Ads Top

ACM maakt meer verschil in tarieven per afnemer mogelijk voor gastransport GTS

De tarieven van de landelijke gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) worden vanaf 2014 anders opgebouwd. De tariefsveranderingen verschillen hierdoor sterk per afnemer, maar in de meeste gevallen stijgen de tarieven. Dit blijkt uit het tarievenbesluit dat de Autoriteit Consument & Markt heeft vastgesteld.  De transportkosten van GTS worden niet rechtstreeks bij  consumenten en bedrijven in rekening gebracht, maar ACM verwacht dat de effecten van de nieuwe tarieven via de tarieven van gasleveranciers doorberekend worden.
In de jaren 2006 tot en met 2011 heeft GTS te veel inkomsten ontvangen. Daarom moest GTS in 2012 en 2013 de te veel ontvangen vergoedingen verrekenen in de vorm van een korting. De tarieven in 2012 en 2013 lagen hierdoor lager dan het normale niveau. De kortingsmaatregel loopt in 2014 af. Met name hierdoor gaan de tarieven in 2014 omhoog. De tarieven van GTS stijgen verder door uitbreidingsinvesteringen, die het gastransport ook in de toekomst betrouwbaar en veilig moeten houden.
De GTS-tarieven wijzigen met name doordat de wet wordt aangepast en door een kortingsregeling. GTS krijgt door een wetswijziging vanaf 2014 een nieuwe taak: het beheren van bestaande aansluitingen. De kosten hiervoor waren voorheen onderdeel van de transporttarieven; vanaf nu betalen alleen de klanten die deze dienst daadwerkelijk afnemen. Ook geldt vanaf 2014 een korting van 25% op het tarief voor transport van en naar gasopslagen. Deze korting wordt verrekend onder de overige afnemers, waardoor voor hen de tarieven voor de transportdienst stijgen.
Tot nu toe hanteert GTS twee tarieven: een tarief voor  transport- en balanceringstaken en een tarief voor kwaliteitsconversie. Ongeacht het feitelijke gebruik worden deze posten bij alle klanten in rekening gebracht. Met ingang van 2014 is de tariefopbouw gebaseerd op vijf posten: transporttaken, balanceringstaken, kwaliteitsconversie, kosten voor bestaande aansluiting en kosten voor nieuwe aansluitpunten. De tarieven bevatten hierdoor meer maatwerk dan voorheen; klanten betalen alleen nog voor wat ze daadwerkelijk afnemen.
Doordat ACM jaarlijks de tarieven voor gastransport vaststelt, kan GTS niet onnodig hoge tarieven hanteren. De tarievenbesluiten voor GTS zijn samen met de eerder vastgestelde tarievenbesluiten voor TenneT en de regionale netbeheerders voor gas en elektriciteit een uitvloeisel van de methodebesluiten die ACM begin oktober 2013 voor de periode 2014-2016 heeft vastgesteld.
GTS en andere belanghebbenden kunnen tegen deze tarievenbesluiten bezwaar en beroep instellen. Als zij bezwaar aantekenen tegen de tarievenbesluiten, dan worden de tarieven per 2014 in eerste instantie toch van kracht. Mochten een of meer bezwaren gegrond bevonden worden, dan worden eventueel te veel of te weinig betaalde gelden in toekomstige tarieven verrekend.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.