Ads Top

Efficiënte omzetting van CO2 naar brandstof ontvangt 7,5 ton subsidie

Een onderzoeksproject dat de omzetting van CO2 naar brandstof efficiënter wil maken, ontvangt 7,5 ton subsidie van NWO, FOM en Shell. Giel Berden, fysicus aan de Radboud Universiteit, werkt mee aan het gezamenlijke onderzoeksproject van het Nijmeegse FELIX-lab, FOM-instituut DIFFER en de Technische Universiteit Eindhoven.
Duurzame energie wordt geproduceerd met behulp van wind of licht. Daardoor is er soms veel en soms weinig energie beschikbaar. Opslag van een teveel aan duurzame energie is dus noodzakelijk. De meest efficiënte manier van opslag is het omzetten van de elektriciteit naar chemische brandstof. Dat proces is geïnspireerd op fotosynthese bij planten, die brandstof maken uit CO2.
De eerste stap bestaat uit het omzetten van CO2 naar koolstofmonoxide. ‘In het lab lukt het ons al om CO2 om te zetten naar koolstofmonoxide’, vertelt Giel Berden, fysicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. ‘CO2 wordt eerst omgezet in een plasma: een gas van geladen deeltjes. In het plasma breekt het CO2 en wordt CO gevormd. Om dat proces efficiënter te maken, moeten we eerst heel precies begrijpen wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Met de infraroodlasers in ons FELIX-lab kunnen we plasma verstoren. De effecten van die verstoring geven ons veel interessante informatie over het omzettingsproces.’
Met de nieuwe informatie hopen Berden en collega’s de omzetting van CO2 naar brandstof veel efficiënter te maken, en bovendien toepasbaar in de industrie. ‘We gaan dus niet alleen het proces onderzoeken, maar ook de machines optimaliseren die dat proces mogelijk maken’, vertelt Berden.
In totaal ontvangen zeven onderzoeksprojecten subsidie binnen het programma ‘CO2-neutral fuels’ van NWO. Een internationaal panel van experts koos deze projecten uit 32 ingediende voorstellen. Volgens het panel leidt de combinatie van het CO2-neutral fuels programma en het eerdere programma 'Towards BioSolar Cells' uit 2010 tot een internationaal gezien zeer sterke positionering binnen het onderzoeksveld.
Het onderzoeksproject waar Berden aan meewerkt heet ‘Plasma Chemistry at Work: efficient plasma-assisted fuel conversion through control of vibrational excitation’. Zes andere onderzoeksprojecten verspreid over heel Nederland ontvangen ook subsidies, die in totaal optellen tot 5 miljoen euro. Het onderzoeksprogramma 'CO2-neutral fuels' valt binnen het NWO-thema Duurzame Energie, dat onderzoek naar de schone productie van brandstoffen uit water en koolstofdioxide stimuleert.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.