Ads Top

Clean Energy Challenge verlengt de uitdaging

What Design Can Do (WDCD) & IKEA Foundation lanceerden begin september de Clean Energy Challenge in vijf steden – São Paulo, Delhi, Nairobi, Mexico Stad en Amsterdam. De UvA is verbonden aan deze challenge met de casus ’Universiteitskwartier’. De universiteit draagt studenten, medewerkers, buurtbewoners uit om met ons mee te denken over de duurzame toekomst van de stad en in het bijzonder het Universiteitskwartier. Sinds september zijn er al diverse ideeën binnengekomen, maar om nóg meer ontwerpers een kans te geven is er besloten de oorspronkelijke inlevertermijn te verlengen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen is de belangrijkste oorzaak voor klimaatverandering, maar desondanks is dit nog steeds onze belangrijkste energiebron. De meeste van die energie wordt verbruikt in onze steeds verder groeiende steden. Steden bieden daarom een enorme kans om de manier waarop we energie opwekken en verbruiken te veranderen. Deze wereldwijde challenge roept ontwerpers en creatieve ondernemers op om nieuwe manieren te vinden voor de productie, distributie en het gebruik van energie in stedelijke gebieden.

De grootstedelijke regio van Amsterdam moet de komende jaren gaan voldoen aan de groeiende vraag naar woningen, het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed en het herontwerpen van het stedelijke mobiliteitssysteem. In plaats van deze eisen als afzonderlijke systemen te beschouwen, hebben ontwerpers de kracht om ze meer holistisch te benaderen met multifunctionele concepten, producten, diensten, ruimte. Overweeg bijvoorbeeld hoe energietransitie kan worden gecombineerd met verbeterde biodiversiteit, recreatie, transport, wateropslag en landbouw. Kan de stedelijke energietransitie bijdragen aan het behoud van de natuur die we in de grootstedelijke regio nodig hebben? Kunnen we aantrekkelijke stadsgezichten, landschappen en multifunctionele ‘stadsranden’ ontwerpen waar oplossingen voor schone energie gedijen?

Deelnemers krijgen nu de kans om na te denken hoe energie duurzaam kan worden opgewerkt, gedistribueerd en opgeslagen op een manier die in lijn is met de culturele en historische waarden van de stad en het omringende landschap. Ook voor het Universiteitskwartier,  een historisch binnenstedelijk gebied wat tot 2025 een grote ontwikkeling zal doormaken -en daarmee ook voldoende kansen in zich heeft-, zijn we op zoek naar creatieve ruimtelijke interventies, producten, diensten, systemen en verhalen die de leefbaarheid rijmen met de noodzaak over te gaan naar hernieuwbare energievormen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.