Ads Top

ACM-besluit draagt bij aan duurzame elektriciteit

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd om de Europese elektriciteitsmarkt verder te integreren en te verduurzamen. Dit besluit zorgt er voor dat de regels voor elektriciteitsproducenten in Nederland en de rest van Europa meer overeenkomen. Deze producenten kunnen daardoor gemakkelijker overal in Europa windmolenparken en zonnepanelen bouwen.

Het besluit vloeit voort uit Europese afspraken over de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net, die zijn vastgelegd in de verordening ‘Requirements for Generators’. Met die afspraken kunnen elektriciteitsproducenten een belangrijke rol spelen bij de spanningshandhaving en de frequentiestabiliteit op het net.

Het aanbod van energie wisselt steeds sterker doordat er meer zonne- en windenergie komt. De voorgestelde regels dragen bij aan de stabiliteit en veiligheid van het elektriciteitsnetwerk. Dit helpt om de voorzieningszekerheid voor bedrijven en consumenten in stand te houden.

Nieuwe Europese regels en de nationale implementatie daarvan bevorderen ook de handel in elektriciteit in Europa. De bedoeling is dat op den duur het hele vasteland van Europa één elektriciteitsmarkt wordt. Dat leidt tot lagere prijzen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.