Ads Top

Staten Drenthe unaniem over Energiepotentiekaart

Tijdens de Statenvergadering van 18 december is ingestemd met de Energiepotentiekaart. Uit eerdere vergaderingen bleek dat alle fracties positief zijn over de kaart, waar mogelijke locaties voor hernieuwbare energiebronnen op staan (wind, zon, warmte-koude-opslag, geothermie, biomassa en restwarmtebenutting). De Energiepotentiekaart is opgesteld op initiatief van GroenLinks. De kaart biedt gemeenten, inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers op het gebied van duurzame energie een eerste blik op haalbaarheid van nieuwe plannen en kan een stimulans zijn om mogelijkheden te onderzoeken. De Energiepotentiekaart kan daarmee aan de basis staan van een breed gedragen visie op de toekomstige energiehuishouding van de provincie.
Op 12 juni is het initiatiefvoorstel van GroenLinks om een Energiepotentiekaart op te stellen, behandeld in de vergadering van de commissie Omgevingsbeleid. In de Statenvergadering van 26 juni hebben de Staten vervolgens ingestemd met het voorstel, waarna het college van Gedeputeerde Staten aan de slag is gegaan met de vertaling van het voorstel in een daadwerkelijke kaart. Het resultaat is gepresenteerd in de vergadering van 27 november. In deze vergadering benadrukten de commissieleden het dynamische karakter van de Energiepotentiekaart. Nieuwe informatie moet regelmatig verwerkt worden, zodat de kaart actueel blijft als informatiebron voor zowel potentiële initiatiefnemers als voor het provinciale energiebeleid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.