Ads Top

Internationale conferentie in Lochem

Op 13, 14 en 15 november 2018 verzamelen zich uit heel Europa zo’n 120 mensen in Lochem voor kennisuitwisseling over het lokaal opwekken van hernieuwbare energie. Ze nemen deel aan de 2e internationale ECCO-conferentie oftewel de Lokale Energie Versnellingsdagen.

Steeds meer burgers en boeren organiseren zich om samen lokaal duurzame energie op te wekken. Alleen in Nederland zijn er al ruim 390 van dit soort initiatieven. Toch is het niet altijd simpel om zo’n energiecoöperatie op te starten. ECCO / Interreg North West Europe zorgt voor de oplossing. Nieuwe organisaties leren en profiteren van de kennis en de geslaagde projecten van de ervaren voorlopers.

De ECCO-conferentie wordt dit jaar georganiseerd door de coöperatie LochemEnergie, die tot de voorhoede van de lokale energietransitie behoort. Op de bezoekerslijst staan initiatiefnemers uit andere regio’s. Behalve uit Nederland zijn er deelnemers uit Ierland, Frankrijk, Duitsland, België en Wales. Daarnaast komen er vertegenwoordigers van overheden en van kenniscentra en koepelorganisaties voor lokale energie.

Deelnemers aan de conferentie krijgen volop gelegenheid om een actieve bijdrage te leveren. Er is een uitgebreid programma met boeiende workshops, masterclasses, debatten en excursies naar technische installaties: zonneparken, windenergie, waterkracht, biomassa en elektrische mobiliteit. Flying experts uit het buitenland zullen hun ervaringen delen over thema’s waar de regio Lochem nog mee worstelt zoals: Hoe kan de jeugd en de lokale bevolking actief betrokken worden? en Hoe kun je industrieterreinen verduurzamen?

ECCO (Energy Community Co-Operatives) Interreg North West Europe is het Europese samenwerkingsproject van initiatieven die de energietransitie in de eigen regio op gang willen brengen. Deze conferentie is een uitstekende gelegenheid om van elkaar te leren en elkaar vooral ook te inspireren. Doel is de versnelde uitrol van het lokaal opwekken van hernieuwbare energie en het opzetten van zo veel mogelijk nieuwe energiecoöperaties.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.