de duurzaamheid van gebouwen en hun omgeving te classificeren, is BREEAM-NL de meest gebruikte duurzaamheidsmeetlat in Nederland.

Het kantoorgebouw The Edge van OVG Real Estate, dat gevestigd is op de Amsterdamse ZuidAs, is beoordeeld met de kwalificatie ‘Outstanding’. Het gebouw heeft volgens het oordeel van Building Research Establishment (BRE), de wereldwijde beoordelaar van duurzame gebouwen, de hoogste score voor nieuwe gebouwen ontvangen die ooit is afgegeven.

Tauw heeft voorafgaand aan de bouw van The Edge de BREEAM-NL onderbouwingen voor landgebruik en ecologie (LE 1, 3, 4 en 6) en POL 5 verzorgd en tijdens de bouw de ecologische begeleiding (voor LE 3 en 4) verzorgd. Daarbij hebben we gecontroleerd of er geen overtredingen van de Flora- en faunawet plaatsvonden en hebben we maatregelen bedacht - en na plaatsing gecontroleerd - ten gunste van planten en dieren, waaronder een groene gevel, eiken kolommen met gaten voor bijen en nestkasten voor de huismus en gierzwaluw.

woensdag 20 mei 2015

Koenders: energie niet inzetten als politiek drukmiddel

De manier waarop we onze energievoorziening regelen en beschermen is een van de grootste politieke kwesties van onze tijd. ‘De nabije toekomst zal meer en meer worden bepaald door energie, duurzaamheid en klimaatverandering’, zei minister Koenders (Buitenlandse Zaken) woensdag in een speech op de Energy Charter Conferentie in Den Haag.

‘Zeker nu geopolitiek weer terug is op het wereldtoneel, moeten we voorkomen dat energie wordt ingezet als politiek drukmiddel’, stelt Koenders. ’Het is in het belang van iedereen dat we ons verzetten tegen de inzet van energie als politiek middel.’

Goed overheidsbeleid, een stevige rechtsstaat en internationale samenwerking zijn volgens Koenders van vitaal belang voor een betrouwbare, ononderbroken, veilige en duurzame energietoevoer. ‘Daarom helpt deze conferentie en het Energy Charter: omdat we hier afspraken maken over handel en samenwerking op energiegebied’, aldus de minister.

Koenders stelt dat het integraal aanpakken van energie, klimaat en veiligheid de komende jaren een van de hoogste prioriteiten is. ‘Klimaatdiplomatie is geen kunststukje. Het is noodzaak’, aldus de minister.

Daartoe is het volgens Koenders ook belangrijk om te investeren in relaties met nieuwe spelers op de energiemarkt en om bestaande relaties te versterken. ‘Het internationale energielandschap verandert snel. Er komen steeds meer nieuwe producenten in Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. In Azië en het Midden-Oosten is sprake van een groeiende vraag en de Verenigde Staten hebben de ambitie om volledig zelfvoorzienend te worden’, zei Koenders. ‘Door deze veranderingen groeit de wederzijdse afhankelijkheid van aanbod, vraag en vervoer. Goede relaties en afspraken zijn daarom nu van het grootste belang.’

Koenders benadrukte in zijn speech tevens het belang van duurzame en hernieuwbare energie. ‘De natuurlijke energiereserves raken snel uitgeput. Als we de gehele wereldbevolking willen blijven voorzien van energie, moeten we overgaan op meer duurzame vormen van energie’, zei de minister. ‘De vooruitzichten stemmen positief. Investeringen in duurzame energiebronnen nemen snel toe. Ook op dit gebied speelt het energiehandvest een belangrijke rol, zoals via investeringsbescherming.’

Klimaatgarant wint Hart-Hoofdprijs 2015

Het Ridderkerkse bedrijf Klimaatgarant dat de energieprestatie van woningen drastisch verbetert, is uitgeroepen tot winnaar van de Hart-Hoofdprijs 2015. De publieksprijs van 10.000 euro is dit jaar voor de vijfde keer toegekend aan de meest vernieuwende en inspirerende duurzame ondernemer. Klimaatgarant wil het bedrag inzetten voor een opleiding energieneutraal bouwen, zodat er straks meer mensen zijn die dit principe uitdragen en in de praktijk brengen.

