Ads Top

CO₂-prestaties warmtenetten HVC 2017

HVC werkt hard aan het verduurzamen van de warmtevoorziening in de regio Alkmaar en de regio Dordrecht. Met warmte van HVC hebben inwoners en bedrijven in de regio Alkmaar en de regio Dordrecht  8.477 ton CO₂-uitstoot vermeden in 2017, dit is vergelijkbaar met een jaarlijkse besparing van ongeveer 50.000 zonnepanelen. Ruim 12.192 woningequivalenten zijn aangesloten op een warmtenet van HVC en zijn daarmee aardgasvrij. De resultaten op het gebied van CO₂-reductie en de warmte-activiteiten die daarvoor zorgen, zijn weergegeven in het CO₂-prestatieverslag 2017. Ten opzichte van 2016 is de CO₂-uitstoot in de regio’s Alkmaar en Dordrecht gecontinueerd. Vanaf 2018 wordt de verduurzaming van de warmtenetten als effect van de aansluiting op de afvalenergiecentrale in Dordrecht en de bio-energiecentrale in Alkmaar waarneembaar in het resultaat.

Zonder aardgas toch verwarming in huis. Dat kan door huizen en andere gebouwen aan te sluiten op een warmtenet, dat water verwarmt met duurzame energie. Zoals een bio-energiecentrale, die warmte produceert door afvalhout te verbranden of een afvalenergiecentrale waar restafval wordt verwerkt. Gebouwen die daarop aangesloten zijn hebben geen aardgas meer nodig, maar worden nu duurzaam verwarmd. Elke aansluiting draagt direct bij aan een betere luchtkwaliteit in de wijk doordat er minder fijnstof in de lucht komt door minder gebruik van CV-ketels.

In de regio Alkmaar is het warmtenet aangesloten op de bio-energiecentrale, hierdoor is de geleverde warmte voor de aangesloten woningen en gebouwen volledig groen. In de bio-energiecentrale wordt warmte geproduceerd door afvalhout en gedroogd slib te verbranden. Steeds meer woningen en grote gebouwen zoals het AFAS Stadion, zwembad Hoornse Vaart, en het nieuwe poppodium Victorie zijn aangesloten op het warmtenet. Het warmtenet wordt verder uitgebreid en doorgetrokken richting het tuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard. In 2017 is 14 km aan warmteleidingen aangelegd in de regio Alkmaar waardoor de totale lengte bijna 34 km is.

Eind 2017 is het warmtenet in Dordrecht aangesloten op de afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg. Dit levert voor 2018 een forse verduurzaming op. Op het warmtenet in Dordrecht worden vooralsnog veelal hoogbouw, nieuwbouw en grote gebouwen aangesloten. In samenwerking met  woningcorporaties Trivire en Woonbron wordt bij de vervanging van ketels van bestaande bouw of renovatiewerkzaamheden waar mogelijk gekozen voor een aansluiting op het warmtenet. Buiten Dordrecht is er in de Drechtsteden gestart in Sliedrecht. Daar ontstond, vanwege herbouw in de Staatsliedenbuurt, een kans om ook een warmtenet aan te leggen. In samenwerking met Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht zijn de eerste woningen aangesloten op een warmtenet. In 2017 is 3 km aan warmteleidingen aangelegd in de regio Dordrecht waardoor de totale lengte bijna 17 km is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.