Ads Top

Nederlandse woningen steeds energiezuiniger

De Nederlandse woningvoorraad wordt steeds energiezuiniger. De afgelopen zes jaar nam het aantal woningen met een groen energielabel (A, B en C) met 600.000 toe tot een totaal van 3,1 miljoen woningen. Het aantal woningen met een slecht label (E,F, en G) daalde met 700.000 tot een totaal van 2,5 miljoen. In twee op de drie huizen staat inmiddels een zuinige HR-ketel en het gebruik van warmtepompen is sinds 2006 verdrievoudigd. Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens daalt al jaren en het stijgende elektriciteitsverbruik is inmiddels gestabiliseerd.
Dat blijkt uit analyses die Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en onderzoeksbureau RIGO in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben uitgevoerd in het kader van het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Het rapport is deze week aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor het onderzoek werden 4800 woningopnames en enquêtes uitgevoerd en geanalyseerd.
Veel onzuinige woningen zijn de afgelopen jaren vervangen door nieuwe woningen met energielabel A. Met name woningcorporaties hebben een inhaalslag gemaakt door slechte huurwoningen te slopen en energiebesparende maatregelen te treffen bij bestaande woningen.
De meeste woningen maken voor verwarming inmiddels gebruik van zuinige HR-ketels, en in toenemende mate van warmtepompen (bijna 1 procent). In Nederland worden nog maar 200.000 woningen verwarmd met gas- of oliekachels, met name particuliere huurwoningen. Ook zijn boilers en geisers langzaam aan het verdwijnen, ten gunste van combiketels en warmtepompboilers.
Het overgrote deel van de Nederlandse woningen beschikt inmiddels over dubbelglas en dakisolatie en meer dan de helft heeft gevel- en vloerisolatie. In de particuliere huursector valt nog wel winst te behalen met energiebesparende maatregelen.
Mede door de toename van besparende maatregelen is het gasverbruik per huishouden gedaald naar 1600 kubieke meter per jaar. Ook het elektriciteitsverbruik is na jaren van stijging gestabiliseerd op 3200 kWh. Door stijgende gasprijzen is de energierekening echter bijna verdubbeld.
De bereidheid onder Nederlanders om te investeren in energiebesparende maatregelen is hoog. Vier op de tien eigenaar-bewoners hebben daar de afgelopen vijf jaar geld ingestoken. Een op de zes denkt de komende twee jaar daarin te investeren, waarvan een derde zonnepanelen wil aanschaffen. Uit het onderzoek blijkt dat ook gedrag van bewoners een belangrijke rol speelt. Slechts een deel van dat gedrag is makkelijk 'energiezuiniger' te maken, omdat 'onzuinig' gedrag vaak voortkomt uit logische keuzes. Ouderen hebben gemiddeld nu eenmaal behoefte aan een hogere temperatuur en zijn vaker thuis. En gezinnen met kleine kinderen gebruiken vaker het bad. Bewoners compenseren in hun gedrag vaak al de onzuinigheid van hun woning. Bewoners van onzuinige woningen blijken namelijk vaak zuiniger met energie om te springen dan bewoners van zuinige woningen.
Hoewel de trend gunstig is, zijn volgens het onderzoek vergaande maatregelen als zonneboilers, zonnepanelen en warmtepompen nodig om het doel van een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050 te behalen. De kosten van nieuwe technieken moeten omlaag, maar het energiebeleid moet daarnaast ook inspelen op andere specifieke behoeften van huishoudens zoals comfort en milieubewustzijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.