Klimaatgarant was genomineerd omdat het bedrijf samen met gemeentes, projectontwikkelaars en bouwbedrijven bekijkt hoe ze in woningen de hoogst mogelijke energiebesparing kunnen realiseren, met vaak een warm huis zonder energierekening als resultaat. In een speciaal voor de Hart-Hoofdprijs geproduceerde korte film (1'09'') vertelt Wim van den Bogerd van Klimaatgarant over zijn drijfveren: www.youtube.com/watch?v=PCimpNo4xdM]

De belangstelling voor de vijfde Hart-Hoofdprijs was groot. Maar liefst 21.908 mensen hebben hun stem uitgebracht op een van de kandidaten. Naast Klimaatgarant waren WVO Zorg, De Hallen, Kytopia, Vechtclub XL en Biologische Boerderij Schuttershof genomineerd. Elke genomineerde vertelt op www.triodos.nl/hart-hoofdprijs in een korte video over zijn of haar initiatief. De video's zijn in totaal 160.000 keer bekeken. Het bleef tot het laatste moment spannend wie van de genomineerden de prijs zou winnen. Alle kandidaten kregen veel stemmen en in de top drie was het verschil slechts enkele honderden stemmen. Klimaatgarant won uiteindelijk met 5.624 stemmen.

De Hart-Hoofdprijs 2015 is dinsdagavond 19 mei tijdens een speciale bijeenkomst voor ondernemers in Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam uitgereikt door Daniël Povel, directeur Zakelijke Relaties van Triodos Bank Nederland. Muziekgebouw aan 't IJ is een van de podia uit de portefeuille Kunst en Cultuur van Triodos Bank.

De Hart-Hoofdprijs is een publieksprijs die in 2011 is ingesteld door Triodos Bank. De bank wil er de aandacht mee vestigen op ondernemers die gezien kunnen worden als duurzame koplopers in hun sector - en andere ondernemers met deze succesverhalen stimuleren. De prijs is vernoemd naar Triodos' pay off 'Volg je Hart - Gebruik je Hoofd', waarmee de bank duidelijk wil maken dat financieel en maatschappelijk rendement in haar optiek niet tegenover elkaar staan, maar elkaar juist kunnen versterken. Alle genomineerde ondernemers zijn gefinancierd door Triodos Bank.

Dagelijks besparen voelt beter dan 12 warme truien!

Op Warme Truien Dag hebben ongeveer 200.000 Nederlandse gezinnen de thermostaat een graadje lager gezet. De eerste week van februari was dit jaar kouder dan gemiddeld. De temperatuur lag rond de nul graden. Wat zou er echt gebeurd zijn met de stand van de thermostaat bij de deelnemers aan de dag? Alle deelnemers vinden energiebesparing belangrijk. Zal besparing bij een buitentemperatuur van rond de nul graden op Warme Truien Dag prioriteit krijgen op het comfort? Ik betwijfel het!

Als het te koud is in huis dan gaat de thermostaat hoger. Want tussen de droom en de daad van het besparen staan praktische bezwaren, die we in dit geval steeds beter kunnen verklaren. We besparen op grote schaal wanneer het voor ons weinig moeite kost. Zuinigheid is niet het enige wat ons drijft, we zijn ook lui. In Nederland hebben we vooral de naam om zuinig te zijn. Daardoor zullen Nederlanders al snel aangeven dat ze willen besparen. De praktijk is weerbarstig. Net daarom is het omdenken van energiebesparing de moeite waard.

Onderzoeksinstituut DIFFER is verhuisd naar de TU/e-campus

De 140 medewerkers van instituut voor fundamenteel energie-onderzoek DIFFER werken sinds gisteren in hun nieuwe onderkomen, op de campus van TU/e. De komst van het instituut maakt een intensievere samenwerking mogelijk tussen TU/e en DIFFER op het gebied van energieonderzoek. Zo zal onder meer een TU/e-DIFFER onderzoeksgroep worden opgezet voor zonnebrandstoffen onder leiding van hoogleraar René Janssen.

