Ads Top

Sustainability cafés TNO over duurzaamheid in de chemie

TNO organiseert vier keer per jaar een zogeheten sustainability café, waar ondernemers in en rond de chemische industrie worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De bedoeling is niet alleen dat TNO kennis overdraagt, maar vooral dat ondernemers elkaar informeren en stimuleren. Dat gebeurt inmiddels ook via de speciale LinkedIn-groep TNO Sustainable Chemistry Cafe.
‘Het draait allemaal om informatie, inspiratie en interactie’, zegt senior business development manager Jan Willem Slijkoord van TNO. ‘Het zijn intensieve bijeenkomsten van een paar uur, waarvoor ondernemers van klein tot groot uit alle delen van het land zich melden. Begin september hebben we gesproken over hoe groen biomassa werkelijk is en eind oktober over organisch afval. Dan ontspinnen zich levendige discussies, ruimen we misverstanden uit de weg en brengen de deelnemers elkaar op ideeën.’ Dat bevestigt ondernemer Frans Zwinkels, die namens Biobase Westland tijdens het café over organisch afval een presentatie gaf over het initiatief oud tomatengewas te verwerken tot verpakkingsmateriaal voor tomaten en andere groente. ‘Ik vertel dan ook over de knelpunten die wij tegenkomen en vraag de aanwezigen of zij hiervoor ideeën of oplossingen weten. Daarop krijg je respons. Je absorbeert de nieuwste kennis van TNO én je doet interessante contacten op die soms concrete oplossingen voor jouw probleem aandragen.’
In september ging milieukundige Toon van Harmelen van TNO in op het onderwerp in hoeverre biomassa daadwerkelijk groen is. Volgens onderzoek blijkt dat lang niet altijd het geval. ‘We hebben tal van chemicaliën die via de fossiele route tot stand zijn gekomen vergeleken met dezelfde producten die uit biomassa zijn vervaardigd. Daarbij bestuderen we de totale levenscyclus en de milieubelasting die dat met zich meebrengt. Je kunt als ondernemer het idee hebben heel goed bezig te zijn met biomassa, terwijl jouw biobased product misschien slechter scoort dan wanneer het uit fossiele grondstoffen was gemaakt. We hebben bij TNO een wetenschappelijk onderbouwde methode ontwikkeld om dat alles systematisch en objectief te kunnen kwantificeren. Bedrijven die biobased chemicaliën maken moeten transparant en geloofwaardig kunnen communiceren met hun stakeholders over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor kunnen deze ondernemers zich beter onderscheiden van hun concurrenten.’
gmanager van Reverdia, een joint-venture van DSM en Roquette: ‘Het was nuttig hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Het is inderdaad belangrijk de duurzaamheid van je product op een geloofwaardige manier aan te tonen. Ik proefde ook enige frustratie bij de aanwezigen omdat de biobased industrie altijd onder een vergrootglas ligt. Wij hebben sinds vorig jaar wereld’s eerste commerciële fabriek voor biobased barnsteenzuur opgestart en om de milieuwinst daarvan inzichtelijk te maken, moet je openheid van zaken geven.. Dat ben ik met TNO eens. Een studie naar de LCA van Biosuccinium, ons merk voor biobased barnsteenzuur, is online gepubliceerd op de website van Wiley. Dat maakt het voor iedereen mogelijk om de duurzaamheid te beoordelen. Het zou goed zijn als er niet alleen meer openheid komt, maar ook dat er een eenduidige systematiek is om de juiste vergelijkingen te kunnen maken. Er worden nog te vaak appels met peren vergeleken.’
Op 11 maart 2014 organiseert TNO een sustainability café over de invloed van nanotechnologie op duurzaamheid. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden bij Jan Willem Slijkoord.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.