Ads Top

Tarieven van TenneT blijven stabiel in 2014

In 2014 blijven de maximumtarieven van TenneT stabiel. TenneT is de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnetwerk voor elektriciteit. Het gaat om de tarieven die TenneT aan de regionale netbeheerders en andere afnemers rekent voor het elektriciteitstransport en voor het in stand houden van een betrouwbare en veilige levering van elektriciteit. Het toezicht van ACM zorgt ervoor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de diensten van TenneT.
De tarieven op de extra-hoogspanningsnetten dalen licht met gemiddeld 0,5%. De tarieven op de hoogspanningsnetten stijgen met gemiddeld 3,5%. Het tarief voor het in stand houden van een betrouwbaar en veilige levering van elektriciteit, het zogenaamde systeemdiensttarief, daalt met ongeveer 9%. Alle tarieven zijn gecorrigeerd voor inflatie (een stijging van 2,8%).
TenneT staat voor grote investeringen om een betrouwbare en veilige energielevering ook in de toekomst te garanderen; zo heeft TenneT bij Bleiswijk-Wateringen aan een traject gebouwd om samen met al bestaande hoogspanningsverbindingen een nieuwe ring te vormen. In de tarieven voor 2014 is ruimte opgenomen voor de kapitaalslasten van deze grote investering.
De handel in elektriciteit is internationaal. Grote bedrijven en handelaren kopen in het buitenland elektriciteit in, of er wordt vanuit Nederland elektriciteit aan het buitenland verkocht. Soms is er meer vraag naar grensoverschrijdende handel dan de grensoverschrijdende verbindingen aankunnen. TenneT moet dan die ‘schaarse’ capaciteit veilen en verdient daar geld mee. Volgens Europese regels moet dat geld in eerste instantie worden gebruikt voor uitbreiding van de grensoverschrijdende verbindingen. Onder bijzondere omstandigheden mogen die gelden voor een deel ook worden ingezet om tariefstijging te voorkomen. ACM geeft TenneT voor 2014 de ruimte om € 87 miljoen uit die veilingpot in te zetten om een tariefstijging te voorkomen. Hierdoor kunnen de tarieven van TenneT deze keer stabiel blijven. Het is de eerste keer dat de veilinggelden bij de tarieven worden ingezet.
De transportkosten van TenneT staan niet rechtstreeks op de energierekening van consumenten en bedrijven. TenneT transporteert via het (extra-)hoogspanningsnet elektriciteit naar regionale netbeheerders. De kosten van de regionale netbeheerders staan wel op de energierekening van consumenten en bedrijven. ACM verwacht dat zij de effecten via hun tarieven doorberekenen. De tarieven voor het in stand houden van een betrouwbare en veilige elektriciteitslevering worden wel rechtstreeks aan alle energiegebruikers in rekening gebracht. Dit staat als ‘systeemdiensten’ op de energierekening.
Vanaf 1 januari 2014 gaat een nieuwe driejarige reguleringsperiode in. ACM reguleert de tarieven voor monopolist TenneT. ACM prikkelt de netbeheerder via de tariefregulering; efficiëntie wordt beloond. Met de manier van reguleren krijgt TenneT voldoende ruimte om noodzakelijke investeringen uit te kunnen voeren. Doordat ACM jaarlijks de maximale tarieven voor transport- en systeemtaken vaststelt, kan de netbeheerder niet onnodig hoge tarieven hanteren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.