Ads Top

Stimuleringsbeleid energie-efficiënte nieuwbouw richt zich op verkeerde zaken

Snelle en doelgerichte (proces)innovatie in de nieuwbouwsector is noodzakelijk om de Europese doelstelling van ‘bijna-energieneutrale woningbouw in 2020’ te behalen. Innoveren in de nieuwbouwsector is echter niet vanzelfsprekend en de sector zal zich hiervoor actief moeten inzetten. Het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht schreef in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken het rapport Innovatie in de woningbouw: Een innovatiesysteemanalyse en legt daarin de fundamentele problemen bloot die de nieuwbouwsector belemmert snel en doelgericht te innoveren.
Meningen over wat de innovatieproblemen in de nieuwbouwsector zijn, blijken sterk afhankelijk van de positie die partijen in het bouwproces innemen. Deze (gevestigde) posities beïnvloeden in hoge mate welke problemen men als belangrijk ziet en welke oplossingen daarbij passen. De daadwerkelijke innovatieproblemen worden hierdoor gemaskeerd en de gekozen, vaak korte termijn, oplossingen zitten het behalen van de doelstelling van ‘bijna-energieneutraal bouwen’ zelfs in de weg. Het onderzoek past een systeemanalyse toe en legt daarmee deze fundamentele innovatieproblemen bloot en draagt verbetervoorstellen aan.
De huidige dip in de woningbouw als gevolg van de economische crisis kan een uitstekend moment van bezinning zijn. Huidige maatregelen zijn echter veelal gericht op korte termijn oplossingen zoals extra subsidies, het verruimen van financiële mogelijkheden of het aanscherpen van bouweisen. Deze maatregelen houden het bestaande bouwproces grotendeels in stand en lossen de fundamentele innovatieproblemen in het bouwproces niet op. Het onderzoek laat zien dat de fundamentele problemen elders liggen en te maken hebben met bestaande grondposities, die een hoge toegangsbarrière vormen voor nieuwe en meer innovatieve ondernemers, een sterk conservatieve lobby vanuit partijen die baat hebben bij het in stand houden van het huidige bouwproces, een inefficiënte verdeling van financiële middelen, een gebrek aan experimenteerruimte en wetgeving die innovatie nog onvoldoende stimuleert.
De onderzoekers van het Copernicus Institute presenteren in het rapport elf verbetervoorstellen, die kunnen bijdragen aan het creëren van een Nederlandse nieuwbouwsector dat snel en doelgericht innoveert

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.