Ads Top

Overheid investeert tientallen miljoenen in duurzame energie Universiteit Twente

De Universiteit Twente krijgt een duurzame-energie-subsidie die kan oplopen tot 33,5 miljoen euro. Dit opent de weg voor een eigen energiecentrale die gestookt wordt met pyrolyseolie, gemaakt van biomassa zoals houtsnippers of snoeiafval. De technologie achter deze brandstof komt voort uit onderzoek van de UT. Met de centrale kan de UT zelf 48 procent van haar eigen elektriciteit genereren en zelfs meer warmte opwekken dan ze gebruikt. De centrale wordt in principe in 2015 in gebruik genomen.

Agentschap NL, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, heeft een duurzame-energie-subsidie van maximaal 33,5 miljoen euro (verspreid over twaalf jaar) beschikbaar gesteld aan de Universiteit Twente. Het definitieve subsidiebedrag is rechtsreeks gekoppeld aan de hoeveelheid energie die door een nieuw te bouwen energiecentrale op de campus van de UT wordt opgewekt. De subsidie is bestemd om het prijsverschil te compenseren tussen energie uit aardgas en die uit zogenaamde pyrolyseolie.

Pyrolyseolie is een brandstof die ontstaat als je biomassa, zoals houtsnippers of snoeiafval, in afwezigheid van zuurstof verhit tot 500 graden Celsius. De technologie hierachter is oorspronkelijk ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit Twente. BTG , een spin-off bedrijf van de UT, heeft zich gespecialiseerd in de verdere technologieontwikkeling van de pyrolyseolie. Volgens Gerhard Muggen, managing director van BTG BioLiquids, een dochterbedrijf van BTG, is het goed nieuws dat de UT subsidie krijgt voor de inzet van deze nieuwe brandstof: “Hiermee wordt de vraag naar pyrolyseolie groter. Inmiddels hebben drie relaties van ons dit jaar SDE-beschikkingen voor het opwekken van energie met pyrolyseolie verkregen.”
De centrale, waarmee een investering van circa 5 miljoen euro is gemoeid, is gepland op de campus van de Universiteit Twente (direct naast het huidige hogedruklab). De centrale kan 1,6 MW elektriciteit en 4,0 MW warmte leveren. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 3800 huishoudens en met een warmteverbruik van 2500 huishoudens. Met de centrale kan de UT straks zelf 48 procent van haar eigen elektriciteit en zelfs 145 procent van haar warmte opwekken. Het is de bedoeling dat de centrale in 2015 in gebruik wordt genomen.
De centrale past goed in het duurzaamheidsstreven van de Universiteit Twente. Zo wil de UT tussen 2005 en 2020 het energieverbruik met 30 procent terugdringen en zet de UT zich actief in om haar CO2-voetafdruk te verkleinen, onder meer door de inzet van duurzame energiebronnen.
De energiecentrale zal daarnaast ook een rol gaan spelen bij het UT-onderwijs en -onderzoek op het gebied van procestechnologie en duurzame energie. Zo zal worden gekeken naar de optimalisatie van de turbine en wordt er onderzocht of de brandstof nog verder verbeterd kan worden. Meer informatie over het UT-onderzoek op het gebied van duurzame energie is te vinden op de website van het Green Energy Initiative.Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.