Ads Top

Energietransitie: VBO Makelaar pleit voor duurzaamheidscollectief

Om de CO2-uitstoot te reduceren wordt in de (nog af te ronden) Klimaatakkoorden nadrukkelijk een bijdrage van de gebouwde omgeving gevraagd. Brancheorganisatie VBO Makelaar pleit voor duurzaamheidscollectieven om de energietransitie van en energiebesparing in woningen handen en voeten te geven. Zo wordt de individuele benadering per woning losgelaten en verduurzaming collectief in de breedte aangepakt. Om draagvlak bij woningeigenaren te creëren, moeten verduurzamingsmaatregelen financieel haalbaar en praktisch uitvoerbaar zijn. Een collectief biedt zowel praktische als prijstechnische voordelen en een transparante informatievoorziening. Dat waarborgt commitment in de wijk en een goede communicatie tussen partijen. Hierdoor worden aardgasloze en (bijna) energieneutrale woningen schaalbaar, betaalbaar en daardoor ook haalbaar.

Volgens VBO Makelaar zijn er voor succes echter twee voorwaarden. Ten eerste moet het energielabel worden vervangen door een informatief duurzaamheidslabel. Het nieuw in te voeren label moet een compleet statusoverzicht van de energiebesparing én energietransitie verstrekken. Een herijkt en uitgebreid duurzaamheidslabel kan de energetische prestaties van een woning inzichtelijker maken en informeren en aansporen tot nog te nemen energiebesparende maatregelen.

Een tweede voorwaarde is dat woningeigenaren gestimuleerd worden tot deelname aan een lokaal duurzaamheidscollectief via een financiële prikkel. Gemeenten en bewoners werken samen in een duurzaamheidscollectief waaraan subsidies en goedkope duurzaamheidsleningen worden gekoppeld. Gemeenten moeten de duurzaamheidscollectieven coördineren en aanjagen. Dat past ook bij de rol die gemeenten bij de verduurzaming hebben.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.