Ads Top

Essent lanceert 'Menukaart Wind op Land'

Essent/RWE wil met provincies, gemeenten, burgers en andere belanghebbenden meer draagvlak creëren voor de bouw van windmolens op land. Deze week presenteerde het energiebedrijf de 'Menukaart Wind op Land' die ze hiervoor gaat gebruiken. De menukaart is een middel om keuzes te maken en in gesprek te gaan met betrokken partijen over onderwerpen die te maken hebben met nieuwe windprojecten, zoals gebiedsgebonden bijdragen voor natuur en omwonenden, financiering en verschillende participatiemogelijkheden.
Jan Boorsma, directeur Essent/RWE Innogy Windpower: 'We beseffen dat het bouwen van windparken gepaard gaat met belangenafweging en het maken van keuzes. De vraag is echter hoe we bijvoorbeeld een gezamenlijke afweging maken die recht doet aan belangen van betrokken partijen of hoe we burgerparticipatie mee kunnen nemen in nieuwe projecten. Voortaan maken we met onze stakeholders gebruik van de 'Menukaart Wind op Land' om gezamenlijk de juiste keuzes te maken die bijdragen aan het versterken van draagvlak voor onze windprojecten.'
Essent/RWE sluit met de menukaart aan op het Nationale Energieakkoord dat op 6 september is gesloten. Hierin is onder andere vastgelegd dat in 2020 voor 6000 MW opgesteld vermogen aan windmolens in Nederland moet staan. Om deze doelstelling te halen zal, voor ieder nieuw windpark, draagvlak gecreëerd moeten worden tussen betrokken overheden, burgers en andere stakeholders. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft Essent/RWE binnen de windsector het voortouw genomen en de menukaart opgesteld. Daarmee levert ze een concrete bijdrage aan de ontwikkeling van de gedragscode die namens de windsector wordt opgesteld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.