Ads Top

ACM verstrekt ontvlechtingscertificaat aan GTS en TenneT

GTS en TenneT, de beheerders van het landelijk gastransportnet en hoogspanningsnet, krijgen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)  het ontvlechtingscertificaat. De netbeheerders hebben voldoende aangetoond dat ze hun taken op het gebied van het transport van elektriciteit en gas onafhankelijk van belangen in productie, levering en handel van elektriciteit en gas uitvoeren.
Volgens Europese energieregelgeving moeten landelijke netbeheerders en interconnectoren een ontvlechtingscertificaat aanvragen bij de energietoezichthouder in het land waar zij actief zijn. Het doel van de regelgeving is belangenverstrengeling te voorkomen. Energiebedrijven moeten op een gelijk speelveld met elkaar kunnen concurreren, zonder dat de netbeheerders en interconnectoren het gelijke speelveld te verstoren. Het transport van elektriciteit en gas mag daarom niet gecombineerd worden met taken op het gebied van productie, levering en handel van elektriciteit of gas. Een netbeheerder zou dan bijvoorbeeld een prikkel kunnen ondervinden om bepaalde klanten te weren, investeringen te doen of juist niet te doen. Daarmee kunnen andere klanten benadeeld worden.
In mei 2013 heeft ACM al een concept-besluit genomen over het splitsingscertificaat voor deze twee netbeheerders. Inmiddels heeft de Europese Commissie hier zijn advies over uitgebracht. ACM heeft rekening gehouden met dit advies en het besluit nu bekrachtigd.
In Nederland geldt de certificeringseis voor vier bedrijven: voor TenneT als beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, voor GTS als beheerder van het landelijk gastransportnet, voor BBL Company VOF als beheerder van de gas interconnector tussen Nederland en Engeland en voor BritNed Development LTD als beheerder van de elektriciteit interconnector tussen Nederland en Engeland. Het certificeringstraject van BBL Company VOF is al afgerond; een conceptbesluit voor BritNed Development LTD wordt in de eerste helft van 2014 verwacht.

 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.