De verhuizing van DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) vanuit het landgoed Rijnhuizen in Nieuwegein naar de TU/e-campus is al sinds begin maart aan de gang. De experimentele opstellingen worden in verschillende transporten overgebracht naar de nieuwe locatie. Naar verwachting is in het najaar al het materieel in Eindhoven. Gisteren was het moment dat alle 140 DIFFER-medewerkers officieel hun nieuwe kantoren op de TU/e-campus betrokken.

Er zijn verschillende DIFFER-onderzoekers die al jaren tevens deeltijd TU/e-hoogleraar zijn, waaronder fusie-experts Marco de Baar en Tony Donné. De komst van DIFFER naar Eindhoven zorgt voor een nog intensievere samenwerking met de TU/e op het gebied van energieonderzoek. Zo kunnen medewerkers van DIFFER op dezelfde manier gebruik maken van TU/e-diensten als een reguliere faculteit. Omgekeerd krijgen onderzoekers van de TU/e ook toegang tot DIFFER's onderzoeksfaciliteiten, zoals het grootschalige plasma-experiment Magnum-PSI voor onderzoek naar wandmaterialen van fusiereactoren. Daarnaast zal TU/e-hoogleraar René Janssen een onderzoeksgroep leiden op het gebied van zonnebrandstoffen binnen DIFFER.

Bij de focus op duurzaamheid past een duurzaam gebouw. Het nieuwe onderkomen van DIFFER is het eerste onderzoeksgebouw van Nederland dat ‘excellent’ scoort op de zogeheten BREEAM, een wereldwijd geaccepteerde duurzaamheidsnorm voor energiegebruik, materialen en processen. Dankzij een speciaal voor DIFFER ontworpen zaagtandprofiel op de oost- en westgevels is niet de hele dag actieve zonwering nodig. Daarnaast is er LED-verlichting in de meeste ruimten, bevatten de ramen driedubbel isolatieglas en liggen ruim 900 zonnepanelen op het dak. 

dinsdag 19 mei 2015

Kwart van de Amsterdamse sportclubs gaat energie besparen

Het komende jaar gaan 44 van de 176 Amsterdamse buitensportverenigingen aan de slag met het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Zo besparen zij energie en geld. Dit doen ze aan de hand van een gratis duurzaamheidsscan die hen is aangeboden door de gemeente. Daarmee is de doelstelling voor 2015 uit de onlangs vastgestelde Agenda Duurzaamheid om ten minste 25% van de buitensportverenigingen te helpen met verduurzamen, behaald.

Tot nu toe zijn er bij 44 verenigingen scans uitgevoerd en hebben 30 verenigingen een advies op maat gekregen. Hiervan hebben acht verenigingen al daadwerkelijk maatregelen getroffen om het energieverbruik te verlagen. Vrijwel alle 44 verenigingen hebben bij de scan de ambitie uitgesproken om de sportaccommodatie binnen een jaar te verduurzamen.

De gemeente Amsterdam geeft buitensportverenigingen gratis advies over energiebesparing en andere duurzaamheidsmaatregelen. De adviseur kijkt onder meer naar de isolatie, installaties, verlichting, verwarming en het watergebruik in en rondom het clubhuis. Ook adviseert hij over de verschillende financieringsmogelijkheden. Alle Amsterdamse buitensportverenigingen die beschikken over een eigen clubhuis en hun eigen energierekening betalen, kunnen gebruik maken van zo’n duurzaamheidsscan. Aanmelden kan tot 1 juli via www.amsterdam.nl/sport/duurzaam.

De gemeente organiseert dinsdagavond 23 juni in de Amsterdam Arena een kennissessie voor sportverenigingen over energiebesparing en andere duurzame maatregelen. Amsterdamse buitensportverenigingen kunnen zich aanmelden via www.amsterdam.nl/sport/duurzaam.

Delen

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More