Ads Top

Ook 100% groene stroomleverancier kan nog niet zonder conventionele energiecentrales

Ook 100% groene stroomleverancier kan nog niet zonder conventionele energiecentrales
De opslag van duurzame energie vormt een van de grootste hindernissen bij een overgang naar een 100% duurzaam energiesysteem. Zolang de elektriciteit uit wind en zon niet goed opgeslagen kan worden voor later gebruik, blijft er energieopwekking nodig die niet van de weersomstandigheden afhankelijk is: regelbaar vermogen. Hoewel sommige energieleveranciers, zoals Qurrent, in hun recente reclame uitingen willen doen geloven dat zij alleen echt groene energie leveren, is dit op dit moment niet mogelijk.

Vergroening van grijze stroom
Ieder jaar deelt de Consumentenbond in samenwerking met Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE duurzaamheidscijfers uit aan energieleveranciers. Er zijn namelijk een aantal leveranciers die hun stroom als groen verkopen, maar deze in werkelijkheid laten opwekken door onder meer kolen- en gascentrales. Zo konden 69% van de Nederlandse huishoudens in 2017 groene stroomabonnementen afnemen, terwijl in dat jaar maar 13,9% van de elektriciteit in Nederland duurzaam werd opgewekt. Deze ‘sjoemelstroom’ kan worden aangeboden door het opkopen van groene stroomcertificaten uit het buitenland. Lees hier meer over deze methode om duurzame energie op te wekken.

Wel een prikkel voor ontwikkeling, niet 100% duurzaam
Een aantal Nederlandse energieleveranciers zetten zich openlijk af tegen deze handelswijze en werken uitsluitend met Nederlandse Garanties van Oorsprong. Zo ook Qurrent, dat vier jaar achter elkaar een 10 voor duurzaamheid heeft gekregen van de Consumentenbond. Doordat Qurrent alleen Nederlandse certificaten gebruikt kunnen afnemers van groene stroom bij Qurrent er vanuit gaan dat hun groene stroomabonnement wél voor een prikkel zorgt voor meer duurzame energie in Nederland. Echter, Qurrent wekt in hun reclame uitingen ten onrechte de illusie dat hun klanten het hele jaar door alleen maar wind- en zonne-energie ontvangen en er dus geen cent richting kolen- en gascentrales gaat.

Conventionele energiecentrales kunnen naargelang de vraag meer of minder stroom opwekken, maar bij windmolens of zonnepanelen bestaat deze mogelijkheid niet. Hoeveel er wordt opgewekt hangt af van het weer. Tot op heden is het niet mogelijk om voldoende energie uit wind en zon op te slaan om het landelijke elektriciteitsnet te voorzien wanneer het niet waait en/of de zon niet schijnt, zodat er moet worden uitgeweken naar conventioneel regelbaar vermogen (onder andere kolen- en gascentrales).

Dit is voor Qurrent niet anders, zij kunnen geen wind- en zonne-stroom leveren als de weersomstandigheden dit niet toestaan. Dankzij de levering door conventionele centrales valt bij hun klanten op die momenten het licht niet uit. Deze stroom dient Qurrent in te kopen op de groothandelsmarkt, waar op dat moment alleen stroom uit conventionele bronnen wordt verhandeld, er gaat dus toch geld van Qurrent richting deze traditionele centrales.

Nog sterker gesteld: zonder deze traditionele centrales zouden leveranciers als Qurrent niet kunnen bestaan, als alle leveranciers namelijk alleen groene stroom zouden produceren zou de benodigde back-up tijdens de momenten zonder wind en zon er niet zijn en het licht dus letterlijk uit gaan. 

Garanties van Oorsprong als opslagmiddel
Toch levert Qurrent 100% duurzame energie uit Nederland, hoe kan dit? Garanties van Oorsprong (GvO’s) zijn niet alleen los te verhandelen van hun bron, ze zijn ook nog een jaar lang houdbaar voor gebruik op een later moment. Zo kan Qurrent overschotten van GvO’s die het verkrijgt wanneer er meer wordt geproduceerd dan hun klanten afnemen, bewaren voor de momenten dat er te weinig wordt opgewekt. Een administratieve batterij voor duurzame energie dus. Over een heel jaar klopt de rekensom, maar het kan hun klanten ten onrechte de indruk geven dat het hele jaar op ieder moment evenveel groene stroom beschikbaar was als dat zij op dat moment gebruikten.

Het ontkennen van de noodzaak van regelbaar vermogen misleidt de Nederlandse energiegebruikers over de huidige stand van zaken. Een écht 100% groene leverancier van stroom bestaat in Nederland namelijk nog niet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.