Ads Top

Strengere isolatie eisen leiden tot flink hogere bouwkosten

Het Bouwbesluit heeft vanzelfsprekend impact op de sector. Sommige daarvan zijn heel zichtbaar, andere wat minder. De aanpassing van de minimale isolatiewaarden van daken en gevels is een van die minder zichtbare aanpassingen. Het gevolg is wel dat de aanscherping van de minimale isolatiewaarde in calculaties moet worden meegenomen. Calculeren en inschrijven op basis van de geldende wet en regelgeving en actuele prijzen, is tenslotte noodzaak. Het verschil in isolatie kan per woning duizenden euro’s verschil maken.

De maatschappelijke trend beweegt zich duidelijk richting meer duurzaamheid. Iets dat in de bouw op talloze manieren zichtbaar is. Omdat opdrachtgevers hierom vragen, maar ook omdat de overheid het steeds meer verplicht. Met name dat laatste is een blijvend punt van aandacht. Een organisatie in de bouw zal niet snel een specifieke eis van een opdrachtgever over het hoofd zien. Makkelijker is het om kleine veranderingen in regelgeving over het hoofd te zien.

Per 2015 is de minimale isolatiewaarde van daken fors aangescherpt. Deze was voor 2015 Rc 3,5 en bedraagt nu Rc 6. Voor gevels geldt dat de minimale waarde van Rc 3,5 is opgehoogd tot Rc 4,5. Vloeren zijn met een Rc van 3,5 gelijk gebleven qua minimale isolatiewaarde.

Het realiseren van bovengenoemde waardes vergt een aanpassing van het bouwproces en dus ook van de kostencalculatie die daaraan voorafgaat. Archidat Bouwformatie constateert dat de kosten van de buitenschil van woningen is toegenomen. Dat heeft enerzijds te maken met de aanscherping van de isolatiewaardes, maar anderzijds ook met een toename van de prijs van isolatiemateriaal tussen 2015 en nu. Het mes van de gestegen kosten van woningisolatie snijdt dus aan twee kanten.

Aan de wijze waarop woningen geïsoleerd worden, is in wezen weinig veranderd. Spouwmuren vormen nog steeds de voornaamste vorm van gevelisolatie. Evenals het vullen hiervan met materialen als steenwol, glaswol, kunststof en synthetische isolatiematerialen zoals PIR, EPS en PF hardschuim. De kostenstijging van deze materialen heeft zich niet in alle gevallen gelijk ontwikkeld. Zo namen de kosten van minerale wol in de afgelopen drie jaar met in totaal zo’n tien procent toe, terwijl de kosten van PIR isolatieplaten met maar liefst 50 procent zijn gestegen. Het leeuwendeel van die stijging vond plaats in 2017. De spouwisolatie van een referentie hoekwoning kost afhankelijk van het gekozen isolatiemateriaal tot wel €1.000,- meer dan drie jaar geleden.

Zoals gezegd is duurzaamheid een maatschappelijke trend. Kenmerk van een trend is dat deze zich niet beperkt tot een enkele gebeurtenis. Het is dan ook naïef om de stijging van de isolatiekosten van woningen louter te beschouwen in het licht van het Bouwbesluit 2015. Vooral ook omdat we weten wat er in het verschiet ligt. In 2020 wordt de sector geacht Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) te realiseren. BENG 2020 heeft nog ingrijpendere gevolgen voor de kosten van woningen en de calculatie daarvan. En wel omdat dit niet alleen over isolatie gaat, maar ook over installaties binnen de woning.

Weten dat de kosten gaan stijgen en waar dat mee te maken heeft is één ding. Die kosten op voorhand nauwkeurig berekenen een tweede. Toch stelt Archidat Bouwformatie precies dat in het vooruitzicht. Het bieden van calculatietools en zeer actuele informatie om die calculaties op te baseren, is de kern van onze meerwaarde. Juist bij zo veel ontwikkelingen in de markt en veranderende eisen van zowel de overheid als opdrachtgevers, blijkt het belang daarvan.

Een tool als Bouwkosten Online biedt elke speler in de sector de mogelijkheid om in te schrijven voor actuele projecten, op basis van actuele cijfers. Met deze tool kunnen complete projectberekeningen worden gemaakt, inclusief bouwdelen en arbeidskosten. Eveneens kan de geboden informatie eenvoudig gekoppeld worden aan eigen calculatiesoftware.

Toegankelijkheid is een groot goed. Daarom is de bouwkosten database van Archidat binnen Bouwkosten Online gratis te raadplegen. Ook actuele richtprijzen van verschillende isolatiematerialen en isolatieplaten zijn hier dus voor iedereen beschikbaar. Via https://bouwkosten.bouwformatie.nl kan men de informatie kosteloos raadplegen na registratie.

Archidat Bouwformatie brengt being 2019 BouwdetailWijzer handboek BENG uit. Dit handboek zal een uitgebreid onderzoek bevatten, waarin de impact van BENG op de bouwkosten en detaillering in beeld wordt gebracht. De BouwdetailWijzer handboek BENG kan tijdens de BouwBeurs (4 t/m 8 februari) gratis opgehaald worden met een persoonlijke voucher. Meer informatie en inschrijven voor de BouwdetailWijzer kan via de website van Archidat Bouwformatie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.