Ads Top

TNO ontwikkelt brandstofstrategie in opdracht van de Sint Maarten Harbour Group of Companies

De Caribbean Branch Office van TNO in Aruba ontwikkelt een roadmap brandstofstrategie in opdracht van de Sint Maarten Harbour Group of Companies. Het doel van deze studie is om de huidige energie- situatie te beoordelen en een stappenplan op te stellen voor de noodzakelijke toekomstige investeringen.
De haven van Sint Maarten is een belangrijke regionale speler in de distributie van brandstof. Nieuwe ontwikkelingen zoals een verschuiving van gebruik van zware stookolie naar LNG voor de scheepvaart- en elektriciteitsproductie zullen impact hebben op de toekomstige energiebehoeften. Daarnaast verandert de brandstofbehoefte door een verhoogde productie van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie en mogelijk geothermie.
Deze studie moet een basis vormen voor geïnformeerde besluitvorming over toekomstige brandstofopslag en voor de distributie-infrastructuur. De eerste fase van het onderzoek richt zich op een beoordeling van de huidige brandstofsituatie op Sint Maarten en de regionale en internationale ontwikkelingen. Daarna wordt er een strategie ontwikkeld om in de toekomstige energiebehoefte te kunnen blijven voorzien en de positie van de haven als regionale speler te behouden.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met steun van het Ministerie van Economisch Zaken van Sint Maarten en van Nederland. TNO en de Sint Maarten Harbour Group streven naar een langdurige werkrelatie waarin TNO expertise inbrengt. In 2011 opende TNO een vestiging op Aruba met als belangrijk aandachtspunt om te werken aan integrale eilandstrategieën die gericht zijn op onder meer de ontwikkeling van meer duurzame, betrouwbare en betaalbare energiesystemen. TNO heeft een brede expertise van duurzame energiesystemen, LNG- transport en distributie en zakelijk en strategisch advies inzake investeringen voor de brandstofinfrastructuur.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.