Ads Top

WISE nodigt Dijkhoff uit voor debat bij het klimaat rond kernenergie

Op 16 november organiseert WISE een groot evenement 'het klimaat rond kernenergie'. Hoewel het programma al helemaal vol zit - met plenaire en paralelle debatten en lezingen met en door voor- en tegenstanders van kernenergie - maken we graag ruimte voor Klaas Dijkhoff om publiek in debat te gaan over zijn voorstel om nieuwe kerncentrales te bouwen. Het debat is hoogst actueel en op scherp gezet door de VVD. We bieden hem graag de gelegenheid zijn ideeen toe te lichten er er over in gesprek te gaan.

Met het jubileum viert WISE haar 40-jatig bestaan. De organisatie speelde gedurende vier decennia een leidende rol in de internationale strijd tegen kernenergie.

Het energiedebat wordt de laatste jaren in toenemende mate bepaald door de urgentie van de klimaatverandering. Alle pijlen zijn gericht op het versneld sluiten van vervuilende kolencentrales, energiebesparing en het bevorderen van duurzame energie. Alles draait hierbij om de vermindering van de CO2-uitstoot. Andere milieuproblemen die onze energiehonger met zich meebrengt verschuiven naar de achtergrond. Zo is te verklaren dat de roep om kernenergie als een grootschalige en relatief CO2-arme vorm van energieopwekking weer luider klinkt. Mensen en organisaties die een aantal jaren geleden nog fel tegen kernenergie waren lijken in toenemende mate onverschillig te worden.

Ondertussen vergrijst de antikernenergiebeweging. Er groeit een nieuwe generatie op die nauwelijks meer kennis heeft van kernenergie, vooral hoort over klimaatverandering en daarom wellicht vatbaarder is voor de beloften van de nucleaire industrie. In de ogen van de eco-modernisten blokkeren ouderwetse halsstarrige antikernenergie-activisten de vooruitgang. Ze moesten maar eens plaats maken voor de nieuwe generatie die een stuk positiever tegen de problemen aankijkt en met innovatieve oplossingen komt.


Op 16 november komen onder andere Victoria Koblenko (actrice), Frans Rooijers (directeur CE Delft), Joris van Dorp (Ecomodernisten Nederland), Marco Visscher (Ecomodernisten Nederland), Maurits Groen (ondernemer), Sam Collot d’Escury (directeur Energie Nederland), Jan Boele (directeur COVRA), Carla Dik-Faber (Tweede Kamer ChristenUnie) uitgebreid aan het woord

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.